סִכְסוּךְ (Conflict)

מצב של ניגוד עיניינים בין שחקנים המעורר מחלוקות, מריבות וויכוחים אשר מובילים למאבקים ולמלחמות שמתבטאים בנזקים ובהפסדים לכל הצדדים המעורבים. ניגודי עיניינים יכולים לנבוע מפערים אינטרסנטיים ומפערים בסולמות הערכים השונים.

התסמינים (סימפטומים) של ניגודי עניינים מתבטאים בפערי ציפיות שמקורם בפרופילי פעילות SMI שונים. הבדלי השקפות בין שחקנים, אשר מיוחסים לאופן מימוש רעיון או משימה נובע מתמהיל שונה של מאפייני SMI.

סכסוך עלול להתפתח גם בגלל כוונה ו/או פעולה של שחקן להגדיל את רווחיו על חשבון שחקן אחר.

עיינו גם במודל הרווחה האירגונית.

לכן, ההגיון מדריך אותנו לסיים סכסוכים בעוד שגורמים רגשיים עלולים דווקא להעצים סכסוכים. בכל מקרה, סיום הסכסוך עשוי להתרחש באחת מהשיטות הנהוגות בתהליכי יישוב סכסוכים.

סכסוך מוגדר גם כעימות, מאבק, מחלוקת.

סכסוך הוא מצב של יריבות, חוסר הסכמה או חוסר התאמה בין שני שחקנים, או יותר, אשר עלול להתבטא באלימות מילולית ו/או אלילות פיזית.

מחזור החיים של סכסוך מתחיל כאשר קיימים מאבקים על פני השטח, האווירה קודרת ומתקדרת, נוצרים נזקים לצדדים בסכסוך ולסביבתם. הנזקים הולכים ומתעצמים ככל שהזמן חולף ללא פתרון.

מחזור החיים של סכסוך מתחיל כאשר השחקנים הגיעו למפלס כעס ותסכול, מרכיבי הכבוד והאגו משפיעים ומושפעים מהסביבה והרגשות השליליים גואים.

סכסוך נובע מניגודים (ממשיים או נתפסים) בארבעה רבדים:

  • גשמיים    - סכסוך בגין אינטרסים מנוגדים (בנושאי גבולות טריטוריאליים, למשל);
                   - סכסוך על חלוקת משאבים משותפים המצויים בגבולות רשת הערך;

  • רוחניים    - סכסוך הנובע מסולמות ערכים שונים (בנושאי דת, אמונה או אידאולוגיה);

  • נפשיים     - סכסוכים שמקורם ברגשות שליליים (כמו פחד, שינאה, קינאה, כבוד, הערכה);

  • חברתיים   - סכסוכים בענייני שייכות לרשת הערך (למשפחה, לקהילה), שליטה, סמכות, השפעה.

אחד מאתגרי הניהול הוא יישוב סכסוכים - תהליך שתכליתו להפסיק את הסכסוך.

סכסוך מתבטא ברביע הרביעי של מודל הרווחה הארגונית.

יישוב סכסוך

טרוריסט לשעבר מדבר

על הקונפליקט הישראלי פלסטיני

כלים לניהול סכסוכים עסקיים על רקע מתיחות מדינית

סכסוך עבודה במפעל טבעול

הסכסוך הישראלי פלסטיני

ח"כ מוטי יוגב, ח"כ סתיו שפיר, ח"כ יואב קיש, ח"כ תמר זנדברג

INSS ISRAEL

מקורות העימות הסוני-שיעי והשלכותיו עד ימינו

איך לפתור סכסוך שכנים

מי חווה יותר קונפליקט

סכסוכי שכנים

מריבות אחים

סכסוכים ומלחמות בעולם

פורסם בחודש מרס 2016

בסיס הסכסוך

בין האיסלם למערב

בורר משכונת ג'ואריש

יומן עם איילה חסון

אירלנד - אזור שהיה מוקד סכסוך ארוך שנים והצליח לפתור אותו בדרכי שלום

גישור בוררות וההבדל ביניהם

השופטת בדימוס שרה פריש

יישוב סכסוכים - הדור הבא

כנס לשכת עורכי הדין מאי 2017