top of page

אִינְטֵלִיגֶנְצִיָּה רִגְשִׁית (EI - Emotional Intelligent) (EQ - Emotional Quotient)

אינטליגנציה רגשית מייצגת מגוון של כישורים נפשיים וחברתיים אשר מבטאים את איכות התקשורת הפנימית ומייצגים את היכולת לשלוט בהתנהגות השחקנים במגרש הביתי ובמגרשים של ארגונים אחרים.

אינטליגנציה רגשית היא אחד ממאפייני ההון האנושי

עיינו גם במאמרים הבאים:  18 הסימנים..., מבחן אינטליגנציה רגשית (באנגלית), עוד מבחן EQ (באנגלית)

עיינו גם במושגים אבחון EQ, מבדקי EQ

צפו גם בסרטונים הבאים: אינטליגנציה רגשית והומור לאיכות החייםאינטליגנציה רגשית: חשובה לא פחות מציוניםאינטליגנציה רגשית וחברתית, 

                                      Emotional Intelligence by Daniel Goleman

אינטליגנציה רגשית

דניאל גולמן

אינטליגנציה רגשית וחברתית

אינטליגנציה רגשית

חשובה לא פחות מציונים​

אינטליגנציה רגשית והומור

לאיכות חיים

ניהול רגשות בארגונים

אינטילגנציה רגשית בניהול וחשיבותה

אנטיליגנציה רגשית

 מחשבה, רגש, התנהגות, 

מיטב זמיר חלק 2

אנטיליגנציה רגשית

 מחשבה, רגש, התנהגות, 

מיטב זמיר חלק 1

קשיבות ושליטה עצמית

צבי להב - פסיכולוג קליני מומחה, האוניברסיטה הפתוחה

תיאוריות של אינטליגנציה רגשית והתפתחות האישיות

ד"ר טובה רוזנבלום

פרדוקס השליטה ברגשות

ד"ר ערן חיות

רגשות רציונליים

פרופ' איל וינטר

bottom of page