top of page

גְּמִישׁוּת מחשבתית (Flexibility)

יכולתו של שחקן לשנות את תפיסת עולמו (הַשְׁקָפָת עולמו) ולהתאים את התנהגותו לתהליכים המתרחשים ברשת הערך שבה הוא פועל, בהתאם לנתונים חדשים ולתובנות חדשות שהוא רוכש תוך כדי הקשבה ו/או חשיפה לשינויים.

גמישות נמצאת במאגר ערכי היסוד של פתרונות Win3.

מושגים קשורים: גמישות מחשבתית, גמישות כלכלית, גמישות פיזית, גמישות מדינית, גמישות תפקודית, חשיבה יצירתית, חשיבה המצאתית

איך לפתור בעיה

בעזרת חשיבה יצירתית

חשיבה מחוץ לקופסא

איך לפתור בעיה

בעזרת חשיבה יצירתית

שינוי תפיסה חינוכית

הבסיס המוחי

לשינוי התנהגות

קיבעון מחשבתי

גְּמִישׁוּת מחשבתית

בעידן של שינויים

הדגמת קיבעון מחשבתי

קיבעון מחשבתי

ושיפור מערכות יחסים

לחיות עם עקרונות

ד"ר דן אריאלי

גמישות הביקוש

מבוא למיקרו כלכלה

חינוך יצירתיות והעתיד

קן רובינסון בכנס TED

פרדיגמה

ד"ר אמיר הלמר

ניסוי חברתי - בחורה מתחילה עם גברים ברחוב

שינוי פרדיגמה

בוב פרוקטר

שינוי פרדיגמה

באמצעות האיכות ולא הכמות

איך לצאת מתקיעות

פרדיגמה ותבניות חשיבה

bottom of page