top of page

פישור (Conciliating)

עֲשִׂיַּת פְּשָׁרָה, הַשְׁלָמָה בֵּין צְדָדִים עַל יְדֵי חִיפּוּשֵׂי דֶּרֶךְ לוויתורים הֲדָדִיִּים (אבן שושן).

פשרה הוא יישוב סכסוך קיים בדרך של ויתור כל אחד מן הצדדים על חלק מתביעותיו. ההסכם משקף את צמצום הפערים שבין עמדות הפתיחה שלהם, באמצעות משא ומתן (ראה תרשים).

קיצוניים סבורים כי פשרה אינה ממצה את האפשרויות העומדות בפני הצדדים ולכן היא אינה מספקת להם את הפתרון הטוב ביותר שהיו יכולים להגיע אליו ולפיכך הם סבורים כי אחוז ניכר מהפשרות מופר במשך הזמן בגלל תחושת "חוסר הצדק" הנובעת מהוויתור ומחוסר האיזון הנתפס.

 

"...קיצונים הם אנשים שחושבים שהעובדות שלא מוצאות חן בעיניהן הן קונספירציה של אויבים דמיוניים. הם מלאים בשנאה וזעם כלפי העובדות. במקום להכיר במציאות, הם רוצים שהעובדות ימותו יחד עם הנשאים שלהן...", יאיר לפיד.

עיינו גם במושג הבטחת אמון

פתרון לקונפליקט - פשרה

bottom of page