top of page

מעגל הרגשות על פי התאוריה של רוברט פלוצ'יק

 

רוברט פלצ'יק טען כי קיימת קבוצה מצומצמת של שמונה רגשות בסיסיים. את שמונה הרגשות חילק פלצ'יק לארבעה זוגות של רגשות ניגודיים:

  1. אופטימיות כנגד אכזבה;

  2. יראת כבוד כנגד תוקפנות;

  3. צייתנות כנגד בוז;

  4. אהבה כנגד חרטה.

 

לתפיסתו, תמהיל 8 הרגשות הבסיסיים הללו, מייצג מגוון של 256 רגשות שונים.

רֶגֶשׁ, רְגָשׁוֹת (Emotion)

רגש הוא מצב נפשי אשר מתבטא בצורה פיזיולוגית סובייקטיבית ואובייקטיבית. (נגזר מויקיפדיה).

רגש מתבטא בעוררות פיזיולוגית נעימה או בלתי נעימה - על פי תפיסות העולם, ההרגלים, האמונות, הערכים והאינטרסים הנתפסים של השחקן.  הרגש עשוי להתבטא במידות שונות של עוררות גופנית נעימה או בלתי-נעימה, בדפוסי מחשבה מסוימים וכן בהתנהגות. רגש מקושר למצב רוחו של המרגיש, ולאישיותו.

רגשות שונים יכולים להתקיים במקביל. בהתאם לכך, מצבים מסוימים יכולים לעורר מספר רגשות בעצמות שונות[1], ואדם אף יכול לחוש גם רגשות מנוגדים כגון, שמחה ועצב בו זמנית.

זמן, בריאות ורכוש

ומה נשאר לבסוף?

מאיה אנג'לו

ההבדל בין גישה מסורתית וגישה ביקורתית לתנ"ך

ד"ר יעל אברהמי

מוח ורגשות

bottom of page