top of page

תַּקָּנוֹן האתר (This Site Statute)

[מן תַּקָּנָה] רְשִׁימָה שֶׁל תַּקָּנוֹת, כְּלָלִים וְהוֹרָאוֹת לַחֲבֵרִי אִרְגּוּן מְסֻיָּם (אבן שושן)

מטרת אתר פתרונות Win3 (להלן, האתר) היא להפיץ מידע וידע מקצועי, באיכות גבוהה, בתחומי הניהול.

1.    מידע המפורסם באתר

 • חברי מועדון הידע של פתרונות Win3 יכולים לצפות ללא תשלום (בשלב זה של פיתוח האתר) במצגות, בראיונות, בכתבות ובהרצאות מצולמות, המקושרות ל-You Tube ולמאות אתרי ניהול ברחבי הרשת;

 • לחברי מועדון הידע של פתרונות Win3, בגרסת בטאניתנת האפשרות לעיין בחינם, במאמרים מקצועיים אשר מקושרים אל לקסיקון מושגים איכותי במיוחד, הכולל מאות רבות של מושגים המתעדכנים בהתאם לדינמיקה הקיימת בתחומי הניהול השונים.

2.    תנאי שימוש

 • המשתמש רשאי להיעזר למטרותיו בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בחוק זכויות היוצרים. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן;

 • המצטט נדרש לציין את המקור המדוייק לציטוט;

 • המשתמש מתבקש לתת קרדיט לחברת פתרונות Win3 (להלן החברה) על הנגשת המידע והשימוש בו.

3.    פרטיות

 • מידע אישי שנמסר באמצעות אתר זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

4.    שינויים ועדכונים

 • חברת פתרונות Win3 שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מדי פעם, ללא התראה מראש, את תכני האתר (ובכלל זה התקנון) ואת התנאים המסחריים לשימוש באתר, על פי שיקולים מקצועיים ו/או מסחריים בכפוף לחוק  ולקוד האתי של החברה.

5.    קניין רוחני

 • על פי חוק זכויות היוצרים התקפים בישראל (הורדה של קובץ rtf), זכויות היוצרים של החומרים המוצגים באתר זה, שייכות לכותבי/עורכי החומר המפורסם, אלא אם נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. החומרים המוצגים באתר הם הגדרות, מאמרים, קצרצרונים, מצגות, תרשימים, תמונות, מפות, קטעי שמע, קטעי רואי ויישומי תוכנה - להלן החומר המוגן;

 • אסור למשתמש לסלף, לפגום, לעוות או לשנות את החומרים המוצגים באתר, או לבצע כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, אשר עלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים;

 • אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש, למכור, לתת במתנה או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת בעל זכויות היוצרים. 

 

6.   הגבלת אחריות

 • חברת פתרונות Win3 מפיצה את תכני האתר הזה כדי להעשיר את הידע של לקוחותנו ושל צרכני השירותים שאנו מספקים. אנו פועלים כדי להציג מידע מעודכן ואמין. אם יובאו לידיעתנו טעויות אנו נפעל כדי לתקן אותן. יחד עם זאת, אין לנו כל אחריות או חבות ביחס למידע המוצג באתר זה (להלן האתר);

 • המידע אשר מוצג באתר הוא כללי ואינו מיוחד לנסיבות ספציפיות של שחקן;

 • המידע אשר מוצג באתר אינו בהכרח מקיף, שלם, נכון ומעודכן;

 • המידע אשר מוצג באתר מפנה, לעיתים, לאתרים אחרים אשר אין לנו שליטה על תוכנם, ולפיכך אין אנו נוטלים כל אחריות על תכני האתרים והסרטונים שאליהם אנו מפנים;

 • המידע אשר מוצג באתר אינו מהווה המלצה או ייעוץ למימוש. אין אנו אחראים לתוצאות השימוש בתכני האתר;

 • כל המבקש ייעוץ בנושא ספציפי, מוזמן לפנות ישירות למשרדינו בדף יצירת הקשר.

7.    פטור מאחריות

 • המשתמש מסכים בזאת באופן בלתי חוזר לפטור את החברה, בעלי מניות בחברה, עובדיה, מנהליה ומי מטעמם (להלן בעלי העניין) מכל אחריות, הפסד, תביעה והוצאות (לרבות שכר טרחה משפטי) הקשורים להפרת הוראות התקנון על ידי מי מבעלי העניין;

 • המשתמש יהא אחראי לשפות ולפצות את מי מבעלי העניין בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו להם ולרבות שכ"ט עו"ד, הוצאות משפט ואובדן רווח שיגרמו להם עקב ו/או בקשר עם הפרת הוראות התקנון על ידי אותו משתמש או מי מטעמו.

8.   פנייה למשרד

 • ​בכל שאלה, הערה, הארה או תלונה, ניתן לפנות ישירות למשרדינו בדף יצירת הקשר.

bottom of page