top of page

הישגים (Achievement)

התוצרים הנובעים מפעילותו של שחקן שבזכותם מיוחסת לו חשיבות / ערך ברשת הערך שבה הוא פועל.

הישגים מתבטאים באחד או יותר מרבדי העיון והמעשה שבהם השחקן מותיר את תרומתו לרשת הערך - הרובד הגשמי, הרוחני והחברתי.

 

הישג מתבטא במימוש חזון, הגשמת מטרה, מימוש יעד על פי התכנית שהוכנה מראש.

הישגים מתבטאים במימוש של מערכת ציפיות.

מיהם האנשים ששינו את העולם? - חלק ראשון

ישראל מול העולם

תשובה למחרימי ישראל

רשימת הישגים...

הישגי ביה"ס הדו לשוני

בוגרים מעוררי השראה של ארגון בוגרי אוניברסיטת ת"א

הישגי בוגרי הטכניון

תריץ אחורה

המצאות ישראליות

חדשנות, יצירתיות ויזמות בחינוך - רשת אורט

תשובה למחרימי ישראל

ברחבי העולם

ברכת ראש הממשלה בנימין נתניהו לראש השנה - תשע"ז

איך מודדים הישגים ויכולות במאה ה-21?

מדינה קטנה

עם הישגים גדולים

מיהם האנשים ששינו את העולם? - חלק שני

מדינה עשירה אזרחים עניים

מרכז היזמות של ביה"ס הרב תחומי בחדרה מקבוצת עמל

חוקרים בעלי הישגים מיוחדים

אוניברסיטת בר-אילן

הישגי מדינת ישראל

חלק ב

הישגי מדינת ישראל

חלק א

bottom of page