top of page

מִבְנֶה אִישִׁיּוּת  (Personality Structure)

אישיות מבטאת את האופי של שחקן

מאפייני האישיות מייצגים את מגוון תכונות האופי המוּלָדות והנרכשות במהלך ההתנסויות בחוויות החיים. תכונות האופי משפיעות על תגובות השחקן לאירועים מבחינת המחשבות, הרגשות, הפרשנויות הסובייקטיביות לאירועים והתגובות לאירועים (ראו מודל א.פ.ר.ת). הפרשנויות השונות שמייחסים שחקנים שונים לאירוע מסוים, תלויים באינסטינקטים המולדים ובמערכת האמונות של השחקן. לפיכך, שחקנים שונים יכולים להגיב בצורה שונה לאותו אירוע. 

אלפרד אדלר (1922-1833) סיווג אנשים על פי חמישה מאפיינים: אחברתיות, בסובייקטיביות, גמטרתיות, דבחירה ההליזם. עיינו במושג אנשים שם מוצגת תפיסת אדלר להתנהגות של בני אדם ולאחריות מעשיהם ומחדליהם.

רייכמן ריצ'רד (2004) הגדיר את מושג האישיות כקבוצה גמישה ומאורגנת של מאפיינים ייחודיים לאדם מסוים המשפיעים על הכרתודחפיו והתנהגותו במצבים שונים (ויקיפדיה).

קל להתבלבל בין שני המושגים אופי ואישיות. לצורך העניין אנסה להדגים את ההבדל שבין שני המושגים באמצעות דימוי של סופר אשר נעזר במעבד תמלילים. מגוון התכונות הטכניות של מעבד התמלילים מאפשר לסופר לבטא את מחשבותיו ורגשותיו.

סופרים שונים יכולים לתאר באופנים שונים, אירוע שחוו ביחד, בנסיבות זהות, בעזרת אותו מעבד תמלילים. כל סופר קובע את סגנון ואיכות הכתיבה שלו בעזרת המטען האישי והייחודי שלו - אישיותו. 

מבנה האישיות של סופר משפיע הן על תיאור העלילה והן על יכולתה ללטף ברגישות (או ללחוץ בגסות) את רגשות הקוראים. 

סופר, לצורך הכתיבה, נעזר במעבד תמלילים - כלי המייצג, לצורך ההמחשה, את האופי שלו, את האמצעים הטכניים שעוזרים לו לתרגם את רעיונותיו למילים ולמשפטים. אופיו של הסופר קובע כיצד יפעל בנסיבות שונות בעוד שהאישיות שלו מבטאת מהות האגו שלו, את הייעוד שקבע לעצמו (בצורה מודעת או בלתי מודעת), את הסיבה לקיומו, את מטרותיו בחיים ואת חלומותינו, שאיפותינו והפנטזיות שלו.

האופי מהווה תשתית לאישיות שלנו מכיוון שברובו הוא נקבע על ידי הגנים שלנו. האופי הוא מרכיב בתכונות המולדות שלנו ולכן הוא מהווה נתון אשר משפיע על התנהגותנו.

גם האישיות שלנו משפיעה על התנהגותנו. האישיות שלנו נבנית בהדרגה במהלך חיינו על בסיס שילוב של נסיבות מגוונות כמו החינוך שרכשנו, הערכים שהנחילה לנו משפחתנו, סגנון החיים שהכתיבה לנו הסביבה שבה גדלנו, החוויות שחווינו בעבר וכמובן הדוגמאות האישיות של שחקנים ברשתות הערך השונות, שהשפיעו על הערכים שלנו, על תפיסות עולמנו, על אמונותינו ועל התנהגותנו.

הנתון האופטימי הוא שהאישיות שלנו, יכולה להשפיע על האופי שלנו. שחקן בעל אישיות חזקה, יודע כיצד להתמודד עם הצדדים השליליים של האופי שנכפה עליו ולנצל את הצדדים החיוביים שבו. התמהיל של אופי ואישיות קובע את התנהגותו, הצלחותיו והישגיו של שחקן.

לעיון נוסף

הפרעת אישיות גבולית:

האתגר הטיפולי

פרופ' אילנה קרמר

אבנורמאלי

ד"ר מייק דברת הקריה האקדמית אונו

פסיכולוגיה התפתחותית

ד"ר מייק דברת הקריה האקדמית אונו

תיאוריות האישיות

ד"ר מייק דברת הקריה האקדמית אונו

גישות טיפוליות ומבחנים חלק ב

ד"ר מייק דברת הקריה האקדמית אונו

הרצאה על אבחון טיפוסי אישיות

ד"ר חגית אמיתי

אישיות גישות טיפוליות ומבחנים חלק א

ד"ר מייק דברת הקריה האקדמית אונו

מאניה דיפרסיה

פרופסור לאון גרינהאוס

הביולוגיה של הפרעת אישיות גבולית. פרופ' יורם יובל

פיצול אישיות מחלת נפש או הפרעה נפשית?

מה בעצם גבולי

בהפרעת האישיות הגבולית?

האם אפשר לשנות אישיות והתנהגות של בני אדם? פרופ' מיכל שניידר-בארי מנהלת המרכז לחקר המוח

bottom of page