top of page

                           הקוד האתי של פתרונות Win3

חברת פתרונות Win3, כארגון מקצועי אשר מקפיד על סולם ערכים ואתיקה ברמה בלתי מתפשרת, פיתחה קוד אתי אשר נועד לקבוע כללי התנהגות ראויים בין נציג החברה לבין הלקוח כמו גם בין מומחי ומתמחי החברה לבין עצמם. עיקרי הקוד האתי מוצגים בהמשך. ככלל, אין בקוד האתי של פתרונות Win3 מענה לכל דילמה שנתמודד עמה, אך הוא מעמיד לרשותנו כלים אשר ישמשו אותנו כמצפן מוסרי בתהליכי קבלת החלטות. 

כמובילי שינוי, אנחנו מודעים לאחריות ולהשפעה שיש לנו כאנשי מקצוע על הצרכנים והלקוחות שאנו מקיימים עימם קשרי עבודה. לפיכך ברורה לנו האחריות בפעולותינו גם מחוץ לשעות הפעילות הרשמיות, כי אנו מאמינים שאחריות מקצועית ודוגמא אישית היא דרך אפקטיבית לסייע לנו להוביל לשינוי אמיתי. לפיכך, ננהג בשיקול דעת בעולמנו הגשמי כמו גם בעולם הוירטואלי שאנו נחשפים אליו - ברשתות החברתיות.

פעילות החברה (ייעוץ, אימון וליווי מקצועי) נועדה להקנות ללקוחותינו ולצרכני השירות שאנו מספקים - ידע, כלים והכוונה להשגת מטרות, על פי דרישה פרטנית של כל לקוח (בהכוונת מומחי פתרונות Win3) ולסייע לצרכנים לשפר את אפקטיביות פעילותם. תהליכי הייעוץ, הליווי והאימון מיועדים להוביל לשינוי ולצמיחה, גם באמצעות התערבות במצבי משבר.

המחויבות של פתרונות Win3 כלפי הלקוח מתבטאת בהתערבות מעצימה, בתהליך אבולוציוני, על פי צרכי הלקוח והקוד האתי המוצג להלן.

הקוד האתי של פתרונות Win3 מבוסס על סולם הערכים העשיר שאנו מציעים ללקוחותינו. מערכת היחסים שאנו בונים עם לקוחותינו (מהעבר, ההווה והעתיד) מביאה לידי ביטוי, בקוד האתי שלנו, את עקרונות היסוד של קפסולת ליווי אשר מכילה את ארבעה עשר הדיברות הבאות:

 1. הכלה (Inclusion)

 2. כְּבוֹד הָאָדָם (Honorableness);

 3. אֵמוּן (Trust);

 4. שמירת הצרכן והלקוח (Safekeeping);

 5. מניעת הדלפות (Leaking Interdiction);

 6. הַקְשָׁבָה (Attentiveness);

 7. דִּיסְקְרֵטִיּוּת (Discreetness);

 8. יָשְׁרָה (אִינְטֶגְרִיטִי - Integrity);

 9. מִקְצוֹעִיוּת (Professionalism);

 10. אַחְרָיוּת (Responsibility);

 11. יחס לחוק.

 12. תרבות ארגונית (Organizational Culture);

 13. יחס לשחקני הליבה ברשת הערך;

 14. יחס לכלל השחקנים ברשת הערך;

 

1.  הכלה (Inclusion) 

הכלה מתבטאת ביכולת לקבל (להכיל) התנהגות, רגשות, קשיים של הזולת, כפי שהם, כאשר אין הם מקובלים - מבלי להכחיש או לשפוט אותו. הכלה קשורה ליכולת לתת לרגשות ולמצבים קשים המאפשרת את קבלתם והטמעתם. במקרה של ליווי פיתוח ואימון ארגוני/ניהולי/אישי אנו דורשים מעצמנו להיות מסוגלים להתאפק ולפתח תגובה מחושבת ומעמתת במצבים שבהם הלקוח/הצרכן מתנהג באופן שאינו "תואם מצב" אשר פוגע בנו בטווח הקצר. משמעות "תגובה מחושבת ומעמתת" מתבטאת באיפוק וביצירת תגובה מעמתת אשר מעצימה את יכולתו של המאומן לשפר את התנהגותו בעתיד. גישת מעגלי פעולה מדגימה את משמעות התגובה המחושבת והמעמתת. צפו בסרטונים הקשורים למושג ההכלה אשר מוצגים בלקסיקון המושגים שלנו;

2. כְּבוֹד הָאָדָם (Honorableness)

 • כבוד האדם הוא ערך חשוב בעולם המושגים האנושי, אשר מתייחס אל תכונתיהם הייחודיות של אנשים כבני אדם בעלי רגשות. משמעות הביטוי "לתת כבוד", היא לנהוג ביחס של התחשבות והערכה כלפי הזולת וכלפי מעשיו - כבן-אדם (להתנהג כמו מֶנְטְשׁ). הכוונה היא לא לזלזל אלא להכיל. 

      מנטש עושה את מה שנכון  בגלל שזה נכון ביחס למשפחה, ביחס לאחרים, בבית ומחוצה לו.  כאשר אנשים

      מתנהגים בכנות, ביושר, בהתחשבות ובכבוד, הם עצמם משגשגים, נוסף על החברה בכללה (Be a Mensch);

3.   אֵמוּן (Trust)

 • מטבע הדברים, במהלך פעילות של ייעוץ אימון וליווי נחשפים נושאים רגישים וחולשות שמעדיפים להסתיר במצבים רגילים. לפיכך, פעילות נציג פתרונות Win3 היא רגישה במיוחד והצלחת התהליך תלויה, במידה ניכרת, ברמת האמון המתפתחת בין הלקוח לאיש המקצוע בדיוק כמו רמת האמון הנדרשת בין פסיכולוג לבין מטופל וכמו רמת האמון ההכרחית בעת חשיפת נתונים כספיים רגישים בין מאמן לכלכלת משפחה לבין בני המשפחה;

 • כל אחד מחברי צוות פתרונות Win3, המקיים קשרי גומלין עם לקוחצרכן, או כל שחקן אחר ברשת הערך שלו, מחוייב לפעול ראשון (ליזום) בניית צעדים בוני אמון, להגברת האמון ביניהם בדרכים שיקדמו את הלקוח ויעלו את כבודו;

4.  הַקְשָׁבָה (Attentiveness)

 • הקשבה הוא תהליך של למידה ותחקור בגובה העיניים ומתוך סקרנות אמיתית לנסות להבין את הנאמר. הקשבה מתקיימת ברמות אחדות של תקשורת מתוך כוונה לנסות להבין את שפת הלשון - את המילים הנאמרות, להשתדל להבין את שפת הגוף, להבין את שפת הפנים והבעות הפנים כדי להבין את הגורמים והמניעים הגלויים והסמויים;

 • תהליך ההקשבה צריך להיות נקי משיפוטיות, מדיעות קדומות, מרחמים, מהזדהות (אבל מתוך אמפטיה);

 • הקשבה מייצגת את התרבות הארגונית, את תרבות הדיון, את הפתיחות לרעיונות חדשים ולאנשים השונים מאיתנו. הקשבה מבטאת גמישות מחשבתית והיא מהווה בסיס ליצירתיות;

 • מהסיבות הללו אנו, פתרונות Win3, מתחייבים להקשיב לשחקנים עימם אנו יוצרים תקשורת ולשמור על תרבות הדיון (ובכלל זה, לא להתפרץ אל דברי הזולת);

 

5. דִּיסְקְרֵטִיּוּת (Discreetness)

 • יחסי מאמן/מלווה עם לקוח/צרכן הינם מסווגים לחלוטין. שמירה על סודיות הלקוח הינה מרכיב מרכזי בבניית מערכת היחסים והאמון בין הצדדים. זו, אגב, הסיבה לחסיון רשימת הלקוחות של פתרונות Win3;

​​

6.   שְׁמִירָת הצרכן והלקוח

 • המאמן/המלווה מחוייב לשמור על האינטרסים והערכים של כל פרט בארגונו של הלקוח ובאותה מידה על האינטרסים והערכים של הארגון.

 • במקרה של ניגודי עניינים בין פרט בארגון (צרכן) לבין הארגון (לקוח), יימנע נציג פתרונות Win3 מנקיטת פעולה אשר עלולה לפגוע באיזון האינטרסנטי ו/או הערכי של כל אחד מהם ביחד ובנפרד.

      - עיינו במסמך הצהרות מדיניות בנושא ניגוד עניינים שפרסמה חברת פירסט אינדקס בע"מ;

      - עיינו גם בחוק הגנת הצרכן

7.  מניעת הדלפות

 • המאמן/המלווה ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר לצד שלישי מידע (בכתב או בע"פ) שהובא לידיעתו על ידי לקוח או מטעמו, תוך כדי ולאחר סיום מתן השירות;

 • המאמן/המלווה חייב לנקוט באמצעים סבירים כדי להבטיח שהעובדים בשירותו ישמרו על סודיות הידיעות או המסמכים המגיעים לידיעתם;

 • רכילות, מכל סוג שהוא, נתפסת על ידי פתרונות Win3, כפעולה לא אתית שדינה כדין כל חריגה אחרת מהקוד האתי ומתקנון החברה.

הערה: סעיפים 4, 5, 6 לעיל,  מהווים  חלק  ממסמך NDA  שאל  תוכנו מתחייבים לקיים (מאשרים בחתימת ידם)

           המעורבים בתהליך ייעוץ, אימון או ליווי.

8.   יָשְׁרָה (אִינְטֶגְרִיטִי - Integrity)

 • המחויבויות האתיות על פי הקוד האתי של חברת פתרונות Win3, מחייבות את נציג החברה, כפרט, כלפי השחקן שעובר תהליך ייעוץ, ו/או אימון ו/או ליווי מקצועי;

 • המאמן/המלווה מחויב להבהיר את שיטת עבודתו ותנאי העבודה ללקוחותיו ולצרכניו עוד לפני מתן השירות;

 • במצבים של ניגוד עניינים מול בעלי עניין אחרים, ידאג נציג החברה לתאם ציפיות ולפעול בשקיפות מול הגורמים הרלוונטיים;

 • המאמן/המלווה ישקף מראש בפני הלקוח, בצורה חופשית ופתוחה, את הערכת המשאבים הנדרשים מהלקוח ואת הסדרי התשלום, כבר בתחילת התהליך - בכתב, כחלק מההסכם שיחתם ביניהם.

 • על המאמן/המלווה מוטלת החובה לתאר את השכלתו, הכשרתו, ניסיונו, מיומנותו וסוג השירותים שהוא מעניק בדרך ישרה ומדויקת.

      בפועל, המידע הזה מוצג בדף הצוות;

9.   מִקְצוֹעִיוּת (Professionalism)

 • המאמן/המלווה פועל על בסיס ידע וכישורים מקצועיים, מתוך הבנה של מגבלות הידע והכרה בגבולות המיומנות האישית. לפיכך, מוטלת עליו האחריות להתעדכן בהתפתחויות מקצועיות אשר רלוונטיות לתחום עיסוקו;

 • למאמן/למלווה קיימת אחריות לשמר את האפקטיביות שלו ויכולתו לעזור לנועץ/למאומן. אם תפקודו נפגע באופן זמני, עליו לפנות לעזרה ו/או להפסיק ללוות את צרכני שירותיו.

10.  אַחְרָיוּת (Responsibility)

 • המאמן/המלווה ישמור ויקיים בכל עת ובכל מצב את העקרונות המוסריים והחברתיים המעוגנים בסולם הערכים של פתרונות Win3, ובכלל זה הבטחות שהבטיח הן בכתב והן בע"פ לצרכן וללקוח. 

11.   התרבות הארגונית של פתרונות Win3

 • התרבות הארגונית שלנו, מבוססת על סולם הערכים אשר מוצג באתר זה;

 • עקרונות קשרי הגומלין בין חברי הצוות לבין עצמם כמו גם בין מתמחי פתרונות (מלווים ארגוניים בתהליכי ההכשרה השונים) בינם לבין עצמם ובינם לבין חברי הצוות - מבוססים על הבנה עמוקה, קבלה והסכמה עם הידע המקצועי אשר מוגדר אף הוא באתר זה;

 • פתרון חילוקי דיעות מקצועיים באשר לפרשנויות הקשורות לתכני האתר, יימצאו באמצעות שיח מקצועי שיתקיים באווירה של שיתוף פעולה, כפי שהתקיים עד כה, על פי תפיסת מודל הרווחה הארגונית וגישת winwinwin;

 • חברי הצוות והמתמחים יפעלו כדי לקדם את השיתוף בידע ובמיומנויות המקצועיות שירכשו, באמצעות הפצת רעיונות, כלים וממצאים, אשר נובעים מעבודתם בשטח ויאפשרו, באופן זה, לעמיתיהם ללמוד מנסיונם.

 • ​חברי הצוות והמתחים יכבדו את זכויות עמיתיהם לגבי תוצריהם המקצועיים ויציינו את המקורות אשר משמשים אותם ‏בכל חומר כתוב.

12. יחס לשחקני הליבה ברשת הערך - יְדִידוּת (Friendship)

 • שחקני ליבה חולקים, למעשה, מטרות משותפות אשר קשורות להפקת תוצרי ביניים המרכיבים, בסופה של שרשרת הערך, את תוצרי הליבה של הארגון. לפיכך, שחקני הליבה שותפים להצלחה או לכשל ברמה האישית והארגונית כאחת;

 • בכל עניין מקצועי, יגלה חבר צוות פתרונות Win3 יחס חָבֵרִי כלפי כל שחקן ליבה עמית למקצוע, והוא ימנע מהתנהגות אשר תערער את אמון הלקוחות, במאמנים, מלווים ואנשי מקצוע אחרים‏‏;

 • שיתוף פעולה מקצועי ועסקי בין עמיתים למקצוע לא יסתור את הערכים המקצועיים של פתרונות Win3 ויעוגן בחוזה בהיר, תוך הקפדה על כבוד הדדי, שקיפות מול העמית והלקוח, אי ניצול של מאמן/מלווה את רעהו בגלל יתרון יחסי, ושמירה על תגמול והתנהגות עסקית הוגנת.

13. יחס לכלל השחקנים ברשת הערך

 • מטבע הדברים, מערכות האינטרסים והערכים המגוונות של שחקנים ברשת הערך עשויים ליצור שיתופי פעולה אך עלולים גם לפתח עימותים וסיכסוכים. הדרך בה בחרנו לתרגם עויינות וסיכסוך פוטנציאלי לשיתוף פעולה, מתבטאת בגישת מעגלי הפעולה. לפיכך, כדי להבטיח קשרי גומלין חיוביים, נדרשים נציגי החברה לפעול על פי עקרונות מעגלי הפעולה וגישת winwinwin;

 • בכל עניין מקצועי, יגלה חבר צוות פתרונות Win3 יחס הוגן כלפי כל שחקן אחר ברשת הערך, ויפתח תמיד כל דיאלוג בפעילות חיזוק ‏‏על פי מתכונת מעגלי פעולה;

14. יחס לחוק

 • חברי צוות פתרונות Win3 מחויבים כלפי החוק ולא יחרגו ממנו גם אם נראה כי הליך אשר נקבע על ידי רגולטור הוא בלתי חוקי בעליל (כאמור, "במדינה דמוקרטית, המחויבות לחוק קודמת למחויבות לאתיקה" לפיכך, כל שחקן חייב לציית לחוק ואם החוק אינו מוסרי, לדעתו - עליו לפעול באמצעים חוקיים כדי לשנותו).

 

אני מבקש לבחון את ההבדלים שבין חוק לבין אתיקה, קוד אתי ונורמות התנהגות.

 • חוק (על פי ויקיפדיה) הוא הוראה רשמית מחייבת. החוק מנוסח בכתב, באופן משפטי אחיד וברור והוא מחייב את כלל התושבים. החוק ניתן לאכיפה.

 • אתיקה (על פי ויקיפדיה) היא ענף של הפילוסופיה העוסק בשאלות כמו "מהו המעשה הראוי לעשותו?" ו"מה היא מידה טובה?". אתיקה מסייעת בהבחנה בין טוב לרע.

 • קוד אתי הוא קובץ של ערכים אשר מעודדים נורמות התנהגות רצויות.

עיין במסמך תהליך הטמעה אפקטיבי של קוד אתי בקהילה מקצועית, ד"ר אבשלום אדם, המרכז לאתיקה בירושלים, סמינר מתודולוגיה וגורמי הצלחה של תהליך הטמעת קוד אתי בפרופסיה ובתאגיד, ספטמבר 2008.

כבוד האדם
אמון
הקשבה
דיסקרטיות
שמירת הצרכן והלקוח
מניעת הדלפות
ישרה
מקצועיות
אחריות
התרבות הארגונית שלנו
יחס לשחקני הליבה
יחס לכלל השחקנים ברשת הערך
יחס לחוק
הכלה
הקוד האתי
bottom of page