משחקים של כבוד

אייל גולן

סיפור על הכבוד שלי

כל הכבוד

יהורם גאון

שיר כבוד (מתוך "אשא עיני")

עוזי חיטמן ז"ל

כָּבוֹד (Respect)

 • אדם מְכוּבָּד חולק כבוד לזולתו;

 • כבוד מתפרש כיחס של דרך ארץ, הערכה והוקרה לזולת.

 • כבוד הוא חלק ממערכת חליפין חברתית - כבודו של אדם נובע ממעורבות חברתית, מיכולתו לקרוא תיגר על אנשים אחרים, ממתנות שהוא מעניק ומקבל ומהעובדה שאחרים פונים אליו בבקשת עצות, הגנה, כסף או טובין אחרים כמו גם קבלת גמול על עשיית דבר מה. (ויקיפדיה).

 • כבוד מתבטא ביחס הולם בין בני אדם, שאינו פוגע ואינו מבזה (ויקימילון);

 • יחס של כבוד משקף הערכה או הערצה המבוטאת בדרך כלל כלפי אדם במעמד חברתי או היררכי גבוה יותר (ויקימילון);

לערך כבוד האדם מייחסים משמעות מוסרית מעצם היות האדם אנושי (ויקיפדיה);

כיבוד הזולת היא, למעשה, הכרה בערך של הזולת והתנהגות בהתאם - התנהגות מכבדת (מילוג);

כבוד של אדם הוא הערך שאותו מעריך האדם או סובביו את עצמו (ויקיפדיה).

כאשר רוכשים כבוד לזולת:

 • מתחשבים באמונתו ובאידיאולוגיה שהוא דבק בה גם כאשר היא הפוכה משלנו;

 • מתחשבים בדיעתיו ובעמדותיו (המקצועיות ו/או הפוליטיות) וגם כאשר הן שונות מאלו שאנו מחזיקים בהן;

 • מתחשבים ברצונותיו;

 • מתחשבים בחולשותיו;

 • מתחשבים ברגשותיו;

 • שומרים על פרטיותו;

 • מקשיבים ומתייחסים לדבריו במהלך שיחה או דיון (הן בארבע עיניים והן במסגרת רבת משתתפים)

 • לא מעליבים אותו ולא מזלזלים בתכונותיו;

כָּבוֹד נמצא במאגר הערכים של פתרונות Win3.

כבוד האדם נמצא ברשימת חמישה עשר הדיברות של פתרונות Win3 כפי שהן מוגדרות בקפסולת הליווי ובקוד האתי

של החברה.

עיינו גם בהתייחסות הזירה המקומית של רוביק רוזנטל למושג כבוד

מעבר דירה טיפ1 כבוד הדדי

כיבוד הורים וגישה נכונה לילדים

הרב זמיר כהן

הנשיא פרס מקבל את

טיוטת מגילת כבוד האדם

כבוד האדם (ב')

כבוד האדם וחירותו