top of page

יישוב סכסוכים (Dispute resolution)

פתרון לסכסוך או ניהול של סכסוך הוא תהליך שמטרתו להביא לסיומה של מחלוקת הקיימת בין שחקנים. תהליכי יישוב סכסוכים מתחילים כאשר כבר קיים עימות בין השחקנים ולכן, מעצם הגדרתו, יישוב סכסוכים אינו תהליך מניעתי - בשונה מגישת Win3, למשל, אשר משתמשת בתהליך של הבטחת אמון, אשר מוביל להקשבה ולהכלה, להבנת צרכי הזולת, לנכוֹנוּת לויתורים ולחתירה לקראת שיתופי פעולה.

בנסיבות האלה מקובל להיעזר באחת משש שיטות לפתרון סכסוכים:

איך ניתן לפתור סכסוכים מדיניים? פרופ' עירן הלפרין

סודות ה-NLP למערכות יחסים מצוינות ופתרון קונפליקטים מהיר

ישוב סכסוכים וגישור חלק א אסא ישראל כנס איפא

חסמים פסיכולוגיים ביישוב סכסוכים - שנאה

ועדת יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות: בוררות וגישור 2018 - לאן פנינו?

סודות ה-NLP למערכות יחסים מצוינות ופתרון קונפליקטים מהיר

האקדמיה לשלום - מואה 2016 - שעתיים ורבע

פרופ' עירן הלפרין

סכסוך בין שותפים. מה ניתן לעשות. עו"ד משה כאהן

עירית דורטל ב"דברים טובים" קונפליקטים מול הבוס

קונפליקטים במקום עבודה

יישוב סכסוכים בבתי המשפט

פרופ' מיכל אלברשטין

bottom of page