היתרון בערכים, פרופ' דן אריאלי

עֲרָכִים (Values)

הערכים אשר מנחים אותנו בחיינו והחשיבות שאנו מייחסים להם, משפיעה על סדרי העדיפויות שלנו בחיי היומיום.

מגוון הערכים שארגון מאמץ, משפיע על נורמות ההתנהגות המאפיינות את תרבות הארגון והפרט ובאופן זה הם משפיעים על מידת ההצלחה או הכשל בהשגת חזון הארגון.  הערכים שארגון מאמץ, משפיעים על איכות התקשורת הבינאישית בין השחקנים ברשת הערך הפנים ארגונית לבין עצמם ובין השחקנים ברשת הערך החוץ-ארגונית.

 

ככל שתגדל מידת ההתאמה בין סולם הערכים של פרט בארגון, לבין נורמות ההתנהגות הנהוגות בסביבת העבודה שלו, כך תגבר המוטיבציה שלו לממש את מטרות הארגון ואת המשימות המוטלות עליו. לפיכך, התאמה בין סולם הערכים של הפרט לבין נורמות ההתנהגות בארגון הם תנאי הכרחי בנכונות לתרום לארגון, אך לא מספיק. נדרשים גורמי מוטיבציה נוספים, כמו אינטרסים, למשל 

ערכים הם דרכה של ציביליזציה לגרום להתנהג באופן שיועיל לאנשים בטווח הארוך