תִּעָדוּף (Prioritization / Prioritisation)

תעדוף מתבטא בתהליך של קביעת סדרי עדיפויות. כאשר הזמן העומד לרשות שחקן, קצר מכדי לממש את כל המשימות שהציב לעצמו בזמן נתון, או כאשר עומד לרשותו מידע חלקי (קיימת רמת אי ודאות ביחס לסיכוי להשלים את המשימות הנדרשות) עליו לבחור משימות לביצוע על בסיס ההסתברות שהמשימות תושלמנה בצורה אופטימלית.

קיימות טכניקות אחדות המסייעות לשחקן לתעדף את משימותיו כמו:

  • פארטו (עיקרון 80:20 - טכניקה אשר מסייעת לנו להבחין בין עיקר לטפל);

  • שיטת אייזנהאור - טכניקה המסייעת למיין משימות לפי תמהיל של חשיבות ודחיפות;

  • טכניקה המסייעת למיין משימות לפי תמהיל של חשיבות-דחיפות-מוּרְכָּבוּת;

  • ועוד...

במקרים רבים נעשה שימוש משולב בטכניקות אחדות.

בכל מקרה, התעדוף נקבע על בסיס תפיסת מערכת האילוצים. במקרים רבים, לגורם הרגשי יש השפעה מכרעת על המסקנות המתקבלות בתהליך התעדוף.

ראוי לציין כי רשימת המשימות מתגבשת לאחר שלב אפיון המטרות שבמהלכו מנתחים את צרכי המטרות.

תעדוף טכנולוגיות

לסל שירותי הבריאות

שיטת 3*3 לתעדוף קשרים ובניית נטוורקינג

על הנטייה הטבעית להעדיף את חטיבת העצים

על פני השחזת הגרזן

כיצד לתעדף - הרצאת TED

Bjorn Lomborg

להיות מנהל פרויקט

מה שחשוב באמת בסוף החיים

איך לייצר סדרי עדיפויות ולהספיק יותר

איך מחליטים איזו תרופה תיכנס

לסל התרופות