top of page

מה הם מרכיבי הקימות במיקוד פנים

תכונות של שחקן מבטאות את חוסנו הפנימי בארבעה רבדים:

 • הרובד הגשמי, הפיזי, שאותו השחקן חווה באמצעות מערכת של חושים (כמו ראייה, שמיעה, ריח וטעם לצד תחושת לחץ ומשיכה פיזיים). 
  הפיזיולוגיה של הגוף  מגיבה לאותות אשר מתקבלים ממערכת החושים באמצעות תנועה, פיתול, משיכה ודחיפה. הפעילות הפיזית הזו מאפשרת לגוף להגיב לאיומים ולהזדמנויות שהסביבה מספקת.
  מצד שני, קיימת חשיבות גם בכוון ההפוך - לדימוי, בהיבטים הפיזיים (דימוי עצמי לצד האופן שבו השחקן  נתפס  באמצעות  אותם  חושים,  על ידי הזולת ברובד הגשמי: כיצד פרט או ארגון נראים (בהיבט האסתטי - נאה או מכוער), כיצד נשמע (בהיבט האקוסטי - רועש או עדין, רועם או שקט), איזה ריח השחקן מפיץ (כמעבדה רפואית, כחנות דגים או כחנות פרחים) וכדומה. 
  התכונות החושיות הללו מייצגות פרטים אשר יכולים להשפיע על כושרו של השחקן להתקיים (בזכות השפעתם על מיקומו במדרג הערך).
  שחקן, ברובד הגשמי, מקיים קשר בינו לבין סביבתו הפיזית והאקולוגית.

 

 • ברובד הנפשי, הפסיכולוגי, מתקיים שיח פנימי בין השחקן לבין עצמו, אשר משפיע על סגנון התנהגותו (סגנון רה-אקטיבי, פרו-אקטיבי או לי-אקטיבי). 
  מגוון של נתונים נקלטים, על ידי אברים שונים בגופנו (ברובד הגשמי) - בערוצים שונים, ומתורגמים לסדרה של אותות חשמליים וכימיים שהמוח קולט ומעבד. המוח מפרש את תמהיל הנתונים שזורמים אליו בקביעות ומתרגמם לתחושות (סובייקטיביות) אשר מתבטאות ברגשות (כמו אושר, חיבה, אמפתיה, אהבה, או לחילופין פחד, שנאה, עצב, חרטה וכדומה). רגשות מפעילים את אברי גופנו הפנימיים והחיצוניים, באופנים שונים ובנסיבות שונות.
  התלבטויות, דילמות ורגשות משפיעים על התנהגות השחקן ועל תגובותיו לדינמיקה אשר מתרחשת סביבו ומשפיעה על עולמו הפנימי.
  הדימוי העצמי, הביטחון העצמי והתבונה לצד הרגישות -  משפיעים על יכולתו לקבל החלטות ולממש אותן. כל אלה (ואחרים) מייצגים את האגו של השחקן ומהווים חלק מיכולות הקימות שלו;

 • ברובד החברתי, השחקן מקיים קשרי גומלין עם שחקנים אחרים ברשת הערך שלו, באמצעות תקשורת בין-אישית.
  איכות התקשורת ברובד החברתי משפיעה על יכולת השחקן לסייע לאחרים (בזכות עצמותיו היחסיים) ולהסתייע באחרים (כדי לחזק את חולשותיו היחסיים). קשרי גומלין אלה מהווים חלק מיכולות הקימות של השחקן;​

 • הרובד הרוחני של שחקן, מורכב מתפיסת עולמו קרי ממערכת של אמונות ואידאולוגיות אשר מכתיבות, במידה רבה, הן את ההחלטות שהשחקן מקבל והן את התנהגותו ברבדי הקיום האחרים. תפיסות עולם פוליטיות, כלכליות, ביטחוניות וחינוכיות, אמונה במזל, בכוח עליון, במלאכים, בשטן, בשדים, ברוחות ובפאות טובות לצד האמונה בגורל, בקארמה, בהילה אשר עוטפת את ראשי המאמינים - כל אלה מרחפים במרחבי הרובד הרוחני, משפיעים, בצורה משמעותית, על סולם הערכים של השחקן ולכן מעצבים את התנהגותו ובאופן זה את חוסנו הפנימי. ​

חוסן פנימי - צלמית.png
קימות בשני ממדים.png

קַיָּמוּת - מענה לשאלה "מה" (Sustainability, What)

מה הם מרכיבי הקימות

קימות מייצגת את מגוון יכולות הקיום של שחקן בשני ממדים:

ארבעת רבדי הקימות.png

מבנה אישיות כמרכיב קימוּת מרכזי במיקוד הפנים

ככלל, מבנה האישיות ** של פרט (Personality) או ארגון (Organizationality) הוא אשר מעצב, בצורה המשמעותית ביותר, הן על הדינמיקה אשר מתרחשת בארבעת רבדי הקיום והן על תוצאות פעילות השחקן והישגיו.

מבנה האישיות מכתיב את נורמות ההתנהגות של השחקן.

התנהגות נורמטיבית או חריגה מתבטאת במידת ההתאמה של שחקן לסביבה הקיומית שלו ולכן סגנון התנהגותו יכול להשפיע, בצורה קיצונית על:

 • מידת ההכלה של השחקן על ידי שחקנים אחרים ולכן על יכולת השרידות שלו בסביבה נתונה;

 • יכולת השחקן להצליח - לטפס במעלה מדרג הערך, ברשתות הערך שבהן הוא מתקיים (או להיכשל - להידרדר במורד מדרג הערך);

 • יכולת השחקן להשפיע על סביבתו (ברבדי הקיום השונים);

 • רמת החיים ואיכות החיים הן של השחקן והן של השחקנים האחרים ברשת הערך שלו. 

זו הסיבה שהצבנו את הצלמית (גלגל השיניים האדום) של מבנה האישיות במרכז בסיס מודל החוסן שאנו מתארים עתה את מרכיביו.

חוסן פנימי - צלמית.png
ארבעת רבדי הקימות ומבנה האישיות.png

מבנה האישיות ** משפיע על יכולתו של שחקן לשרוד, לצמוח או לקמול. מבנה האישיות משפיע על יכולתו להיות עצמאי ולקיים סוג של תקשורת בינאישית ובאופן זה לתרום לאחרים או להיות לנטל. על פי התפיסה הזו, כל שחקן יכול להיות מקובל או דחוי ברשת הערך, כל שחקן מעצב, למעשה, את מקומו במדרג הערך

ככלל, מבנה האישיות הוא הציר המרכזי אשר מניע או מרפה את ידי השחקן (כפי שמשתמע ממנגנון FFF). מקורות האנרגיה אשר מניעים את הציר המרכזי הזה, ניזונים מארבעה רבדים של גורמי הנעה:

תמהיל גורמי ההנעה שמוצג בתרשים למטה, מעצב את תפיסת הייעוד והחזון שהשחקן קובע לעצמו (לעיתים, גם בצורה בלתי מכוונת).

קיימת השפעה הדדית בין מבנה האישיות לבין כל אחד מגורמי ההנעה הללו והשילוב ביניהם משפיע על התפקודים הניהוליים של כל שחקן ** (בתהליך השליטה העצמית).

הדילמות שמציבה הסתירה שבין האינטרסים לבין הערכים (וגורמי הנעה נוספים בארבעת הרבדים), הם "גלגלי השיניים" אשר מעצבים את התנהגות השחקנים ומהווים בסיס לרמה ולאיכות הקיום של השחקן. קשה למדוד ולייצג את את מגוון הגורמים האלה, בצורה כמותית ולכן נעזרים באומדנים איכותניים שאינם מדויקים אבל הם בהחלט מסייעים להבין את השפעת גורמי ההנעה על החוסן הפנימי.

מומלץ לצפות בהרצאת TED -תThe puzzle of motivation (מתורגם לעברית, למעלה מ-21 מליון צפיות).

בסיס הפירמידה ומניעי ההתנהגות - 13.png

מיפוי החוסן הפנימי

כאמור, החוסן הפנימי, בכל אחד מארבעת רבדי הקימות, מושפע ממבנה אישיות השחקן ומארבע קבוצות גורמי ההנעה אשר מוצגים בתרשים למעלה. בפועל, החוסן הפנימי נקבע גם על ידי ארבעה גורמים נוספים המוצגים בתרשים הבא: ליבה, הון, תרבות וסגנונות פעילות השחקן:

חוסן פנימי - צלמית.png
מיפוי החוסן הפנימי
מרכיבי החוסן הפנימי - 13.png

* מספר מוקדי הפעילות נקבע באופן הבא:

    שלושה מוקדי פעילות ליבה (תוצרים, תשתיות, תהליכים);

    שלושה מוקדי פעילות הון (מוחשי, אינטלקטואלי, אנושי);

    שלושה מוקדי פעילות תרבות (מבנה, תהליכים, יזמות).

     (בסך הכל 9 מוקדי פעילות).

1.    ליבה  מייצגת את מהות העשייה של השחקן והיא מורכבת משלושה יסודות:
          
- תוצרי ליבה הפקה של תוצרים (מוצרים ושירותים) שאותם מספק השחקן לשחקנים האחרים כדי לתרום להם ערך ולעצמו - זכות קיום;

- תשתיות ליבה (אשר מאפשרות להפיק ולספק את תוצרי הליבה);

- תהליכי ליבה (שבמהלכם  מאפיינים,  מתכננים,  מייצרים, בודקים, משווקים, מוכרים את תוצרי הליבה. תהליכי הליבה כוללים הכשרה מקצועית לשחקני

  הליבה, ללקוחות ולצרכנים, תמיכה טכנית ועוד ועוד ועוד...).

2.    הון  מאפשר לממש את תוצרי הליבה.
      ההון מורכב משלושה גורמי יסוד:

- הון מוחשי הכולל תזרים מזומנים, מבנים, השקעות וכדומה. מרכיבי ההון המוחשי ניתנים לכימות בצורה חשבונאית ומסייעים לממש את תוצרי הליבה.
                   ההון המוחשי מייצג את הצלחות העבר, מהווה בסיס להצלחות בעתיד אך אינו מעיד עליהן, בהכרח;

- הון אינטלקטואלי הוא הון בלתי מוחשי, שמתבטא בידע, ניסיון ומיומנויות המקנים יתרונות לשחקן ברשת הערך, בדרך למימוש ולאספקת תוצרי הליבה.
                   ההון האינטלקטואלי מבטא את
הפוטנציאל להצלחות בהווה ובעתיד;

- הון אנושי מורכב מאוסף של יכולות אשר מאפשרות להפיק ולספק את תוצרי הליבה.
                  ההון האנושי מבטא את הפוטנציאל 
להצלחות בהווה ועתיד;
                  ההון האנושי מורכב מהגורמים הבאים:

        > IQ - יכולות קוגניטיביים;

        > EQ - אינטליגנציה רגשית;

        > PQ - יכולות וכישורים פיזיים;

        > SQ - אינטליגנציה רוחנית;     

3.  תרבות ארגונית  מאפשרת לממש את תהליכי הליבה בזכות היכולת לקיים תקשורת בין-אישית יעילה ואפקטיבית.

התרבות הארגונית מורכבת מהגורמים הבאים:

- מבנה ארגוני אשר מתאים לצרכים בשני ממדים:

> מיקוד פנים המיועד להתאים את היכולות, הכישורים והשאיפות של שחקני הליבה לעיסוקם, כדי להפיק ולספק את תוצרי הליבה;

> מיקוד חוץ המיועד ליצור ממשק אפקטיבי ויעיל, עם השחקנים הרלוונטיים ברשת הערך, כדי לספק להם את תוצרי הליבה;

- תהליכים ארגוניים שהם תהליכי גיוס עובדים, תהליכי שימור והנעה, תהליכי פיטורין וכדומה;

- יזמות מתבטאת בעידוד חדשנות, העזה, יצירתיות, דמיון ונחישות אשר:

> מעצימים את היכולות הפנימיות (חולשות ועוצמות);

> משפרים את היכולות לנצל את ההזדמנויות והאיומים שמספקת רשת הערך.

4.  סגנונות פעילות  בשלושה ממדים:

- פעילות אסטרטגית (S - Strategy) המפתחת את היכולות העתידיות וממוקדת במדיניות, בחזון, במטרות העל ובעולם הערכים שמניע את השחקן;

- פעילות ניהולית (M - Management) הממוקדת בתרגום האסטרטגיה לתכניות, לצד פיקוח ואכיפה של התהליכים והתנהגויות הפרט והצוותים;

- פעילות ביצועית (I - Implementation) הממוקדת בתרגום התכניות למוצרים ולשירותים.

 

רמת הקימות כתלות במצב פעילות השחקן

עשייה (או מחדל) של שחקן מבוססים על תמהיל של שלושת סגנונות הפעילות שהוזכרו לעיל: 
S - Strategy ,M - Management ,I - Implementation

מצב של בשלות נוצר כאשר כל שלושת סגנונות פעילות SMI מתקיימים בצורה מאוזנת:

 • אסטרטגיה: קיימת חשיבה לטווח ארוך בזכות ניתוח המגמות בשוק ובקהילה;

 • ניהול:          קיים ניהול יעיל ואפקטיבי שמאפשר תרגום מטרות השחקן לתכניות, להנעת הביצוע, לפיקוח הביצוע ולאכיפה;

 • ביצוע:         השחקן מפיק תוצרי ליבה, בצורה יעילה ואפקטיבית, על פי התכניות;

 ניוון או החלשה של אחת או יותר מהפעולות הללו, מחליש את החוסן הפנימי של השחקן ובדרך זו קטֵנה רמת הקימות שלו. חוסר האיזון עלול לפגוע ביכולתו לספק את תוצרי הליבה שלו ולפיכך קטֵן הערך שהוא מסוגל לספק לאחרים - והמעגל נסגר: חשיבותו קטֵנה, השחקנים האחרים מספקים לו משאבי קיום נמוכים יותר (כתמורה לערך הנמוך יותר שהוא מספק להם) ובהדרגה נוצר ריחוק ביניהם, עובדה שמחלישה את השחקן. 

על הבסיס הזה, ניתן להגדיר שמונה אבי-טיפוס (Archetypes) של תפקודי השחקן. התִפקוּד של כל אחד מאבי הטיפוס מותנה בתמהיל שונה של סגנונות פעילות SMI (במפת החוסן הפנימי שלו) כפי שנראה בהמשך.

לצורך העניין נגדיר כי הערך 0 מייצג חולשה של הפעילות (למשל, המשמעות של S=0 היא שהפעילות האסטרטגית מנוונת - החשיבה לטווח ארוך נמוכה, המטרות אינן ברורות לשחקן);

באופן דומה נגדיר כי הערך 1 מייצג עוצמה של הפעילות (למשל, המשמעות של M=1 היא שרמת הניהול גבוהה).

מכאן מתקבלת טבלה אשר מציגה שמונה מאפייני פעילות שונים (או שמונה סוגים שונים של התנהגות ארגונית):

      תמהיל SMI    מצב פעילות      מאפייני הפעילות

 1. S=0, M=0, I=0 : מצב קיפאון    - תהליך האבחון העלה כי לא קיימת פעילות כל שהיא במוקד הפעילות שנבחן;

 2. S=1, M=0, I=0 : מצב עוברי      - תהליך האבחון העלה כי קיימת פעילות אסטרטגית בלבד, במוקד הפעילות שנבחן;

 3. S=1, M=1, I=0 : מצב דגירה     - תהליך האבחון העלה כי לא קיימת חשיבה תאורטית בלבד בתחומי האסטרטגיה והניהול ללא ביצוע בשטח;

 4. S=1, M=0, I=1 : מצב ילדי        - תהליך האבחון העלה כי כלל לא קיימת פעילות ניהולית במוקד הפעילות שנבחן, למרות שקיימת חשיבה אסטרטגית וביצוע;

 5. S=0, M=1, I=1 : מצב שליטה    - תהליך האבחון העלה כי לא קיימת פעילות אסטרטגית במוקד הפעילות שנבחן אך קיימת פעילות ניהולית וביצוע בשטח;

 6. S=0, M=0, I=1 : מצב ינקות      - תהליך האבחון העלה כי מבצעים דברים בשטח, ללא ניהול וללא חשיבה אסטרטגית, במוקד הפעילות שנבחן;

 7. S=0, M=1, I=0 : מצב דמנציה   - תהליך האבחון העלה כי במוקד הפעילות שנבחן הניהול ריכוזי מאוד אך אין ביצוע אפקטיבי ואין חשיבה אסטרטגית;

 8. S=1, M=1, I=1 : מצב בשלות    - תהליך האבחון העלה במוקד הפעילות שנבחן קיימת פעילות יעילה ואפקטיבית בכל שלושת סגנונות הפעילות SMI;

 

כל אחד מ-9 מוקדי הפעילותמתפקד באחד מ-8 מאפייני הפעילות הללו. תמהיל פעילות SMI משפיע, כמובן, על מידת ההצלחה (או הכשל) של השחקן קרי על מידת הקימות שלו...

כל אחד משמונת הצירופים הללו, מייצג מצב פעילות בעל מאפייני תפקוד שונה. על בסיס הטבלה הזו, ניתן לשרטט דיאגרמת מצבים כדלקמן:

התרשים מימין מתאר דיאגרמת מצבי הפעילות אשר מייצגת שמונה מצבי פעילות אפשריים ואת המעברים ביניהם.

 • כאשר שחקן נמצא במצב עוברי (S00) - קיימת חשיבה אסטרטגית בעוד שהפעילות הניהולית והביצועית הן ברמה נמוכה (אם בכלל). מצב כזה מאפיין חברות Seed, למשל.

 • כאשר רמת הניהול גדלה (M=1), עובר השחקן ממצב עוברי (S00) למצב דגירה (SM0). המעבר מתבטא בהגדלת איכות הניהול (החץ הכחול אשר מחבר את המצב העוברי למצב דגירה).

 • אם רמת הביצועים גדלה (I=1), השחקן עובר ממצב דגירה (SM0) למצב בשלות (SMI). המעבר מתבטא בהגדלת איכות הביצוע.

 • כאשר החשיבה האסטרטגית מתנוונת (S=0), עובר השחקן ממצב בשלות (SMI) למצב שליטה (0MI). המעבר מתבטא בצמצום הפעילות האסטרטגית (החץ האדום אשר מחבר את מצב הבשלות למצב השליטה).

חוסן פנימי - צלמית.png

להזכירכם: אנו משיבים לשאלה "מה הם מרכיבי הקימות". התרשים למטה מציג את כל המרכיבים העיקריים של החוסן הפנימי.

הפירוט הנוסף נמצא במענה לשאלה "כיצד" ("מהלכים").

בחרנו להציג את מורכבות הקימות באמצעות מודל (בעל צורה של פירמידה הכוללת בסיס ריבועי אשר תומך בארבע פאות. צפו בהמחשה משמאל.

את התרשים למטה ניתן להדפיס ולגזור על פי קווי המתאר החיצוניים, לקפל בקווי הבסיס ובאופן זה מתקבל מודל הפירמידה בתלת ממד.

בסיס הפירמידה מייצג את גורמי ההנעה של שחקן בארבעה רבדי הקיום האנושי (הרובד הגשמי, הנפשי, החברתי והרוחני). גורמי הנעה, כמו הנחות יסוד (אשר מבוססות על מערכת של אמונות שמפעילות את הרגשות ומטות את ההיגיון), כמו ערכים  ואינטרסים, (אשר מפעילים במידה רבה את הרגשות ומעט מדי את המערכת הקוגניטיבית שלנו) ולחלופין, אנו מוּנָעִים על ידי מערכת מורכבת של הרגלים ומגוון עשיר (ממשי ומדומה) של אילוצים - כמו משאבים, למשל, וכל אלה מוּנָעִים על ידי ה"שיגעונות" של מבנה אישיות הפרט (Personality) או הארגון (Organizationality) - לטוב ולרע...

חוסן פנימי - צלמית.png
מיפוי החוסן הפנימי 13 – להדפסת הפירמידה.

מה הם מרכיבי הקימות במיקוד חוץ

כאמור, רמת הקימות של שחקן מושפעת גם מהדינמיקה המתרחשת בסביבה הקיומית שלו - בשחקנים אחרים שמנסים אף הם לשרוד, להיות חלק מהקהילה, להשפיע, לצמוח ולהצליח ברשת הערך המשותפת שלהם. לכן, התמונה המלאה יותר של הקימות מושפעת גם מהאיומים ומההזדמנויות שמספקת רשת הערך בנדיבות.

רמת הקימות של שחקן תלויה, אם כך, הן בחוסן הפנימי (שבו השחקן יכול לשלוט, ברמה זו או אחרת של הצלחה) והן בדינמיקה המתרחשת ברשת הערך, במובנים גלובליים כמו מצב כלכלי, מצב בטחוני, התפרצות מגפות, אסונות טבע וכדומה (שעליהם, בדרך כלל, השחקן אינו יכול להשפיע, אבל יכול להיערך לקראתם).

התרשים הבא מדגיש שני נתיבים אשר בונים את הקימות: קשרי גומלין אינטרסנטיים וקשרי גומלין ערכיים (בין השחקן לבין השחקנים האחרים). 

רשת הערך - צלמית.png