top of page

הֲכָלָה (Containment, Inclusion)

  • הכלה היא מנגנון פסיכולוגי אשר מתבטא ביכולת להכיל התנהגות שאינה מקובלת (לתפיסתך) - ללא שיפוט;

  • הכלה, במגזר העסקי, מתבטאת ביכולת להתמודד עם מציאות בלתי רצויה או בלתי צפויה - מבלי לקרוס;

  • הכלה מתייחסת אל מושא ההכלה, ולא אל הישות "המכילה", שאמורה להיות בעלת נכונות לנהוג בסבלנות, בעלת נכונות לסלוח, בעלת פתיחות;

  • איפוק בהפעלת כוח אל מול תוקפנות של האויב (על פי צה"ל);

  • התמודדות עם בעיה מבלי למנוע או לפתור אותה (ויקימילון).

 האתגר הפסיכולוגי הגדול ביותר של מאמן הוא להכיל שחקן שדוחה אותו ואינו מקבל אותו.

הכלה היא הדיבר הראשון מבין ארבעה עשר הדיברות של פתרונות Win3 כפי שהן מוגדרות בקפסולת הליווי של החברה.

מאמרים:

יכולת הכלה - שתיקה

ערביי ישראל מתקשים להכיל את גילויי העוינות

שני צידי המטבע - להכיל ניגודים

אלי קרסניץ

הכלה, רתיעה וחרדה ביחס אל המוות בהלכה ובמחשבה 

גבולות והכלה

הומוסקסואליים דתיים

בכנס "הלכה והלכה"

פרופ' טוביה פרי

השתלבות נגישות והכלה במערכת החינוך

חינוך לשליטה עצמית

הרב מאיר בלליס

הכלה על פי אלון גל

bottom of page