top of page

אוֹפְּטִימִיזַצְיָה של תהליכי אנוש

אוֹפְּטִימִיזַצְיָה (מִטּוּב - Optimization), בתחום הניהול, הוא תהליך של שינוי התנהגותי אשר משפיע על תפקוד הארגון בשני מישורים, אשר מגדילים את רמת הקימות של שחקן:

  • שיפור ביצועים (כאשר מדובר במיקוד פנים);

  • התאמה לשינויים המתרחשים בסביבה הקיומית של השחקן - ברשת הערך שלו (כאשר מדובר במיקוד חוץ).

הפתרונות שאנו מגיעים אליהם עם לקוחותינו, נותנים תקווה HOPE ללקוחות שלנו שחווים שיפור כבר בשלבי הליווי הראשונים.

אופטימיזציה של תהליכי אנוש היא, למעשה, תחום ההתמחות של פתרונות Win3. מדובר בתהליכי אימון וליווי אשר מיועדים לשפר את ביצועי המאומן באמצעות גידול הדרגתי של יעילות ואפקטיביות השחקן, בתהליך אבולוציוני מובנה. 

וכשמדובר באופטימיזציה, אנו נוהגים לתת דוגמא אישית: אנו חותרים למענה מקצועי ואיכותי כדי להוביל להישגים ולתוצאות מהירות של לקוחותינו. כבר מהיום הראשון אנו פועלים כדי להפחית את תלות הלקוח בצוות המומחים שלנו. על פי ידיעתנו, אופטימיזציה של תהליכי האנוש מובילים לעצמאות ניהולית וארגונית מהירה, ללא ויתור על המטרות העסקיות והאישיות, ובמתכונת של מודל הרווחה הארגונית. השואף להשגת  מצב שבו כולם זוכים - winwinwin.

bottom of page