top of page

אִבְחוּן (Diagnosis)

תהליך של עריכת אַבְחָנָה (דִּיאַגְנוֹזָה), לצורך הבנה של מאפייני תופעה מסוימת (על פי תסמינים המוצגים כנתונים - Data).

תהליך האבחנה מתבטא באיסוף נתונים, ארגון נתונים (תרגום הנתונים למידע - Information) וניתוח המידע (תוך כדי תרגום המידע לידע - Knowledge).

מטרת האבחון היא לקבל תמונת מצב קיים (Status) כדי להחליט אם לערוך שינויים או לשלול את הצורך בעריכת שינויים שיובילו למצב עתידי רצוי.

תהליך האבחון מייצג את שני השלבים הראשונים בתהליך האבולוציוני. השלב השלישי הוא שלב עיצוב המדיניות אשר כולל, בין השאר, תיעדוף ועריכת מפת דרכים.

איסוף הנתונים נערך באמצעות שימוש בשאלונים, ראיונות (ליחידים ולצוותים), קבוצות מיקוד, תצפיות בהתנהגות השחקנים בתהליכי השגרה הארגוניים ועיון במסמכים פנימיים. את הנתונים המצטברים, מארגנים ומקטלגים באופן שיהיה קל לאתר אותם בהמשך, ולמצוא את המכנה המשותף שלהם לכשיידרש. ארגון הנתונים הופך אותם למידע נגיש ומובן יותר, אשר מאפשר לערוך ניתוח של התרבות הארגונית.

ניתוח המידע נערך באמצעות בחינת השפה המקובלת במסדרונות, באמצעות לימוד איכות הדיונים, הערכים ונורמות ההתנהגות אשר נהוגות בארגון. מסקנות ניתוח המידע מיועדים לעיצוב המדיניות בהמשך התהליך האבולוציוני.

כיום מקובלות גישות אבחון מגוונות, לארגונים (ולפרטים בארגון) החל באבחונים קוגניטיביים, אבחונים פסיכולוגיים, אבחוני תעסוקה, ואבחונים ארגוניים מודלים דיאגנוסטיים במתכונות מגוונות.

עיינו בגישות האבחון שחברת פתרונות Win3 נעזרת בהן.

עיינו גם במאמרים הבאים:  

אבחון תעסוקתי

ד"ר ישראל וינקלר נוירופסיכולוג

bottom of page