top of page

מה הם מרכיבי הקימות במיקוד פנים

תכונות של שחקן מבטאות את חוסנו הפנימי בארבעה רבדים:

 • הרובד הגשמי, הפיזי, שאותו השחקן חווה באמצעות מערכת של חושים (כמו ראייה, שמיעה, ריח וטעם לצד תחושת לחץ ומשיכה פיזיים). 
  הפיזיולוגיה של הגוף  מגיבה לאותות אשר מתקבלים ממערכת החושים באמצעות תנועה, פיתול, משיכה ודחיפה. הפעילות הפיזית הזו מאפשרת לגוף להגיב לאיומים ולהזדמנויות שהסביבה מספקת.
  מצד שני, קיימת חשיבות גם בכוון ההפוך - לדימוי, בהיבטים הפיזיים (דימוי עצמי לצד האופן שבו השחקן  נתפס  באמצעות  אותם  חושים,  על ידי הזולת ברובד הגשמי: כיצד פרט או ארגון נראים (בהיבט האסתטי - נאה או מכוער), כיצד נשמע (בהיבט האקוסטי - רועש או עדין, רועם או שקט), איזה ריח השחקן מפיץ (כמעבדה רפואית, כחנות דגים או כחנות פרחים) וכדומה. 
  התכונות החושיות הללו מייצגות פרטים אשר יכולים להשפיע על כושרו של השחקן להתקיים (בזכות השפעתם על מיקומו במדרג הערך).
  שחקן, ברובד הגשמי, מקיים קשר בינו לבין סביבתו הפיזית והאקולוגית.

 

 • ברובד הנפשי, הפסיכולוגי, מתקיים שיח פנימי בין השחקן לבין עצמו, אשר משפיע על סגנון התנהגותו (סגנון רה-אקטיבי, פרו-אקטיבי או לי-אקטיבי). 
  מגוון של נתונים נקלטים, על ידי אברים שונים בגופנו (ברובד הגשמי) - בערוצים שונים, ומתורגמים לסדרה של אותות חשמליים וכימיים שהמוח קולט ומעבד. המוח מפרש את תמהיל הנתונים שזורמים אליו בקביעות ומתרגמם לתחושות (סובייקטיביות) אשר מתבטאות ברגשות (כמו אושר, חיבה, אמפתיה, אהבה, או לחילופין פחד, שנאה, עצב, חרטה וכדומה). רגשות מפעילים את אברי גופנו הפנימיים והחיצוניים, באופנים שונים ובנסיבות שונות.
  התלבטויות, דילמות ורגשות משפיעים על התנהגות השחקן ועל תגובותיו לדינמיקה אשר מתרחשת סביבו ומשפיעה על עולמו הפנימי.
  הדימוי העצמי, הביטחון העצמי והתבונה לצד הרגישות -  משפיעים על יכולתו לקבל החלטות ולממש אותן. כל אלה (ואחרים) מייצגים את האגו של השחקן ומהווים חלק מיכולות הקימות שלו;

 • ברובד החברתי, השחקן מקיים קשרי גומלין עם שחקנים אחרים ברשת הערך שלו, באמצעות תקשורת בין-אישית.
  איכות התקשורת ברובד החברתי משפיעה על יכולת השחקן לסייע לאחרים (בזכות עצמותיו היחסיים) ולהסתייע באחרים (כדי לחזק את חולשותיו היחסיים). קשרי גומלין אלה מהווים חלק מיכולות הקימות של השחקן;​

 • הרובד הרוחני של שחקן, מורכב מתפיסת עולמו קרי ממערכת של אמונות ואידאולוגיות אשר מכתיבות, במידה רבה, הן את ההחלטות שהשחקן מקבל והן את התנהגותו ברבדי הקיום האחרים. תפיסות עולם פוליטיות, כלכליות, ביטחוניות וחינוכיות, אמונה במזל, בכוח עליון, במלאכים, בשטן, בשדים, ברוחות ובפאות טובות לצד האמונה בגורל, בקארמה, בהילה אשר עוטפת את ראשי המאמינים - כל אלה מרחפים במרחבי הרובד הרוחני, משפיעים, בצורה משמעותית, על סולם הערכים של השחקן ולכן מעצבים את התנהגותו ובאופן זה את חוסנו הפנימי. ​

חוסן פנימי - צלמית.png
קימות בשני ממדים.png

קַיָּמוּת - מענה לשאלה "מה" (Sustainability, What)

מה הם מרכיבי הקימות

קימות מייצגת את מגוון יכולות הקיום של שחקן בשני ממדים:

ארבעת רבדי הקימות.png

מבנה אישיות כמרכיב קימוּת מרכזי במיקוד הפנים

ככלל, מבנה האישיות ** של פרט (Personality) או ארגון (Organizationality) הוא אשר מעצב, בצורה המשמעותית ביותר, הן על הדינמיקה אשר מתרחשת בארבעת רבדי הקיום והן על תוצאות פעילות השחקן והישגיו.

מבנה האישיות מכתיב את נורמות ההתנהגות של השחקן.

התנהגות נורמטיבית או חריגה מתבטאת במידת ההתאמה של שחקן לסביבה הקיומית שלו ולכן סגנון התנהגותו יכול להשפיע, בצורה קיצונית על:

 • מידת ההכלה של השחקן על ידי שחקנים אחרים ולכן על יכולת השרידות שלו בסביבה נתונה;

 • יכולת השחקן להצליח - לטפס במעלה מדרג הערך, ברשתות הערך שבהן הוא מתקיים (או להיכשל - להידרדר במורד מדרג הערך);

 • יכולת השחקן להשפיע על סביבתו (ברבדי הקיום השונים);

 • רמת החיים ואיכות החיים הן של השחקן והן של השחקנים האחרים ברשת הערך שלו. 

זו הסיבה שהצבנו את הצלמית (גלגל השיניים האדום) של מבנה האישיות במרכז בסיס מודל החוסן שאנו מתארים עתה את מרכיביו.

חוסן פנימי - צלמית.png
ארבעת רבדי הקימות ומבנה האישיות.png

מבנה האישיות ** משפיע על יכולתו של שחקן לשרוד, לצמוח או לקמול. מבנה האישיות משפיע על יכולתו להיות עצמאי ולקיים סוג של תקשורת בינאישית ובאופן זה לתרום לאחרים או להיות לנטל. על פי התפיסה הזו, כל שחקן יכול להיות מקובל או דחוי ברשת הערך, כל שחקן מעצב, למעשה, את מקומו במדרג הערך

ככלל, מבנה האישיות הוא הציר המרכזי אשר מניע או מרפה את ידי השחקן (כפי שמשתמע ממנגנון FFF). מקורות האנרגיה אשר מניעים את הציר המרכזי הזה, ניזונים מארבעה רבדים של גורמי הנעה:

תמהיל גורמי ההנעה שמוצג בתרשים למטה, מעצב את תפיסת הייעוד והחזון שהשחקן קובע לעצמו (לעיתים, גם בצורה בלתי מכוונת).

קיימת השפעה הדדית בין מבנה האישיות לבין כל אחד מגורמי ההנעה הללו והשילוב ביניהם משפיע על התפקודים הניהוליים של כל שחקן ** (בתהליך השליטה העצמית).

הדילמות שמציבה הסתירה שבין האינטרסים לבין הערכים (וגורמי הנעה נוספים בארבעת הרבדים), הם "גלגלי השיניים" אשר מעצבים את התנהגות השחקנים ומהווים בסיס לרמה ולאיכות הקיום של השחקן. קשה למדוד ולייצג את את מגוון הגורמים האלה, בצורה כמותית ולכן נעזרים באומדנים איכותניים שאינם מדויקים אבל הם בהחלט מסייעים להבין את השפעת גורמי ההנעה על החוסן הפנימי.

מומלץ לצפות בהרצאת TED -תThe puzzle of motivation (מתורגם לעברית, למעלה מ-21 מליון צפיות).

בסיס הפירמידה ומניעי ההתנהגות - 13.png

מיפוי החוסן הפנימי

כאמור, החוסן הפנימי, בכל אחד מארבעת רבדי הקימות, מושפע ממבנה אישיות השחקן ומארבע קבוצות גורמי ההנעה אשר מוצגים בתרשים למעלה. בפועל, החוסן הפנימי נקבע גם על ידי ארבעה גורמים נוספים המוצגים בתרשים הבא: ליבה, הון, תרבות וסגנונות פעילות השחקן:

חוסן פנימי - צלמית.png
מיפוי החוסן הפנימי
מרכיבי החוסן הפנימי - 13.png

* מספר מוקדי הפעילות נקבע באופן הבא:

    שלושה מוקדי פעילות ליבה (תוצרים, תשתיות, תהליכים);

    שלושה מוקדי פעילות הון (מוחשי, אינטלקטואלי, אנושי);

    שלושה מוקדי פעילות תרבות (מבנה, תהליכים, יזמות).

     (בסך הכל 9 מוקדי פעילות).

1.    ליבה  מייצגת את מהות העשייה של השחקן והיא מורכבת משלושה יסודות:
          
- תוצרי ליבה הפקה של תוצרים (מוצרים ושירותים) שאותם מספק השחקן לשחקנים האחרים כדי לתרום להם ערך ולעצמו - זכות קיום;

- תשתיות ליבה (אשר מאפשרות להפיק ולספק את תוצרי הליבה);

- תהליכי ליבה (שבמהלכם  מאפיינים,  מתכננים,  מייצרים, בודקים, משווקים, מוכרים את תוצרי הליבה. תהליכי הליבה כוללים הכשרה מקצועית לשחקני

  הליבה, ללקוחות ולצרכנים, תמיכה טכנית ועוד ועוד ועוד...).

2.    הון  מאפשר לממש את תוצרי הליבה.
      ההון מורכב משלושה גורמי יסוד:

- הון מוחשי הכולל תזרים מזומנים, מבנים, השקעות וכדומה. מרכיבי ההון המוחשי ניתנים לכימות בצורה חשבונאית ומסייעים לממש את תוצרי הליבה.
                   ההון המוחשי מייצג את הצלחות העבר, מהווה בסיס להצלחות בעתיד אך אינו מעיד עליהן, בהכרח;

- הון אינטלקטואלי הוא הון בלתי מוחשי, שמתבטא בידע, ניסיון ומיומנויות המקנים יתרונות לשחקן ברשת הערך, בדרך למימוש ולאספקת תוצרי הליבה.
                   ההון האינטלקטואלי מבטא את
הפוטנציאל להצלחות בהווה ובעתיד;

- הון אנושי מורכב מאוסף של יכולות אשר מאפשרות להפיק ולספק את תוצרי הליבה.
                  ההון האנושי מבטא את הפוטנציאל 
להצלחות בהווה ועתיד;
                  ההון האנושי מורכב מהגורמים הבאים:

        > IQ - יכולות קוגניטיביים;

        > EQ - אינטליגנציה רגשית;

        > PQ - יכולות וכישורים פיזיים;

        > SQ - אינטליגנציה רוחנית;     

3.  תרבות ארגונית  מאפשרת לממש את תהליכי הליבה בזכות היכולת לקיים תקשורת בין-אישית יעילה ואפקטיבית.

התרבות הארגונית מורכבת מהגורמים הבאים:

- מבנה ארגוני אשר מתאים לצרכים בשני ממדים:

> מיקוד פנים המיועד להתאים את היכולות, הכישורים והשאיפות של שחקני הליבה לעיסוקם, כדי להפיק ולספק את תוצרי הליבה;

> מיקוד חוץ המיועד ליצור ממשק אפקטיבי ויעיל, עם השחקנים הרלוונטיים ברשת הערך, כדי לספק להם את תוצרי הליבה;

- תהליכים ארגוניים שהם תהליכי גיוס עובדים, תהליכי שימור והנעה, תהליכי פיטורין וכדומה;

- יזמות מתבטאת בעידוד חדשנות, העזה, יצירתיות, דמיון ונחישות אשר:

> מעצימים את היכולות הפנימיות (חולשות ועוצמות);

> משפרים את היכולות לנצל את ההזדמנויות והאיומים שמספקת רשת הערך.

4.  סגנונות פעילות  בשלושה ממדים:

- פעילות אסטרטגית (S - Strategy) המפתחת את היכולות העתידיות וממוקדת במדיניות, בחזון, במטרות העל ובעולם הערכים שמניע את השחקן;

- פעילות ניהולית (M - Management) הממוקדת בתרגום האסטרטגיה לתכניות, לצד פיקוח ואכיפה של התהליכים והתנהגויות הפרט והצוותים;

- פעילות ביצועית (I - Implementation) הממוקדת בתרגום התכניות למוצרים ולשירותים.

 

רמת הקימות כתלות במצב פעילות השחקן

עשייה (או מחדל) של שחקן מבוססים על תמהיל של שלושת סגנונות הפעילות שהוזכרו לעיל: 
S - Strategy ,M - Management ,I - Implementation

מצב של בשלות נוצר כאשר כל שלושת סגנונות פעילות SMI מתקיימים בצורה מאוזנת:

 • אסטרטגיה: קיימת חשיבה לטווח ארוך בזכות ניתוח המגמות בשוק ובקהילה;

 • ניהול:          קיים ניהול יעיל ואפקטיבי שמאפשר תרגום מטרות השחקן לתכניות, להנעת הביצוע, לפיקוח הביצוע ולאכיפה;

 • ביצוע:         השחקן מפיק תוצרי ליבה, בצורה יעילה ואפקטיבית, על פי התכניות;

 ניוון או החלשה של אחת או יותר מהפעולות הללו, מחליש את החוסן הפנימי של השחקן ובדרך זו קטֵנה רמת הקימות שלו. חוסר האיזון עלול לפגוע ביכולתו לספק את תוצרי הליבה שלו ולפיכך קטֵן הערך שהוא מסוגל לספק לאחרים - והמעגל נסגר: חשיבותו קטֵנה, השחקנים האחרים מספקים לו משאבי קיום נמוכים יותר (כתמורה לערך הנמוך יותר שהוא מספק להם) ובהדרגה נוצר ריחוק ביניהם, עובדה שמחלישה את השחקן. 

על הבסיס הזה, ניתן להגדיר שמונה אבי-טיפוס (Archetypes) של תפקודי השחקן. התִפקוּד של כל אחד מאבי הטיפוס מותנה בתמהיל שונה של סגנונות פעילות SMI (במפת החוסן הפנימי שלו) כפי שנראה בהמשך.

לצורך העניין נגדיר כי הערך 0 מייצג חולשה של הפעילות (למשל, המשמעות של S=0 היא שהפעילות האסטרטגית מנוונת - החשיבה לטווח ארוך נמוכה, המטרות אינן ברורות לשחקן);

באופן דומה נגדיר כי הערך 1 מייצג עוצמה של הפעילות (למשל, המשמעות של M=1 היא שרמת הניהול גבוהה).

מכאן מתקבלת טבלה אשר מציגה שמונה מאפייני פעילות שונים (או שמונה סוגים שונים של התנהגות ארגונית):

      תמהיל SMI    מצב פעילות      מאפייני הפעילות

 1. S=0, M=0, I=0 : מצב קיפאון    - תהליך האבחון העלה כי לא קיימת פעילות כל שהיא במוקד הפעילות שנבחן;

 2. S=1, M=0, I=0 : מצב עוברי      - תהליך האבחון העלה כי קיימת פעילות אסטרטגית בלבד, במוקד הפעילות שנבחן;

 3. S=1, M=1, I=0 : מצב דגירה     - תהליך האבחון העלה כי לא קיימת חשיבה תאורטית בלבד בתחומי האסטרטגיה והניהול ללא ביצוע בשטח;

 4. S=1, M=0, I=1 : מצב ילדי        - תהליך האבחון העלה כי כלל לא קיימת פעילות ניהולית במוקד הפעילות שנבחן, למרות שקיימת חשיבה אסטרטגית וביצוע;

 5. S=0, M=1, I=1 : מצב שליטה    - תהליך האבחון העלה כי לא קיימת פעילות אסטרטגית במוקד הפעילות שנבחן אך קיימת פעילות ניהולית וביצוע בשטח;

 6. S=0, M=0, I=1 : מצב ינקות      - תהליך האבחון העלה כי מבצעים דברים בשטח, ללא ניהול וללא חשיבה אסטרטגית, במוקד הפעילות שנבחן;

 7. S=0, M=1, I=0 : מצב דמנציה   - תהליך האבחון העלה כי במוקד הפעילות שנבחן הניהול ריכוזי מאוד אך אין ביצוע אפקטיבי ואין חשיבה אסטרטגית;

 8. S=1, M=1, I=1 : מצב בשלות    - תהליך האבחון העלה במוקד הפעילות שנבחן קיימת פעילות יעילה ואפקטיבית בכל שלושת סגנונות הפעילות SMI;

 

כל אחד מ-9 מוקדי הפעילותמתפקד באחד מ-8 מאפייני הפעילות הללו. תמהיל פעילות SMI משפיע, כמובן, על מידת ההצלחה (או הכשל) של השחקן קרי על מידת הקימות שלו...

כל אחד משמונת הצירופים הללו, מייצג מצב פעילות בעל מאפייני תפקוד שונה. על בסיס הטבלה הזו, ניתן לשרטט דיאגרמת מצבים כדלקמן:

התרשים מימין מתאר דיאגרמת מצבי הפעילות אשר מייצגת שמונה מצבי פעילות אפשריים ואת המעברים ביניהם.

 • כאשר שחקן נמצא במצב עוברי (S00) - קיימת חשיבה אסטרטגית בעוד שהפעילות הניהולית והביצועית הן ברמה נמוכה (אם בכלל). מצב כזה מאפיין חברות Seed, למשל.

 • כאשר רמת הניהול גדלה (M=1), עובר השחקן ממצב עוברי (S00) למצב דגירה (SM0). המעבר מתבטא בהגדלת איכות הניהול (החץ הכחול אשר מחבר את המצב העוברי למצב דגירה).

 • אם רמת הביצועים גדלה (I=1), השחקן עובר ממצב דגירה (SM0) למצב בשלות (SMI). המעבר מתבטא בהגדלת איכות הביצוע.

 • כאשר החשיבה האסטרטגית מתנוונת (S=0), עובר השחקן ממצב בשלות (SMI) למצב שליטה (0MI). המעבר מתבטא בצמצום הפעילות האסטרטגית (החץ האדום אשר מחבר את מצב הבשלות למצב השליטה).

חוסן פנימי - צלמית.png

להזכירכם: אנו משיבים לשאלה "מה הם מרכיבי הקימות". התרשים למטה מציג את כל המרכיבים העיקריים של החוסן הפנימי.

הפירוט הנוסף נמצא במענה לשאלה "כיצד" ("מהלכים").

בחרנו להציג את מורכבות הקימות באמצעות מודל (בעל צורה של פירמידה הכוללת בסיס ריבועי אשר תומך בארבע פאות. צפו בהמחשה משמאל.

את התרשים למטה ניתן להדפיס ולגזור על פי קווי המתאר החיצוניים, לקפל בקווי הבסיס ובאופן זה מתקבל מודל הפירמידה בתלת ממד.

בסיס הפירמידה מייצג את גורמי ההנעה של שחקן בארבעה רבדי הקיום האנושי (הרובד הגשמי, הנפשי, החברתי והרוחני). גורמי הנעה, כמו הנחות יסוד (אשר מבוססות על מערכת של אמונות שמפעילות את הרגשות ומטות את ההיגיון), כמו ערכים  ואינטרסים, (אשר מפעילים במידה רבה את הרגשות ומעט מדי את המערכת הקוגניטיבית שלנו) ולחלופין, אנו מוּנָעִים על ידי מערכת מורכבת של הרגלים ומגוון עשיר (ממשי ומדומה) של אילוצים - כמו משאבים, למשל, וכל אלה מוּנָעִים על ידי ה"שיגעונות" של מבנה אישיות הפרט (Personality) או הארגון (Organizationality) - לטוב ולרע...

חוסן פנימי - צלמית.png
מיפוי החוסן הפנימי 13 – להדפסת הפירמידה.

מה הם מרכיבי הקימות במיקוד חוץ

כאמור, רמת הקימות של שחקן מושפעת גם מהדינמיקה המתרחשת בסביבה הקיומית שלו - בשחקנים אחרים שמנסים אף הם לשרוד, להיות חלק מהקהילה, להשפיע, לצמוח ולהצליח ברשת הערך המשותפת שלהם. לכן, התמונה המלאה יותר של הקימות מושפעת גם מהאיומים ומההזדמנויות שמספקת רשת הערך בנדיבות.

רמת הקימות של שחקן תלויה, אם כך, הן בחוסן הפנימי (שבו השחקן יכול לשלוט, ברמה זו או אחרת של הצלחה) והן בדינמיקה המתרחשת ברשת הערך, במובנים גלובליים כמו מצב כלכלי, מצב בטחוני, התפרצות מגפות, אסונות טבע וכדומה (שעליהם, בדרך כלל, השחקן אינו יכול להשפיע, אבל יכול להיערך לקראתם).

התרשים הבא מדגיש שני נתיבים אשר בונים את הקימות: קשרי גומלין אינטרסנטיים וקשרי גומלין ערכיים (בין השחקן לבין השחקנים האחרים). 

רשת הערך - צלמית.png
קימות – חוסן פנימי בשילוב רשת הערך - 13.

גישת winwinwin מדגישה את השפעת הסביבה על יכולת הקיום של שחקן ברשת הערך. קימות של שחקן תלויה ביחס שמגלים כלפיו השחקנים ברשת הערך. יכולת הקיום של שחקן גדלה, ככל שהשחקנים האחרים חפצים יותר בטובתו (מודל הרווחה הארגונית) וזה מתרחש כאשר השחקן יוצר ערך עבורם.

רשת הערך כוללת מספר רב של שחקנים וקבוצות של שחקנים. לצורך העניין, חילקנו את קבוצות השחקנים השונות לשמונה רבדים, על פי תפקודם היחסי לשחקן ולנושאי הליבה המרכזיים שלו:

 1. השחקנים הפנים ארגוניים - הנקודה האדומה במרכז התרשים למטה (שחקני ליבה ושחקני תמיכה פנימיים);

 2. שחקני הליבה החיצוניים אשר מטפלים, בצורה ישירה, בתוצרי הליבה (אלה הם הצרכנים, הלקוחות, הספקים והקבלנים);

 3. העמיתים הם השחקנים אשר פועלי כשותפים, מתחרים ומשלימנים;

 4. בעלי הסמכות מוסמכים לשנות מטרות, יעדים, משאבים ותהליכים - בהתאם לנסיבות המשתנות. דוגמאות לבעלי סמכות הם מנהלים, רגולטורים וכו';

 5. בעלי השפעה יכולים להוביל לשינויים לא בכוח הסמכות אלא בכוח השכנוע. דוגמאות לבעלי השפעה הם אנשי רוח, פוליטיקאים, אנשי תקשורת וכו';

 6. בעלי יתרון יחסי יכולים לכפות שינויים בכוח, בזכות יתרונם היחסי אשר מתבטא בכוח פיזי, נשק, קשרים, ממון, ידע וכו';

 7. המערכת האקולוגית יכולה לשנות סדרי עולם אם לא נערכים לקראתה (כמו פגעי מזג אוויר, למשל);

 8. חסרי קשר והשפעה, הם השחקנים שאינם מכירים או מתעלמים מקיומו של השחקן מכיוון שהוא אינו בעל ערך מבחינתם. השחקן שקוף לגביהם והוא נמצא בתחתית מדרג הערך מבחינתם...

תכונותיו של שחקן מבטאות, בין השאר, את יכולתו להתמודד מול איומים ואת יכולתו לנצל הזדמנויות שמספקים השחקנים האחרים ברשת הערך באותם ארבעת ממדי החוסן הפנימי (גשמי, נפשי, חברתי ורוחני).

אנחנו נדרשים להשתלב ברשת הערך שבחרנו (או שנכפתה עלינו) כי השחקנים האחרים הפעילים ברשת הערך הם, למעשה, סם חיים עבורנו ומהם אנו שואבים את היכולת לשרוד, לצמוח ולשגשג או, לחילופין, להתנוון ולקמול (כאשר נפגעת איכות קשרי הגומלין שלנו עם השחקנים האחרים). פגיעה באיכות קשרי הגומלין עלולה לנבוע מחוסר עניין בנו ובתרומתנו לשחקנים ברשת הערך או בעקבות התפתחות של עוינות כלפנו (Antagonism), בגלל אינטרסים מנוגדים ו/או סולמות שונים של ערכים.

איכות קשרי הגומלין משפיעה, אף היא, על מעמד השחקן מדרג הערך - על הנטייה לשתף פעולה או להתחרות, לסייע או לפגוע בשחקן (בנוסף ליכולת הנתפסת של השחקן לספק ערך לשחקנים האחרים ברשת הערך.

דוגמא - חברת Seed

רעיון חדש, אשר צץ במוחו הקודח של יזם יצירתי, יוצר, למעשה, מעין ארגון מיניאטורי של אדם אחד, בעל פוטנציאל להתפתח לכדי ארגון מצליח.

רמת הקימות של הארגון המיניאטורי הזה היא נמוכה מאוד, מכיוון שארגון כזה אינו מסוגל, עדיין, להתקיים בכוחות עצמו (לממש את הרעיון, לייצר אותו, להפיץ, לתחזק, לספק תמיכה טכנית וכדומה). בשלב הרעיוני (או בשלב ה-Seed, כפי שנקרא בפי אנשי עסקים), הארגון זקוק לתמיכה פיננסית ולסיוע ניהולי (כאשר הרעיון העסקי / טכנולוגי / מדעי רק מתחיל להתגבש), ממש כמו גוזל שבקע מהביצה וזקוק לתמיכת הוריו - עד שיפרוש כנפיים.

רשת הערך, אם כך, מבטאת את התלות של כל אחד מאיתנו באחרים (למרות שהאגו שלנו מסרב להודות בכך).  מצד שני, גם שחקנים אחרים יכולים להיות תלויים בנו, אם נשכיל לספק להם ערך ממשי (בהיבטים אינטרסנטיים או ערכיים). התלות ההדדית הזו היא סם החיים של כולנו - חלשים כחסונים, והיא מהווה מרכיב חשוב ברמת הקימות שלנו כפרטים וכארגונים... בסביבה הקיומית שלנו - היא אשר קובעת את מעמדנו היחסי במדרג הערך.

דמיינו לעצמכם אדם חולה, משפחה במצוקה, ארגון שנקלע לקשיים, מדינה שנקלעה לאסון... הסיכוי להתאושש ממצב כזה הוא נמוך ללא שחקנים תומכים ברשת הערך (ולפיכך, לא תמיד המשפט "אין דבר העומד בפני הרצון" עומד במבחן המציאות.

תינוק, למשל, לא ישרוד מעבר לשעות אחדות ללא סיוע מסביבתו הקרובה (כמו הנקה, למשל, או הגנה מפני קור או חום) - ממש כמו חברת Seed הזקוקה לתמיכה של שחקנים אחרים, שישלימו את חולשותיה הזמניים. גם אדם בוגר וחסון לא ישרוד לאורך זמן, ללא מגוון השירותים שרשת ערך עשויה לספק לו (כמו מדינה אשר מספקת מערכות בריאות, הגנה מפני פשיעה, מערכות רווחה, חינוך וכדומה).

באופן דומה, ארגון בעל חוסן פנימי גבוה, אשר מסוגל להפיק תוצרי ליבה איכותיים מאוד, לא ישרוד אם, מסיבות שונות, אינו מצליח לספק את תוצריו לשחקנים אחרים ולהשיג באמצעותם צרכים אחרים שחסרים לו. אם כך, היכולת "להתברג" אל רשת הערך תלויה ביכולת לספק ערך לאחרים והיא אשר מעצבת את השחקן במדרג הערך. קיימים סיכויי שרידות נמוכים לאריה אשר הורחק מהלהקה אלא אם יצליח לבנות להקה משלו (עיינו במאמר סביבה ומדע, ynet).

שחקן עצמאי יכול להפיק את כל צרכיו בכוחות עצמו ללא סיוע חיצוני אך יכולותיו מוגבלים ולו בגלל חוסר שייכותו לקבוצה שממנה הוא יכול להשיג ביטחון, באמצעות מעמדו בקבוצה...

קיימת, כמובן, אפשרות נוספת להישרדות ולעצמאות, כאשר השחקן רוכש את צרכיו, בכוח או בערמה, באמצעות שימוש ביתרונותיו היחסיים. מקרים כאלה של ניצול עלולים להסתיים, בסופו של דבר, במאבקים אשר יגרמו נזקים לכל הצדדים. עיינו במודל הרווחה הארגונית.

חשיבותו של שחקן בעיני אחרים, משרטטת את מיקומו היחסי ברשת הערך. המיקום היחסי נקבע באמצעות מדרג הערך. 

כאשר שחקן נתפס כגורם המספק תועלת לאחרים, הוא הופך, בהדרגה, להיות מקובל ברשת הערך ובזכות זאת השפעתו הולכת וגדלה על כללי המשחק ועל הדינמיקה ברשת הערך. מקורות הקימות  מצויים במשאבי השחקנים ברשת הערך. השחקנים ברשת הערך רוכשים את תוצרי השחקן בתמורה למשאבים החסרים לו לצורך הגדלת חוסנו הפנימי והמשך הקימות שלו. 

ערכו של שחקן בעיני השחקנים האחרים משפיע על רצונם לצרוך את התוצרים שהוא מסוגל לספק להם. לפיכך, הערך הנתפס של שחקן בעיני האחרים מתבטא באחת משלוש אפשרויות הבאות:

 • נכונות השחקנים האחרים לשתף עימו פעולה;

 • התעלמות מקיומו בגלל חוסר הרלוונטיות שלו.

 • שאיפת השחקנים האחרים לפגוע בו, כדי שלא יפריע להם בהשגת מטרותיהם;

שתי האפשרויות האחרונות עלולות להתבטא במוות עסקי.

אם כך, רמת הקימות של שחקן היא הרובד במדרג הערך שהוא שייך אליו.

מדרג הערך כולל שלוש קבוצות:

 • קבוצת השחקנים השקופים (השטח האפור בתרשים למטה) שבהם השחקן חסר משמעות, שקוף ואפשר להחליפו באחר ללא נקיפות מצפון. השחקנים השקופים הם רה-אקטיביים, פוחדים מהצל של עצמם, מעדיפים שלא לבלוט;

 • קבוצת השחקנים החיוביים (ספקי הערך) מחולק לארבעה רבדים בעלי השפעה מקדמת, שבהם השחקן נתפס כמועיל וכדאי לשמור על קשרים עימו (הרבדים המודגשים בכחול):

  • ברובד הזוטרות פועלים שחקני השוליים שתרומתם זניחה ולכן קל להחליפם באחרים;

  • ברובד ההשתלבות פועלים שחקנים פרו-אקטיביים, אשר מצליחים להשתלב בדינמיקה של רשת ערך אך השפעתם אינה מורגשת;

  • ברובד הדומיננטיות פועלים שחקני מפתח אשר משפיעים על הפעילות בשוק ובקהילה, נחשבים למקובלים שחפצים בקרבתם והם גם נתפסים כמצליחים;

  • ברובד הבלעדיות פועלים מנהיגי השוק או הקהילה בעלי סגנון לי-אקטיבי, אשר מעצבים את הכללים ויוצרים תלות בהם. 

 • קבוצת השחקנים השליליים מורכב מארבעה רבדים בעלי השפעה הורסת, שבהם השחקן נתפס כטיפוס שלילי ורצוי להתרחק ממנו (הרבדים המודגשים באדום):

  • ברובד היריבות פועלים השחקנים ה"חמוצים" אשר יוצרים סכסוכים והשפעתם שלילית;​

  • ברובד הטפילות פועלים העצלנים, הטפילים, אוכלי החינם שמנסים להתרחק מהם;

  • ברובד הניכור פועלים ה-Outsiders שאינם מקיימים קשרי ידידות עם עמיתיהם, מתרחקים מכל פעילות וכמובן אינם תורמים דבר ולכן אינם מספקים ערך;

  • ברובד האָבְדָנוּת פועלים השחקנים שהתייאשו מהארגון ומהסביבה החברתית ומחפשים דרכים להזיק.

מדרג הערך 3.png

מרכיבי הקימות - סיכום

להלן, תקציר המענה לשאלה מה הם מרכיבי הקימות.

בתרשים הבא מוצג מיפוי הקימות בצורתו ההוליסטית.

נזכיר כי היכולת לתרגם מצבים משבריים לצמיחה מעידה על רמת הקימות של שחקן. היכולת הזו מורכבת, למעשה, ממגוון עשיר של יכולות בתחומים מגוונים. היכולות מתבטאות בהיבטים פנימיים (במיקוד פנים) ובהיבטים הקשורים לממשק בין השחקן עצמו לבין השחקנים החיצוניים (במיקוד חוץ).

ככלל, הניתוח מיוחס לארבעה רבדים של פעילות - ארבעה עולמות - גשמי, נפשי, חברתי ורוחני. בארבעת הרבדים הללו קיימת פעילות במיקוד פנים ובמיקוד חוץ כאחת.

בהיבטים הפנים-ארגוניים (או האישיים, במקרה של פרט), ניתן להבחין בארבעה ממדים עיקריים:

 1. התנהגות השחקן, אשר תלויה הן במבנה האישיות שלו (Personality כשמדובר בפרט ו-Organizationality כשמדובר בארגון) והן בארבע קבוצות של גורמי הנעה. (ממד זה מיוצג על ידי הבסיס הריבועי של הפירמידה);

 2. ממד הליבה, אשר מיוחס לתוצרי הליבה ולאופן הפקתם ואספקתם. (ממד זה מיוצג על ידי האחת מהפאות המשולשות של הפירמידה);

 3. ממד ההון, אשר מיוחס למרכיבי ההון המוחשי, האינטלקטואלי והאנושי. (ממד זה מיוצג על ידי האחת מהפאות המשולשות של הפירמידה);

 4. ממד התרבות, אשר מיוחס למרכיבי המבנה הארגוני, התהליכים הארגוניים והיזמות. (ממד זה מיוצג על ידי האחת מהפאות המשולשות של הפירמידה);

 5. ממד הפעילות אשר מיוחסים לנושאי האסטרטגיה, הניהול והביצוע. (ממד זה מיוצג על ידי האחת מהפאות המשולשות של הפירמידה);

מצב פעילות השחקן (תמהיל SMI אשר מיוצג על ידי דיאגרמת מצבי הפעילות) מבטא את היכולת התפקודית של השחקן. מצב הפעילות משפיע, בצורה ניכרת, על מיקום השחקן במדרג הערך, ברשתות הערך השונות של השחקן. 

עוד בתרשים למטה ניתן לראות חלק מהקשרים הקיימים בין התכונות והפעילויות הפנימיות לבין איכות הממשק עם העולם החיצוני:

 • אופן ניהול קשרי הגומלין האינטרסנטיים;

 • אופן ניהול קשרי הגומלין הערכיים;

 • אופן ניהול החולשות, העוצמות, האיומים וההזדמנויות.

קימות בשני ממדים.png

מודל המצוינות השלם (התרשים למטה) מציג את תמונת ה-"מה נדרש לעשות כדי להגיע לבשלות קיומית". לצידו - סרטון המציג, שלב אחרי שלב, את מרכיבי המודל.

מודל המצוינות השלם.png

לעיון נוסף

אם מצאתם כי הגישה מסורבלת מדי, מוצפת בפרטים ומבלבלת - כדאי לכם לעיין בדברי ההסבר לנושא הקימות, בדף שכותרתו: KISS - Keep It Simple, Stupid.

תמרור אזהרה.png
bottom of page