top of page

הממד הגשמי

כללי (נמצא בקימות...)

כל שחקן פועל בארבעה ממדים, כפי שְׁמֶדַמֶּה התרשים משמאל (הפעולות מתרחשות, בו זמנית, בממד הרוחני, החברתי, הנפשי והגשמי). גופנו קולט וצובר, בו זמנית, מגוון של נתונים בכל ארבעת הממדים הללו. הנתונים נקלטים, על ידי אברים שונים בגופנו - בערוצים שונים, ומתורגמים לסדרה של אותות חשמליים וכימיים שהמוח קולט ומעבד. המוח מפרש את תמהיל הנתונים האלה ומתרגמם לתחושות (סובייקטיביות) אשר מתבטאות ברגשות (כמו שמחה, חיבה, אמפתיה, אהבה, או לחילופין פחד, שינאה, עצב, גועל וכדומה). הרגשות המתפתחים מפעילים את אברי גופנו הפנימיים והחיצוניים, באופנים שונים. מודל אפרת מתאר תהליך אופייני של תגובה מִיָדִית לאירוע ומאמר בשם מתח, לחץ, שחיקה והישגיות מציג תגובה למצב מתמשך. 

שני המקרים תיארו כיצד רגשות מניעים אותנו להגיב לסביבה העוטפת אותנו, על בסיס הנתונים שאספנו (במתכונת המוכרת בשם מנגנון FFF). יכולת התגובה לאירועים בסביבה הקיומית שלנו, היא, למעשה, אמצעי הישרדותי טבעי אשר מאפשר לנו להגיב לאיומים או להזדמנויות (עיינו גם במושג החוסן הפנימי ובמושג הקימות).

עיינו גם במאמרים הבאים: 

הממד הגשמי חושף בפנינו את הסביבה הפיזית שבה אנו חיים, באמצעות מערכת חושים. החושים מייצגים את היכולות של יצורים חיים לקלוט מידע מהסביבה או מהגוף, ולהמירו לסדרה אל אותות חשמליים או כימיים, שהמוח מעבד. @@@ החלוקה המקובלת לחמישה חושים, אליבא דה אריסטו) (פילוסוף יווני) , אף שבימינו מקובל לזהות חושים נוספים. באופן בסיסי חמשת החושים הקלאסיים, הם אלו שנותנים לאדם מידע מהסביבה החיצונית.

  • חוש ראייה, אשר מייצג את יכולתנו לראות עצמים;

  • חוש שמיעה;

  • חוש טעם;

  • חוש ריח;

  • חוש מישוש, אשר מייצג את יכולתנו להבחין במגע בעור העוטף את גופנו בלחץ המופעל עליו, בחום (או בקור), בצריבה וכדומה;

הרובד הגשמי (המוחשי) של מרחב פעילויות השחקן מייצג את מרחב הפעילות

אשר משפיע על יכולות של שחקן, מייצג את קשרי הגומלין שבין השחקן לבין סביבתו הפיזית (בנושאי תנאי מגורים, תנאי עבודה, אקולוגיה וכדומה).

שחקן מחזיק נכסים גשמיים, המוכרים גם בשם הון מוחשי (עיינו במיפוי החוסן הפנימי). ההון המוחשי מייצג את המשאבים המוחשיים אשר עומדים לרשות השחקן. משאבים מוחשיים מתבטאים בתזרים מזומנים (הכנסות והוצאות), השקעות (בקרנות למיניהן), נדל"ן, ציוד וכדומה. היקף ההון המוחשי מחושב ומוצג באמצעות מאזן חשבונאי.

טיפוח ושימור נכס גשמי מחייב: אכילה, שתייה, נשימה, הפרשות, ניקיון, פעילות אירובית ואנאירובית, מנוחה ושינה, היגיינה, חיסונים, אסתטיקה.

קשרי גומלין אלה מבטאים את התלות ההדדית שבין הטבע לבין השחקן - את תרומת החי והצומח לאיכות חיי השחקן כתלות בשמירת השחקן על הטבע;

רכשתי, במיטב כספי, מחשב אישי. המחשב שירת אותי בנאמנות תקופה ארוכה ונטע בי תחושה שזכיתי במוצר איכותי, ואין טעם להשקיע בו כי הוא כל כך אמין ובטוח.

לפני שבועות אחדים, החל המחשב להגיב באיטיות מרגיזה. "וירוס" עלה במוחי הרעיון המפחיד. בהמשך להמלצת ירון, רכשתי אנטי וירוס, אך לשווא. לאחר שהמשיכו הבעיות, ביקשתי מלאחר שהפעלתי אותו

הממד החברתי

הרובד החברתי אשר משפיע על יכולות השחקן, מייצג את קשרי הגומלין שבין השחקן לבין שחקנים אחרים ברשת הערך שלו.

קשרי גומלין עם העולם החוץ-ארגוני, מבטאים את מידת התלות באחרים, את מידת העצמאות התפקודית של השחקן (רמת החוסן הפנימי שלו) ואת מאפייני התלות ההדדית שבינו לבין השחקנים ברשת הערך, במושגים של שיתופי פעולה, כפי שהגדיר סטיבן קובי בספרו שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד. מהות קשרי הגומלין עם שחקנים ברשת הערך, מייצגת את תרומת הסביבה האנושית לקיומו ולרווחת חיי השחקן בזכות נכונות אותם שחקנים, לקיים עימו קשרי גומלין ובאופן זה לתגמל אותו בגין הערך שהוא מוסיף להם. ככלל, נמצא כי איכות קשרי הגומלין תלויה בערך שמספק השחקן. ככל שהערך גבוה יותר, כך גדלה אפקטיביות קשרי הגומלין לכל הצדדים;

הממד הרוחני 

הרובד הרוחני אשר משפיע על יכולות השחקן, מייצג את קשרי הגומלין שבין השחקן לבין אמונותיו, הערכים שהוא דוגל בהם, העקרונות שהוא נלחם למענם. קשרי גומלין אלה מבטאים את האמת הפנימית שלו;

הרובד הנפשי 

הרובד הנפשי (הפנים ארגוני) אשר משפיע על יכולות השחקן, מייצג את קשרי הגומלין שבין השחקן לבין עצמו. קשרי גומלין אלה מתבטאים באגו של השחקן, בביטחונו העצמי, בכושר ההחלטה שלו וביכולתו לקיים הבטחות שהבטיח לעצמו. מאפייני הרובד הנפשי מבטאים את רמת העצמאות או מידת התלות באחרים בתפקודו השוטף;

bottom of page