אִבְחוּן קוֹגְנִיטִיבִי: (Cognitive Diagnosis)

תהליך המיועד לבחון את התאמת היכולות השיכליות של אדם, לנורמת הגיל שלו. 

בתהליך האבחון נבחנים מאפיינים קוגניטיביים כמו קשב, ריכוז, זיכרון על גווניו השונים, תפיסה ועיבוד מידע חזותי, תפקודי שפהתכנון וארגון מידע, פיתרון בעיות וכישורים נוספים.

מקובל לערוך אבחונים פיזיולוגיים כמו בדיקות מאמץ, תפקודי לב וריאות, ראייה ושמיעה לצד בדיקות סוכר כולסטרול וכדומה, כדי להבין כיצד לשפר את תפקודי הגוף.

באופן דומה, מומחים ממליצים לערוך אבחון קוגניטיבי אחת לתקופה, כדי לזהות נסיגה בתפקוד הקוגניטיבי ולשפר את התפקוד באמצעות שיטות וכלים.  

אבחון קוגניטיבי נערך במסגרת אבחון ה-PQ של בן אדם.

לעיון נוסף: