הסכם סודיות (NDA - Non Disclosure Agreement)

התחייבות בכתב לשמירת סודיות.

קשרי גומלין מסוימים מחייבים, לא אחת, שיתוף בנתונים, מידע וידע מסווגים. בדרך כלל מדובר בנושאים מדעיים, טכנולוגיים או עסקיים. הגנה משפטית על נתונים, מידע או ידע מהסוג הזה, מתקיימת באמצעות התחייבות בכתב, של כל הצדדים, על מסמך שנקרא "הסכם סודיות" או NDA.

את הסכם הסודיות, בדומה לכל מסמך משפטי אחר, יש לנסח בהתאם לנסיבות.

 

ככלל, הסכם סודיות הוא, למעשה, נדבך משמעותי בהגנה על הקניין הרוחני של משתפי הפעולה.

הסכם הסודיות אינו מתאר את הסוד, בודאי שלא בצורה מפורטת, ולכן רצוי לתאר רק את החלקים ההכרחיים - בכותרות, אם אפשר.

הגנה על הקניין הרוחני אמור להתקיים באמצעות רישום פטנט (Patent), רישום סימן מסחר (Trade Mark), רישום מדגם (Design), רישום של כינוי מקור, רישום של זכויות מטפחים או עיצוב תעשייתי (Industrial Design).

 

זכויות יוצרים ( © - Copyright) הוא מקרה פרטי של קניין רוחני שאין צורך לרשום במסמך משפטי רשמי ולמרות זאת הן זוכות להגנה משפטית אשר ניתנת לבעלי הזכות מפני שימוש בלתי מורשה ביצירה (כמו סיפור או ספר, שיר, מאמר, מנגינה וכו'). 

תבנית לדוגמא שנועדה לשמור על סודיות פירטי המתודולוגיה שאותה פיתחו מומחי פתרונות Win3 היא NDA to Win3;

תבנית לדוגמא שנועדה לשמור על סודיות המידע השייך לנועץ בחברת הלקוח, אשר יחשף לחברת פתרונות Win3 היא NDA to Client