top of page

מדרג הערך (C)

סיעור מוחות:
חיים שפירא, יעקב כנפו, חגית שפירא ואיל דרורי.

מדרג הערך - 2.png

מדרג הערך (Value Hierarchy)

מדרג הערך מייצג את חשיבותו הסובייקטיבית של שחקן ברשת הערך - כפי ששחקנים אחרים, ברשת הערך, מתייחסים אליו.

הערך הנתפס ששחקן בודד מספק לשחקנים אחרים מייצג את רמת הפופולריות שלו ברשת הערך. מיקומו במדרג הערך (צפו בתרשים משמאל) מבטא את יכולתו להשפיע על ההצלחה של אחרים - על תרומתו להצלחתם, על פי תפיסתפ. היחס כלפי שחקן מציב אותו במדרג הערך.

כאשר שחקן ממוקם באזור הכחול (באחד מרבדי ההשפעה הַמְּקַדֶּמֶת) הוא נתפס כגורם חיובי, אשר מסייע לקדם את השחקנים האחרים להשגת מטרותיהם.

כאשר שחקן ממוקם באזור האדום (באחד מרבדי ההשפעה הַהוֹרֶסֶת) הוא נתפס כגורם שלישי אשר מפריע לשחקנים האחרים להשיג את מטרותיהם.

השחקנים ברשת הערך מעדיפים, מדרך הטבע, את קרבתם של שחקנים (כחולים) ואת תוצריהם ומסייעים להם בשקרה או בעת מצוקה, כאשר הם מרגישים שאותם שחקנים תורמים להצלחתם או עשויים לסייע להם בדרך זו או אחרת. במקרים האלה, השחקנים מספקים ערך (או תחושה של ערך) לשחקן החפץ בקרבתם. 

ההשפעה המקדמת יכולה להיות אמתית או מדומה, כפי שנראה בהמשך.

למדרג הערך ייחסנו תשעה רבדים:

 • 0. רובד השקיפות
  רובד רחב של שחקני שׁוּלַיִם רה-אקטיביים שניתנים להחלפה. השחקנים שקופים נתפסים כחסרי ערך והשפעה שמשתמשים בהם להשגת מטרות. שחקנים ברובד השקיפות פועלים בשולי רשת הערך והם בקושי שורדים ואינם מצליחים לפרוץ את תקרת הזכוכית שהציבו לעצמם. אלה הם, במקרים רבים, שחקנים אשר חוששים ליטול סיכונים ולא מנצלים הזדמנויות בשל החשש מפני שינויים. השחקנים ברשת הערך אינם מבחינים בשחקנים הקיימים ברובד השקיפות, לא מכירים ביכולותיהם ולכן גם לא מקשיבים לדעותיהם ומתעלמים מתוצריהם. אנחנו מעדיפים לא להשתייך לרובד זה של שחקנים. לרוע המזל, חברות Seed וחברות Startup בתחילת דרכן, הם שחקנים שקופים. שחקנים שנתפסים כחסרי יתרונות יחסיים, נזרקים אל רובד השקיפות המקופח.
  העובדה המעניינת היא כי שחקנים שקופים יכולים להיות בעלי חוסן פנימי גבוה אך רמת הקימות שלהם עלולה להיות נמוכה מאוד כאשר הם נתפסים (או מוצגים) כחסרי ערך. שחקנים שקופים עלולים להתמוטט באמצע הדרך ולא יבחינו בנפילתם ולא יענו לקריאות העזרה שלהם. 
  במסדרונות מקומות העבודה חולפים ליד השחקנים השקופים מבלי לראותם או לברכם לשלום, מתעלמים מהערותיהם או מתלונותיהם. בפועל, משתמשים בהם כבברגים במערכת, ככלים חד פעמיים. קל מאוד להזיזם ממקום למקום או להחליפם בשקופים אחרים ללא כל תחושת חוסר נוחות.
  מידת הניראות של חברת Seed, למשל, נמוכה מאוד ברשת הערך מכיוון שהשחקן (חברת ה-Seed) עדיין לא מימש את הפוטנציאל שלו או שלא מבינים את ערכו האמיתי - את פוטנציאל התמורה שהוא יכול לספק.
  הסבר למתקדמים: יתכן שהשחקן הזה (חברת ה-Seed), שנמצא במצב עוברי (מצב פעילות  S00 בדיאגרמת מצבי הפעילות), יציע מוצר או שירות ייחודיים (ללא תחרות) לשחקנים ברשת הערך. במקרה קיצון זה, לשחקן יש פוטנציאל להשתייך לרובד הבלעדיות במדרג הערך ובזכות זאת יש לו פוטנציאל לעצב מדיניות ולקבוע כללים אותם יוכל לכפות על השחקנים האחרים. השחקן ישפיע באוקיינוס הכחול ** שאותו הוא יוצר. לשחקן במצב עוברי יש אמנם יכולות אסטרטגיות (S>0) אך ללא יכולות מימוש שכן יכולות הניהול נמוכות (M=0) ויכולות הביצוע עדיין נמוכות (I=0). הפוטנציאל עשוי להתממש רק לאחר שהשחקן ישכיל לעבור ממצב עוברי למצב אחר שיאפשר לו לספק ערך לשחקנים האחרים. השחקנים ברשת הערך יסייעו לשחקן להתקיים בזכות שיתוף הפעולה עימו (רכישת מוצריו או קבלת שירות תמורת דבר מה בעל ערך לשחקן - ספק השירות או המוצר).

 1. רובד ההשתלבות
  רובד רחב של שחקנים פרו-אקטיביים המשתלבים בדינמיקה של רשת הערך ומספקים ערך מסוים לאחרים. שחקן יתקיים ברובד ההשתלבות כאשר הוא יספק תוצרים דומים לאלה הַמּוּכָּרִים ברשת הערך, אך ללא יתרונות בולטים או ייחודיים. במקרה הזה, השחקן ימצא את עצמו מנסה לשרוד אל מול מתחרים חזקים יותר (או פחות), בעלי יתרונות יחסיים גבוהים או שווים לתוצריו. במצב זה יכירו אמנם בקיומו (הוא כבר אינו שקוף) והשפעתו על כללי המשחק תהייה נמוכה, אם בכלל. שחקן ברובד ההשתלבות פועל במימי האוקיינוס האדום.

   

 2. רובד הדומיננטיות
  רובד שחקני מפתח פרו-אקטיביים שמשפיעים על הדינמיקה ברשת הערך. שחקן יתקיים ברובד הדומיננטיות כאשר הוא יספק תוצרים דומים לאלה שמספקים מתחריו ברשת הערך, אך לתוצריו יהיו יתרונות יחסיים משמעותיים. בזכות יתרונותיו היחסיים השחקן יהיה דומיננטי בהשפעתו על כללי המשחק ושחקנים אחרים ייהנו מתוצריו ומנוכחותו החיובית. שחקן ברובד הדומיננטיות מספק מוצרים או שירותים אטרקטיביים ולכן אנחנו רוצים בקרבתו - ערכו גבוה - הוא עשוי לתרום להצלחה שלנו...

   

 3. רובד הניצול
  רובד של שחקנים שהצליחו לטפס במדרג הערך אך שכחו בזכות מה הם הגיעו למעמדם. שחקנים ברובד הזה הם בעלי ביטחון עצמי מופרז ביכולותיהם (כפי הנראה בצדק) ותחושת שכרון הכוח מכהה את רגשותיהם והפכה אותם לשחצנים ובלתי מתחשבים בזולת. השחקנים המנוצלים מקבלים, מחוסר ברירה, את מעמדם היחסי. לשחקנים ברובד הניצול וברובד הבלעדיות קיימים קווי דמיון רבים, אשר משניאים אותם על השחקנים האחרים. השחקנים ברבדים אלה מנצלים את יתרונם היחסי אך גורמים לאחרים לנטור להם. תחושות שליליות כאלה פוגעים בחוסן החברתי שלהם.

   

 4. רובד הבלעדיות
  רובד צר של מנהיגים לי-אקטיביים אשר מעצבים/מכתיבים את הדינמיקה ברשת הערך - את כללי המשחק. שחקן מגיע אל רובד הבלעדיות כאשר יש לו יתרונות יחסיים ברורים (כמו כסף רב, ו/או קשרים עם בעלי סמכות והשפעה, ו/או ידע שחסר לאחרים, ו/או טכנולוגיה שמגדילה את יעילותו, ו/או כוח פיזי וכדומה).
  יתרון יחסי מאפשר לשחקן להכתיב נורמות התנהגות, לכפות שינויים ולקבל החלטות גם ללא סמכות (חוקית). השפעת היתרון היחסי על שחקן עלולה להכהות את רגישותו לזולת ועלולה להעצים את שכרון הכוח שלו. היכולת לעשות הכול, ללא חשש, ללא פיקוח, ללא ביקורת וללא מגבלות של מצפון, בונה בהדרגה קבוצות של שחקנים ברשת הערך שיחפשו דרכים לצמצום או לביטול היתרון היחסי.
  לכן, שחקן ברובד הבלעדיות עלול למצוא את עצמו במאבק חסר גבולות, המונע על ישי שנאה, שעלול להובילו במהירות אל התחום האדום של מדרג הערך.

הרבדים האדומים במדרג הערך, בעלי ההשפעה הַהוֹרֶסֶת, הם אותם רבדים שאליהם שייכים שחקנים אשר מעדיפים להתרחק מהם ולעיתים אף מנסים לפגוע בהם. שחקנים שהתנהגותם נתפסת כשלילית, מתקשים לצמוח (ואף לשרוד) מכיוון שקשה להם לקיים שיתופי פעולה פוריים - קשה להם לרכוש את המשאבים החסרים להם מהפעילות ברשת הערך. שחקנים בעלי השפעה הורסת, משקיעים את המשאבים שברשותם להרס, לפגיעה באחר ולא לצמיחה ולכן ערכם נמוך בעיני אחרים. 
הרבדים בעלי ההשפעה השלילית הם:

 1. רובד הטפילות
  רובד של טפילים (אוכלי חינם) שאינם תורמים למאמץ המשותף לקידום אינטרסים משותפים או מטרות משותפות. שחקנים ברובד הטפילות מנצלים את השחקנים האחרים (לוקחים יותר מאשר נותנים) ולכן שחקנים אחרים נוטים להתרחק מהם ולעיתים נאבקים בהם. הימנעות מתשלום מיסים, למשל, היא דוגמא של טפילות שכן התושב ממשיך לקבל את השירותים שרשת הערך (המדינה או הקהילה) מספקת לו (ביטחון, חינוך, רווחה וכדומה). המערכת תקרוס מעבר למסה קריטית מסוימת של טפילים.

   

 2. רובד היריבות
  רובד של שחקנים יריבים שיוצרים סכסוכים וגורמים נזק לכל המעורבים;
  שחקן ברובד היריבות ימצא את עצמו פועל באוקיינוס אדום ** אל מול מתחרים שהוא מפריע להשגת מטרותיהם.
  את השחקנים ברובד היריבות דווקא מכירים אך מנסים להתרחק מהם או לפגוע בהם, כדי שלא יהוו מכשול. השחקנים ברובד היריבות נתפסים כגורמים אשר משתמשים, בצורה לא הוגנת, במשאבים המשותפים הקיימים ברשת הערך. שחקנים ברובד היריבות משקיעים בהתגוננות ובתוקפנות שאינה פרודוקטיבית אלא הרסנית.

   

 3. רובד הניכור
  רובד של חוּצָנִים (Outsiders) בעלי יתרון יחסי, אשר נתפסים כשחקנים זרים, מנוכרים, שאינם שייכים לקהילה (לקליקה). שחקנים ברובד הניכור הם מיעוט שאינו נמצא בקשר ממשי עם שחקנים אחרים. אלה הם סוג של שחקנים חצי-שקופים שהסביבה מכירה בהם אך נמנעת מלשתף עימם פעולה.  

   

 4. רובד האובדנות
  רובד  המיואשים בעלי החשיבה ה"אובדנית" אשר פועלים במתכונת של "תמות נפשי עם פלישתים". השחקנים האלה מרגישים שאין הם מקבלים די. מהסיבה הזו הם מוכנים לפגוע ולהזיק ולעיתים אף לעצמם. ברברה טוכמן מתארת בספרה מצעד האיוולת את סוג המנהיגים שפעלו ברובד האובדנות וגרמו לנזקים אדירים לבני עמם. 
  אמוץ עשהאל מתאר את ההחלטות הבלתי רציונליות של מנהיגים שנתפסים כרציונאליים בספרו  מצעד האיוולת היהודי (צפו החל בדקה 2:17 וכלה בדקה 10:25). השאיפה להישאר חזק ושולט בכל מחיר, עלולה לגרום לקריסת השחקן בעל היתרון היחסי בגלל החלטות בלתי שקולות וכוחניות מדי, שמובילות אל עברי פי פחת. כפי הנראה, קשה לפעול בחוכמה כאשר תחושת חוסר הצדק מניעה אותך. 

מודל הרווחה הארגונית משקף את מדרג הערך.

כאשר שחקן נתפס כגורם המספק תועלת לאחרים (ברביע השני - תרבות הרווחה), הוא הופך, בהדרגה, להיות מקובל ברשת הערך ובזכות זאת השפעתו הולכת וגדלה על כללי המשחק ועל הדינמיקה ברשת הערך. מכאן ניתן גם להבין כי לא די בחוסן פנימי כדי להגדיר את יכולת הקימות של שחקן. השחקנים ברשת הערך רוכשים את תוצרי השחקן בתמורה למשאבים החסרים להם לצורך הגדלת חוסנם הפנימי והמשך הקימות שלהם. 

ערכו של שחקן בעיני השחקנים האחרים משפיע על רצונם לצרוך את התוצרים שהוא מסוגל לספק להם. לפיכך, הערך הנתפס של שחקן בעיני האחרים מתבטא באחת משלוש אפשרויות:

 • נכונות השחקנים האחרים לשתף עימו פעולה , כדי להפיק ממנו תועלת. אגב, תועלת יכולה להתבטא בכל אחד מארבעת העולמות שבהם אנו חיים - העולם הגשמי, הנפשי, החברתי והרוחני;

 • שאיפת השחקנים האחרים לפגוע בו (באמצעות הפחתת השפעתו, למשל) כדי שלא יפריע להם בהשגת מטרותיהם;

 • התעלמות מקיומו בגלל חוסר הרלוונטיות שלו.
  משמעות ההתעלמות מקיומו של שחקן יכולה להתבטא במוות עסקי הנובע מחוסר ערך לתוצרי הליבה שהוא מסוגל לספק.

ערכו של שחקן, אם כך, מתבטא ברובד שהוא נמצא (לתפיסת האחרים) במדרג הערך ברשת ערך נתונה.

האנשים השקופים, הארגונים חסרי הערך שמתעלמים מקיומם, הקהילות ה"מיותרות" - כל אלה נמצאים ברובד חוסר הניראות (או הניראות המוחלשת) במדרג הערך. עובד הנמצא ברובד חוסר הניראות הוא חסר ערך, מתעלמים מקיומו במסדרונות, לא מברכים אותו לשלום, מתעלמים מהערותיו ומדעותיו ולכן גם קל מאוד לפטר אותו ולהחליפו בְּפִּיוֹן אחר - אלא אם כן הוא מוּכָּר כאדם המביא תועלת (לארגון, לממונים, לצוות).

מדרג הערך מייצג, למעשה, את התסמינים המאפיינים את הסטטוס של קבוצות השחקנים השונות ברשת הערך.

מודל הרווחה הארגונית - לסרטון.png
מדרג הערך - 0.png

לאיזה רובד אתם שואפים להשתייך ומה עליכם לעשות כדי להשתייך אל הרובד, במדרג הערך, הרצוי לכם?

רמז: ערכו שינויים כדי לעבור אל מצב הפעילות המתאים לכם, על פי האלגוריתם המוצג בשרשרת הערך, בתהליך אבולוציוני...

התאימו את האלגוריתם לכל אחד ממרכיבי מפת החוסן:

 • מבנה האישיות של השחקן (Personality במקרה של פרט, או Organizationality במקרה של ארגון);

 • מרכיבי הפעילות - תמהיל SMI של מאפייני פעילות השחקן;

 • מרכיבי הליבה    - תוצרי ליבה, תשתיות ליבה ותהליכי ליבה;

 • מרכיבי ההון       - הון מוחשי, הון אינטלקטואלי, הון אנושי;

 • מרכיבי התרבות  - מבנה (ארגוני), תהליכים ארגוניים, יזמות.

המיקום במדרג הערך נקבע, למעשה, על פי שקול קשרי הערך בין השחקנים השונים.

קשר ערך יכול להיות בעל השפעה מקדמת (חיובית) כאשר תחושת השחקנהים  היא שהם מרוויחים (מקבלים ערך) מקיום קשרי הגומלין שביניהם. התרשים הבא מייצג קשרי ערך בעלי השפעה הדדית מקדמת.

קשרי ערך מקדמים, יוצרים שיתופי פעולה אשר מאפשרים צמיחה לאורך זמן.

קשרי ערך בעלי השפעה הדדית מקדמת.png

כאשר קשרי הערך בלתי מאוזנים - שחקן אחד "מנצל" והאחר "טפיל", (עיינו במודל הרווחה הארגונית).

התרשים הבא מייצג קשרי ערך בעלי השפעה הורסת.

קשרי ערך בעלי השפעה הורסת, יוצרים מאבקים אשר גורמים נזק לצדדים היריבים ולמקורביהם.

קשרי ערך בעלי השפעה הרסנית.png

כאשר קשרי הערך בלתי מאוזנים - שחקן אחד "מנצל" והאחר "טפיל". קשרי ערך מסוג זה מעוררים חוסר שביעות רצון אשר מובילה לסכסוך, בשלב זה או אחר.

קשרי ערך בלתי מאוזנים.png
מדרג הערך - 1.png

ככלל, קשרי הערך אינם בינריים בלבד (בעלי השפעה מקדמת או בעלי השפעה הורסת) אלא בעלי ערך מספרי הנע בין 4 לבין 4- על פי תרשים מדרג הערך (משמאל).

 • רובד 4+: מצב בעל השפעה מקדמת ברובד הבלעדיות, אשר מייצג את מצב הקיצון החיובי במדרג (חיובי בערבון מוגבל);

 • רובד 0  : מצב שקיפות המייצג מצב שבו השחקנים האחרים אינם מכירים את השחקן ואינם מודעים לפוטנציאל שלו לספק להם ערך כל שהוא;

 • רובד 4- : מצב בעל השפעה הורסת אשר מוּנע על ידי רגשות עזים שעלולים לדרדר כל שחקן לעבר רובד האובדנות. 

שחקנים יכולים לקיים מגוון עשיר של קשרי ערך. שקול קשרי הערך השונים של השחקן ברשת הערך שלו, מייצג את מאזן קשרי הערך שהשחקן מקיים בפועל, עם כלל השחקנים ברשת הערך שלו. כלומר, כיצד השחקן נתפס בסביבה הקיומית שלו - כתורם לחברה או כמזיק ולפי זה נקבע מעמדו והרצון להתקרב אליו או להתרחק ממנו.

טיפוס במדרג הערך מעיד על מגמת שיפור רמת הקימות של שחקן. השחקן קובע את כללי המשחק ברשת הערך כאשר הוא נמצא בנקודת הקיצון 4+ (ברובד הבלעדיות). נקודת קיצון זו מחייבת אותו לרגישות יתרה לשחקנים האחרים ברשת הערך. למרבה הצער, דווקא במצב אידאלי כזה, השחקן עלול לפתח כהות חושים חברתית שכן במצב זה, השחקן הצליח לצבור עוצמה בלתי מוגבלת (לכאורה) שבה הכוח כבר מסנוור ועלול להשחית. במצב זה, הפיקוח מזערי (אם בכלל) והשחקן עלול להתעלם בקלות מצרכי ומרגשות השחקנים האחרים. השחקן המצליח עלול לנצל את יתרונו היחסי כדי לצבור כוח והשפעה נוספים ובדרך זו הוא עלול גם לגרום להצטברות של תחושת חוסר הוגנות ותסכול מצטבר מצד הצדדים המוחלשים (המנוצלים). מצב כזה אינו מאוזן מכיוון ששעלולה להתפתח התנגדות הולכת וגוברת שמובילה למאבקים - לנזקים של כל המעורבים הישירים והעקיפים כאחת. שחקן ברובד הבלעדיות שאינו רגיש לזולת, עלול לאבד את עוצמתו ולראיה ראו את קריסתם של בעלי יתרון יחסי בהיסטוריה האנושית (מצעד האיוולת, ברברה טוכמן. מצעד האיוולת היהודי (החל מדקה 2:17 וכלה בדקה 10:25) מאת אמוץ עשהאל). השאיפה להישאר חזק ושולט בכל מחיר, עלולה לגרום לקריסת השחקן בעל היתרון היחסי בגלל החלטות בלתי שקולות וכוחניות מדי, שמובילות אל רובד האובדנות.

והמסקנה? להבין את גבולות הכוח...

רובד האובדנות, אף הוא, שינוי מתאפשר כאשר קיימת תחושה של משבר אמיתי ועמוק. יציאה ממשבר - לאן? לאיזה רובד? ברור שלא אל אחד מהרבדים האדומים

משחק ניהול הקימות, מדמה באמצעות טכנולוגית מציאות מדומה (Virtual Reality), את הדינמיקה של קימות השחקן ברשת הערך שלו, את משמעות והשפעת התלות ההדדית והאחריות ההדדית על רמת הקימות של כל אחד מאיתנו (כפרט וכארגון).

bottom of page