top of page

פּוֹטֶנְצְיָאל (Potential)

המושג פוטנציאל מוגדר באופנים שונים בתחומי עניין שונים. למשל, פוטנציאל חשמלי באלקטרוסטטיקה, פוטנציאל וקטורי (בפיזיקה), פוטנציאל כימי, פוטנציאל במערכות תרמודינמיות, וכדומה.

פוטנציאל התנהגות הוא מונח בתיאורית הלמידה החברתית-קוגניטיבית אשר נקבעה על ידי הפסיכולוג האמריקאי ג'וליאן רוטר. רוטר ניסה לבנות מודל שבאמצעותו ניתן לנבא התנהגות של אדם במצב נתון.

פוטנציאל התנהגות מתאר את הסבירות שבה התנהגות מסוימת תתרחש, למרות קיום חלופות אחרות העומדות על הפרק.

פוטנציאל ההתנהגות נקבע על ידי גורמים אותם הגדיר רוטר כציפייה, ערך החיזוק, ונסיבות פסיכולוגיות (בטיפולנט).

היכולת של שחקן לממש את מטרותיו במערכת אילוצים דינמית, תלוי במערכת של כישורים (Qualifications).

פוטנציאל מבטא את היכולת, הכוח או האפשרות הטמונים בדבר מה או במישהו למימוש דבר מה או להפעלתו, אך טרם יצאו אל הפועל (ויקיפדיה).

חלק מהכישורים מוּלָדִים והם תלויים בגנים אשר מורישים חלק מתכונות ההורים לילדיהם. חלק אחר מהתכונות ניתנות לשינוי באמצעות לימוד, אימון והתנסות.

על פי הגדרה זו, פוטנציאל מייצג את המושג אינטליגנציה.

התרשים משמאל מציג את מדרג מאפייני היכולות האנושיות:

 1. מנת המשכל - IQ 
  תפיסה כמותית, תפיסה מרחבית, תפיסת העתיד (FQ, ATI, ZTPI, PSA, FTSI), כישורים מילוליים, יכולות מעשיות, זיכרון;

 2. אינטליגנציה רגשית - EQ 
  הערכה עצמית, מודעות עצמית, אסרטיביות, מימוש עצמי, עצמאות, התאמה למציאות, גמישות מחשבתית, אמפתיה, אחריות חברתית, שליטה עצמית, יחסים בין אישיים, שליטה במצב רוח (אופטימיות, פסימיות, אושר, דיכאון);

 3. כישורים פיזיולוגיים - PQ
  היבט אובייקטיבי: מערכת החישה (ראייה, שמיעה, טעם, ריח, לחץ, משיכה, שיווי משקל), שלד, שרירים, המערכת ההורמונלית, מערכת הדם, מערכת הנשימה;
  היבט סובייקטיבי: תפיסת הזולת - כיצד השחקן נראה (אסתטי או מכוער), כיצד נשמע (שקט או בעל קול רועם), כיצד מריח (כיצרן תרופות או כחנות פרחים);

 4. אינטליגנציה רוחנית - SQ;
  השפעת אמונות, אידאולוגיה ומצפון על ההתנהגות, היכולת לעמוד בכאב ובסבל, היכולת לשאוב השראה מחזון ומערכים, ;

ישנם המייחסים ערכים כמותיים לכל אחד מהמאפיינים הללו. אם אמנם אפשר לייחס ערך מספרי לששת מאפייני היכולות הללו, אז אפשר להעריך את הפוטנציאל של שחקן לפתור בעיה או להתמודד עם אתגר ללא ניסיון או התנסות קודמת.

 

את שקול מאפייני הפוטנציאל האנושי אפשר להציג באמצעות תרשים מכ"ם, על פי הדוגמא משמאל. (ראו מפתחות להצלחה...)

כוכבים עם פוטנציאל רטוב

על קו 400

איך מגדילים את פוטנציאל הרווח של העסק?

תלמיד עם פוטנציאל

(אנימציה)

מבט

bottom of page