top of page

מודל (Model)

אמצעי המחשה של מוצר (כמו מוקאפ, למשל) או אמצעי המחשה להתנהגות של שחקן.

מודל ממחיש בצורה כללית את המציאות.

ככל שהמודל מדויק יותר, קרי קרוב יותר למציאות, כך השימוש בו יעיל יותר ואפקטיבי יותר.

סוגי המודלים המיושמים בחקר ביצועים הם מודלים מתמטיים (דֶּטֶרְמִינִיסְטִיים או סטוכסטיים), מודלים היוריסטים והדמיות.

דוגמאות: המודל הבסיסי  של SMI,   מודל המצוינות השלם  על פי גישת Win3,   מדרג  הקימות,   דיאגרמת  מצבי הפעילות,   מדרג  השת"פמודל  MMM,  

               רשת הערך,  שרשרת הערך,   מפת החוסןתיאורית הצרכים על פי מסלו, חוק פרקינסוןהעיקרון הפיטרימודל הרווחה האירגונית,

               מודל התמימות  על פי קארלו צ'יפולה,  מודל CAPM,  מודל CMM,  מודל עסקי,   מודל שיווקימודל א.פ.ר.ת, 7W - שבע שאלות הזהב, ISO-9000,

               אפקט פיגמליון (מודל התנהגותי), מודל 70:20:10, ועוד ועוד ועוד...

HOPE - Human Optimization Process

HOPE - Human Optimization Process

הדרך האופטימלית לשיפור ביצועים והתאמה לדינמיקה בסביבה הקיומית - רשת הערך

מודל הרווחה הארגונית

מודל הרווחה הארגונית

מודל המתאר את רמת האיזון שבין התחשבות בצרכי הפרט וצרכי הכלל וכך מייצג את מאפייני התרבות הארגונית

רשת הערך

רשת הערך

מודל המתאר את קשרי הגומלין בין שחקנים בסביבה הקיומית של שחקן

שרשרת הערך

שרשרת הערך

תהליך תרגום רעיון למוצר ו/או שירות המניבים תועלת לצרכן

שרשרת הערך - מתיאוריה לפרקטיקה

שרשרת הערך - מתיאוריה לפרקטיקה

תהליך המורכב משלבים בתרגום רעיון למוצר ו/או שירות בעל ערך לזולת

תוצרי הביניים של שרשרת הערך

תוצרי הביניים של שרשרת הערך

כל שלב בשרשרת הערך מפיק תוצר ביניים המורכב מתוצרי הבינים שהופקו בשלבים קודמים. בהדרגה מפותח התוצר שנמסר לצרכן

התהליך האבולוציוני

התהליך האבולוציוני

אוסף של צעדים המובילים לשיפור הדרגתי באמצעות התאמת הפעילות של שחקן ליכולותיו, לשינויים פנימיים ולשינויים בסביבת הפעילות

SMI - The basic model

SMI - The basic model

מודל ההצלחה של שחקן בסביבה הקיומית שלו. ההצלחה תלויה בשלושה סוגים של פעולות משלימות: אסטרטגיה, ניהול וביצוע

מודל המצוינות המורחב

מודל המצוינות המורחב

מודל מצוינות הוליסטי אשר מבטא את השפעת הפעילות האסטרטגית, הניהולית והביצועית על היכולת לממש מטרות

דיאגרמת מצבי פעילות

דיאגרמת מצבי פעילות

תמהיל של שלושה סוגי פעולות (אסטרטגיה, ניהול וביצוע) מניב שמונה מצבי פעילות אשר משפיעים על התרבות הארגונית ועל רמת קימות השחקן

מדרג החוסן הפנימי

מדרג החוסן הפנימי

החוסן הפנימי של שחקן, נקבע על בסיס מגוון של מאפיינים, אותם חילקנו לקבוצות מיקוד אשר מייצגות את עוצמות וחולשות השחקן

אבחון מצב ארגוני

אבחון מצב ארגוני

דוגמאות של שירותי אבחון ארגוני ואישי מתוקפים ומעודכנים אשר נבחרים על פי מאפייני הלקוח

דוגמא: תוצאות איבחון ע"פ וייסבורד

דוגמא: תוצאות איבחון ע"פ וייסבורד

דוגמא להצגת תוצאת אבחון רמת התפקוד של ארגון באמצעות מודל ווייסבורד

מרחב ההנעה

מרחב ההנעה

מוטיבציה היא תוצר של מגוון המחשבות, האֶמוּנוֹת, התהליכים והפעולות (בארבעה ממדים), אשר מעוררים, מנחים ומשמרים את התנהגות השחקן בדרך למימוש מטרותיו

מעגלי פעולה

מעגלי פעולה

גישת מִישׁוּב המורכבת משלבים אחדים, במבנה ספירלי אשר אנלוגי לעקרונות אמנות הלחימה אַיְיקִידוֹ

גישת השטחים האפורים

גישת השטחים האפורים

גישה ניהולית אשר משלבת את שלושת הגורמים העיקריים של הצלחה: חזון, עוצמות ומאפשרים

מודל הבשלות הניהולית - P.MMM

מודל הבשלות הניהולית - P.MMM

הבשלות הניהולית של פרט מורכבת מרבדים אחדים של ידע ומיומנויות אישיות התלויות האחד בשני ומבשילים בהדרגה

נורית אדומה

נורית אדומה

מקבץ של דילמות ניהוליות המוצגות באמצעות פְּרוֹזָה - סיפור אודות אנשים, בעלי רגשות, שאיפות וחולשות אנושיות

bottom of page