הוֹגְנוּת ׁׁׂׂ/ הֲגִינוּת (Fairness , Equity)

 • הוגנות מייצגת מצב (ראוי וצודק) שבו אין קיפוח או אפליה (מילוג);

 • הוגנות היא הזכות לכבוד;

 • הוגנות מייצגת מצב מאוזן של כבוד הדדי, אשר מתבטא בדחייה ובסלידה מהתנהגות כוחנית (על פי רוח מודל הרווחה הארגונית).
  התנהגות כוחנית עלולה לגרום לפגיעה בזולת.
  התנהגות כוחנית מתבטאת בעשיית עוולות, בהצקות ובהטרדות נפשיות, בהטרדות מיניות, בניצול יתר של יתרונות יחסים (כוח / עוצמה) כדי לכפות התנהגות מסוימת על הזולת (התנהגות הרצויה לבעלי היתרון היחסי).
  התנהגות כוחנית ומתמשכת, מפתחת רגשות שליליים כמו תסכול, איבה ונקמנות אשר מובילים, בסופו של דבר להתפרצות, למאבקים ולסכסוכים אשר פוגעים, בטווח הארוך, בצדדים המעורבים ולעיתים אף בשחקני רשת הערך.

ג'ון סטייסי אדמס, אשר ניסח את תיאורית ההוגנות (1963, 1965), הצביע על הקשר שבין נכונותו של שחקן (פרט או צוות) להשקיע בעבודה לבין התמורה הישירה שהוא מקבל. מגוון התמורות עשוי להתבטא באחד או יותר מארבעה רבדים:

 • הרובד הגשמי (כמו, למשל, שכר או הטבות חומריות);

 • הרובד הנפשי (כמו, למשל, עניין בעבודה, חשיפה לחדשנות או תחושת ביטחון תעסוקתי);

 • הרובד החברתי (כמו, למשל, שייכות משמעותית לאיזו שהיא רשת ערך, סטטוס חברתי  והשפעה ברשת הערך, או סביבת עבודה משתפת ומכבדת);

 • הרובד הרוחני (כמו, למשל, חשיפה לעולם ערכים המתאים לתפיסת העולם של השחקן).

ככלל, הוגנות מייצגת התנהגות מוסרית ומצפונית, אשר מבוססת על תחושות סובייקטיביות. התחושות עלולות להתפתח בעקבות השוואה לשחקנים אחרים ברשת הערך האישית, במונחים של השקעה וגמול.

תחושת השחקן מהיקף התמורה שהוא מקבל מעבודתו, משפיעה על נכונותו להשקיע יותר בעבודה כלומר התמורה משפיעה על רמת המוטיבציה שלו.

לעיתים קרובות, בסיס ההשוואה למושג ההוגנות בין אופן מימוש הקוד האתי של הארגון נגזרים יחסית להתנהגות השחקן עצמו לבין ההתנהגות הנורמטיבית המקובלת בארגון. 

שקר, הולכת שולל, הונאה, שחיתות ויצול הן דוגמאות ההפוכות להוגנות, אשר מועילות, לכאורה, בטווח הקצר אך בבירור הרסניות בטווח הארוך. 

לעיון נוסף: 

מעשה בנעליים

בלנדר - הלוואות בין אנשים

כתבה בחדשות ערוץ 2

האם ההוגנות משתלמת?

השקעה בחברות הוגנות

הזכות לכבוד

רואים עולם - סחר הוגן

העסקה הוגנת של עובדים

מחפשים הלוואה לכיסוי המינוס?

כדאי שתראו מה קרה לאילן ויעל

זהירות! - הלוואה

שנה לבלנדר - גל אביב, מנכ"ל בלנדר, מתארח בלילה כלכלי

רשתות השיווק נהיות פחות הוגנות

חוסר הוגנות במשחקי מחשב

פאנל בנושא החוק לשכירות הוגנת

דוקו: מחיר ההגינות

הפרת זכויות עובדי קבלן

החוק להגברת האכיפה

של דיני עבודה

האמנם משרד התמ"ת

פוגע בזכויות של העובדים שלו?

העסקה הוגנת חברה הוגנת

החוק להגברת האכיפה

עובדי קבלן - תעודת זהות

העולם הבוקר

עובדי הקבלן בישראל

מבט - מורים עובדי קבלן

עובדי קבלן או עבדים?

עודד שחר יומן ערוץ 1