top of page

שיתוף פעולה ​(Cooperation)

שיתוף פעולה מבטא תבנית התנהגותית של קשרי גומלין בין שחקנים בעלי אינטרסים משותפים או משלימים ברשת ערך, במקום ובזמן נתונים.

שיתוף פעולה הוא מצב בו ישויות שונות מפיקות תועלת זו מפעולתה של זו ותלויות זו בפעולתה של זו. מצבים הפוכים לשיתוף פעולה יכולים להיות פעילות בלתי-תלויה, תחרותטפילות ומצב בו ישות אחת נהנית מפעולתה של השנייה ואילו השנייה אינה נהנית ואינה סובלת (ויקיפדיה). עיינו במודל הרווחה הארגונית.

 

למשתפי פעולה יכולים להיות ערכים משותפים ו/או אינטרסים משותפים אך אין בכך תנאי הכרחי. מאבק כנגד איום משותף, למשל, עשוי ליצור שיתופי פעולה (זמניים) בין שחקנים בעלי סולמות ערכים שאינם משותפים או אפילו בעלי אינטרסים שאינם משותפים.

הערך שיתוף פעולה נמצא במאגר הערכים של פתרונות Win3.

קבוצה של 50 אנשים השתתפו בסדנה. המנחה חילק בלונים, בעלי אותו צבע למשתתפים וביקש לכתוב עליהם את שמם בטוש. הבלונים נאספו והוכנסו לחדר אחר.

בהמשך, המשתתפים התבקשו להיכנס לחדר ולמצוא את הבלון הנושא את שמם בתוך 5 דקות. מיד השתרר תוהו ובוהו. המשתתפים חפשו את הבלונים כאחוזי תזזית. הם התנגשו זה בזה, דחפו האחד את האחר וחלקם הגדול לא הצליחה למצוא את הבלון שבקשו.

המנחה עצר את המהומה וקבע הנחיות חדשות - לבחור באחד המשתתפים ככרוז, אשר יבחר בלונים בזה אחר זה, באופן מקרי, ויעבירו למשתתף ששמו רשום עליו. בתוך דקות אחדות החזיקו המשתתפים בידיהם את הבלונים שלהם.

המנחה סיכם את התרגיל בזו הלשון: "זה בדיוק מה שקורה בחיינו. אנשים נלחמים האחד בשני כדי להשיג את האינטרסים שלהם מבלי להבין כי אינטרסים יכולים להיות גם משותפים או משלימים.

עובד על הסיפור Happiness מהאתר Short Stories - for all ages . הובא לידיעתי מהאתר 

שיתוף פעולה - בניית גשר

שיתוף פעולה

שיתוף פעולה

שיתוף פעולה

סוגי שיתופיות

2 דקות

דברים גדולים נעשים

בשיתוף פעולה

bottom of page