top of page

הרצאות, סדנאות וימי עיון

המאה ה-21 מבטאת תפנית בתפיסת רכישת ידע ומיומנויות, כפי שמוצג במבוא ללקסיקון המושגים של חברת פתרונות Win3. תחום הניהול מתפתח אף הוא במהירות. מנהלים, המשקיעים את מיטב מרצם וזמנם בתחומי העניין המקצועיים שלהם, עלולים להזניח את האמצעי החשוב ביותר לקידום מטרותיהם המקצועיות - ניהול (כלומר, חשיפה לשיטות ולאמצעים המפותחים ללא הפסקה בארץ ובעולם, כדי לשפר את אפקטיביות ויעילות עבודת הפרט והצוות עליו הם אמוּנים). 

חברת פתרונות Win3 מציעה ללקוחותיה שלוש שיטות להעשרת הידע והמיומנויות הנדרשות לניהול:

  • לימוד עצמי , באמצעות גלישה בחינם באתר;

  • ליווי ואימון צוותי ו/או אישי בעזרת מנהל לקוח - מומחה, בוגר מנהל עסקים ו/או ייעוץ ארגוני, אשר עבר הכשרה בחברת פתרונות Win3;

  • הרצאות, סדנאות וימי עיון המותאמים לצורכי צרכני הידע של פתרונות Win3;

התאמת חומרי הלימוד וההדרכה במפגשים עם מנהל לקוח, מבוססים על רמת הבשלות הניהולית של המאומן. 

חומרי הלימוד וההדרכה נבחרים על בסיס היכרות מנהל הלקוח את צרכניו - מקבלי שירותי הליווי והאימון.

בנוסף, חברת פתרונות Win3 מעבירה הרצאות, סדנאות וימי עיון על פי מודל P.MMM המוצג בתרשים הבא. צרכי מקבלי השירות נקבעים בהחלטה משותפת של הלקוח ומנהל הלקוח, לאחר תהליך אבחון קצר.

הנכם מוזמנים ליצור קשר עם מנהל ההדרכה והידע של חברת פתרונות Win3, לקבלת פרטים ולקביעת פגישת איתור צרכים ומיקודים, כדי להתאים עבורכם את הפעילות הנחוצה.

בהצלחה.

bottom of page