top of page

אִלּוּצִים (Constraints)

אילוצים הם מגוון של סיבות או תנאים (Conditions) שאי אפשר לשלוט בהם בצורה ישירה אלא להיערך לקראת התרחשותם.

את מגוון האילוצים ניתן למיין לארבעה ממדים, כפי שמוצג בתרשים.

למעשה, אנו פועלים בארבעת הממדים האלה, בו זמנית, ולכן כל מה שאנו עושים, חושבים או מפרשים, נעשה בכל ארבעת הרבדים הללו במקביל. לפיכך, אנו נוהגים למיין, באופן דומה, מוטיבים נוספים כמו, למשל:

מערכות האילוצים הללו נלקחות בחישוב כאשר דנים ברמת הקימות של שחקן.

לעיון נוסף

ארבעת רבדי הקימות.png

ניהול משאבי אנוש תחת אילוצים

ד"ר עדנה פשר

מטרה שאפתנית" מתוך ארגז הכלים של תורת האילוצים

סטארט-אפים מנקודת מבטה של תורת האילוצים

תורת האִלּוּצִים

כיצד שפה מעצבת את דרך המחשבה שלנו - TED

הכוח של מגבלות יצירתיות

TED Ed

bottom of page