top of page

הפתרונות של פתרונות

הפתרונות של פתרונות Win3 מתקבלים באמצעות שימוש בתמהיל של כלים התנהגותיים ופסיכולוגיים ייחודיים כמו :

ככלל, הפתרונות של פתרונות מותאמים לצורכי הלקוח (והצרכן) וליכולותיהם.

הפתרונות נקבעים בשיתוף עם הלקוח, לאחר תהליך אבחון.

הפתרונות נבחרים על פי:

©

©

©

©

bottom of page