top of page

מודל המצוינות השלם (The Complete Excellence Model)

מודל המצוינות השלם הוא מודל הוליסטי המתאר את מרכיבי הקימות (אשר משפיעים על רמת הבשלות קיומית). מודל המצוינות השלם מתאר את הצעדים הנדרשים לטיפוס במדרג הערך באמצעות שלושה סגנונות של פעילות:

 • עיצוב המדיניות (S - Strategic), המיושם על ידי בעלי החשיבה האסטרטגית, בגישת הניהול שקרויה MBV.
  תוצרי המעצבים הם ייעוד, חזון, מטרות-על, מדיניות וערכים... 
  פעילויות המעצבים מתבטאות בעמודה המודגשת בצבע סגול בתרשים המודל;

 • ניהול (M - Management), המיושם על ידי בעלי אוֹרְיֶנְטַצְיָה ניהולית, בגישת הניהול שקרויה MBO.

 • המנהלים מתרגמים את תוצרי המעצבים לתכניות כמו תכנית עסקית (ושיווקית), תכניות עבודה, תכניות בדיקה וכדומה - על פי הנדרש בשטח.
  חלק בלתי נפרד מפעילות הניהול מתבטא בפיקוח על מימוש התכניות, באכיפה
  ובהנעת מגוון השחקנים לפעילות אפקטיבית ויעילה בתחומם.
  פעילויות הניהול מתבטאות בעמודה המודגשת בצבע כחול בתרשים המודל;

 • מימוש התכניות (I - Implementation), המיושם על ידי בעלי מיומנויות ביצוע, בגישת הניהול שקרויה MBI.
  תוצרי המבצעים הם
  מוצרים ושירותים
  פעילויות המעצבים מתבטאות בעמודה המודגשת בצבע חום בתרשים המודל;

מודל זה משלב, אם כך, את שלושת מאפייני פעילות SMI של שחקן בכל מוקדי פעילותו, כפי שמתבטא במודל מדרג הקימות.

 

הנחת היסוד היא כי חוסנו של שחקן מתבטא בארבעה מוקדי קימות ליבה ,  הון ,  תרבות   ואנשים .

רק שחקן חסון מסוגל לממש את חזונו במלואו ולשמר אותו לאורך זמן. לפיכך, נדרש לממש ארבע משימות-על שתכליתן (על פי העמודה שמאלית במודל):

 

לפיכך, תוצאות פעילות השחקן, על פי המודל הזה, מורכבות מארבע קבוצות של הישגים שצריך לשאוף למימושם כדי להגיע לחוסן, אשר משפיע על הקימות וההצלחה.

עיין בעמודה הימנית של המודל - תוצאות פעילות הארגון בארבעה ממדים:

 • ההישגים בערוץ העצמת האנשים הוא להגשים את הייעוד, החזון והמטרות האישיות של כל אחד מהאנשים;

 • ההישגים בערוץ העשרת התרבות הוא להגשים את ייעוד הארגון, חזונו ומטרותיו; 

 • ההישגים בערוץ השבחת הליבה הוא להגשים את מטרות הליבה (אשר קשורות, בעיקר, לאינטרסים הגשמיים של הארגון);

 • ההישגים בערוץ שגשוג ההון (המוחשי, האינטלקטואלי והאנושי) הוא לטפס בהצלחה במעלה מדרג הערך, בצורה מתמשכת, בזכות יעילות גבוהה ובעיקר בזכות אפקטיביות גבוהה.

ארבעת ההישגים הללו הם תוצאה של סדרת תהליכים אשר יובילו את האנשים לאושר מתמשך, אם ההנאה מהדרך, מהתהליך, חשובה מהתוצאה הסופית.

הסרטון הבא מציג את מבנה המודל, בשלבים.

חוסנו של שחקן תלוי גם בשלושת סוגי הפעילויות של SMI (ראו את שלוש העמודות במרכז המודל):

 • ניתוח בחשיבה אסטרטגית - S. מעצבים (בעלי FQ גבוה וראייה הוליסטית, שאוהבים וממוקדים בנושאים אסטרטגיים) אמורים ליישם את הפעילות הזו;

 • תכנון, בקרה ופיקוח בתהליכי ניהול - M. מנהלים (בעלי כישורי ניהול שאוהבים לנהל) אמורים ליישם את הפעילות הזו;

 • ייצור, הפקה ואספקת שירותים בתהליכי ביצוע - I. מבצעים (בעלי מיומנויות ביצוע שאוהבים לבצע) אמורים ליישם את הפעילות הזו ;

על פי המתכונת הזו, מתקבלת מטריצה בת שנים עשר סוגים של פעילויות (התבוננו ב-12 המלבנים במרכז המודל):​

 • המעצבים בערוץ העצמת האנשים, מאפיינים את סולם הערכים ואת הייעוד הפרטני של האנשים. מעצבים מתחשבים באינטרסים האישיים של האנשים, במסלולי הקידום - באופק;

 • המנהלים בערוץ העצמת האנשים, מתאימים את האנשים לעיסוקם, על פי מאפייני פעילות האנשים ומאפייני התפקיד והעיסוק. המנהלים מתאימים את העיסוקים לנושאים שמרגשים את האנשים, לנושאים שאנשים אוהבים לעסוק בהם;

 • המבצעים בערוץ העצמת האנשים, מתרגמים בהתנהגותם את התרבות הארגונית - לשמרנות או ליזמות פעילה בהתאם לתכניות (המבוססות על מדיניות המעצבים);

 • המעצבים בערוץ העשרת התרבות הארגונית, מאפיינים את סולם הערכים ואת ייעוד הארגון;

 • המנהלים בערוץ העשרת התרבות הארגונית, מטמיעים את התרבות הארגונית על פי סולם הערכים שקבעו מעצבי המדיניות;

 • המבצעים בערוץ העשרת התרבות הארגונית, מממשים את עיקרון האחריות ההדדית ושיתופי הפעולה;

 • המעצבים בערוץ השבחת הליבה, ממחישים את מטרות הליבה באמצעות שרטוט מפת האינטרסים, החזון ומפת הדרכים;

 • המנהלים בערוץ השבחת הליבה, מגדירים את תוצרי הליבה בתהליך אבולוציוני;

 • המבצעים בערוץ השבחת הליבה, מפיקים ומספקים את תוצרי הליבה בתהליך אבולוציוני - ללקוחותיהם;

 • המעצבים בערוץ  שגשוג ההון , מאפיינים את מטרות מרכיבי ההון (הפיננסי, האינטלקטואלי והאנושי) ואת מדיניות ההון של השחקן;

 • המנהלים בערוץ  שגשוג ההון , מגדירים יעדים כמותיים, שיטות ואמצעים להעצמת מרכיבי ההון של השחקן כולל בקרה ופיקוח;

 • המבצעים בערוץ שגשוג ההון , מבצעים את המדיניות ואת התכניות בצורה יעילה ואפקטיבית.

ראוי להזכיר כי מודל המצוינות הזה אינו מציג את המציאות אלא את המצב הרצוי.

במציאות קשה להשיג את החזון כי הנסיבות משתנות ללא הפסק. המשימות לעתיד (העמודה הימנית הירוקה), מחייבות התאמה ברמה גבוהה בין היכולות, השאיפות, המיומנויות והידע של כל אחד מהשחקנים למאפייני תפקידיו ועיסוקיו. כל אלה משתנים ללא הרף. מהסיבה הזו, צריך להישאר תמיד עם "אצבע על הדופק". העיסוקים יכולים להשתנות בהתאם לדינמיקה ברשת הערך וכפועל יוצא הם מכתיבים שינויים במטרות ובעיסוקים.

"אצבע על הדופק" מחייבת מימוש של תהליך אבולוציוני מבוקר (ראו את הנתיב בשורה התחתונה ביותר של המודל). התהליך האבולוציוני תומך בשינויים הנכפים על השחקנים ולפיכך הוא מכיל תהליכי תחקור והפקת לקחים - כחלק בלתי נפרד מתהליכי השגרה.

ממודל המצוינות השלם ניתן לגזור מגוון עשיר של פעילויות פנים-ארגוניות הנדרשות כדי להשיג קימות במובן של צמיחה, שגשוג ואושר... 

מודל המצוינות השלם.png

הערות:

 1. מודל המצוינות השלם מציג את מרכיבי החוסן הפנימי אשר משפיעים על קימות השחקן.
  אחד ממרכיבי הקימות, אשר אינו מופיע במודל המצוינות הוא הפעילות הצרכנית ברשת הערך.
  הפעילות הצרכנית אשר קשורה לתוצרי הליבה שהשחקן מספק, קובעת את מיקומו במדרג הערך. במלים אחרות, השחקן יכול להיות מצוין: תמהיל פעילות העיצוב (S), הניהול (M) והביצוע (I) יכול להיות מושלם; המוצרים ללא רבב; מצב ההון אידאלי, התרבות הארגונית תומכת בשיתופי פעולה, השחקנים הפנים-ארגוניים יוזמים, מחדשים ויעילים אך, למרבה הצער, הארגון ייזרק אל רובד השקיפות במדרג הערך, אם הוא לא מצליח לספק ערך למישהו אחר (אם הארגון לא שכנע צרכנים, להשתמש בתוצריו). במצב הזה, השחקן כאילו אינו קיים.

  במקרה כזה, רמת הקימות של שחקן היא נמוכה ומסוכנת, למרות חוסנו הפנימי הגבוה ורמת המצוינות הגבוהה שלו. 
   

 2. אם מודל המצוינות השלם נראה לכם מסורבל מדי, מוצף בפרטים ומבלבל - כדאי לכם לעיין בדברי ההסבר לנושא הקימות, בדף שכותרתו:
  KISS - Keep It Simple, Stupid.

תמרור אזהרה.png
bottom of page