אִבְחוּן תַּעֲסוּקָתִי: (Employment Diagnosis)

סדרת מבדקים אשר מיועדים להעריך את מידת ההתאמה של מועמדים לתפקיד.

אבחון תעסוקתי כולל סוגים מגוונים של מבחנים כמו מבחני כישורים, אשר מיועדים להעריך כישורים כמו חשיבה, פתרון בעיות, ידע כללי וכדומה.

אבחון תעסוקתי כולל מבחני אישיות, אשר מיועדים להעריך את מבנה האישיות של מועמדים לתפקיד ואת התנהגותם במצבים הדומים לאילו שהם אמורים להקלע אליהם במסגרת תפקידם, בהיבטים של קבלת החלטות, שימוש בסמכות, השפעה וכדומה.

אבחון תעסוקתי כולל גם מבחני מצב קבוצתיים, אשר מיועדים להעריך את יכולת המועמדים לפעול בקבוצה, ואת התנהגותם במצבים המחייבים שיתופי פעולה או תחרות.

האם אבחון תעסוקי הוא מבחן?

על השאלות הנשאלות

באבחון תעסוקתי

אודות האבחון התעסוקתי

פרופ' סיני דויטש:

בחירת מקצוע בקרב צעירים

הכוון תעסוקתי ולימודי

קורס הכוון תעסוקתי