top of page

אֵיכוּתָנִי (Qualitative)

דבר מה שֶׁאֵינוֹ נִתָּן לְכִמּוּת מִסְפָּרִי מְדֻיָּק (אבן שושן) 

שימוש בכלים אשר מניבים מידע שאינו כמותי, לצורך הסקת מסקנות.

לעיון נוסף

המחקר הנרטיבי, פנומנולוגיה וראיונות עומק

שיטות מחקר בלימודים קלאסיים - מבוא

הכנס הישראלי השישי למחקר איכותני - גבולות במחקר איכותני

מחקר איכותני - מחקר כמותני/פוזיטיביסטי

גבולות במחקר האיכותני

bottom of page