top of page

פחד (Fear)

תחושה רגשית ופיזיולוגית לא נעימה, הקיימת לעתים אצל שחקנים ונגרמת בעקבות חשיפה לגירוי חיצוני הנתפס על ידי השחקן כמסוכן או כמאיים מבחינה פיזית, רוחנית, נפשית או חברתית.

גירוי חיצוני בלתי צפוי עלול לעורר תחושת פחד. תחושת הפחד גבוהה יותר ככול שהגירוי החיצוני גבוה יותר.

לתחושת הפחד מייחסים תפקיד חשוב בשרידותו של השחקן משום שהיא מהווה אמצעי להרחקת השחקן ממקור הסכנה ובמקרים רבים אף מונעת מהשחקן להיכנס מלכתחילה למצבים מסוכנים. יחד עם זאת, פחד גם עלול להגביל את תפקודו של השחקן ואת מרחב העשייה והפעילות שלו. (מבוסס על ויקיפדיה).

פחד מהווה גורם מרכזי בהתנהגות של מדינות ומשפיע על המצב הגיאו-פוליטי בעולם.

עיינו גם במושגים חשש, לחץ,

חרדות פחדים ומתחים

ה. זמיר כהן

הפחד משינוי

איך להתמודד עם פחד

בעזרת NLP 

איך הופכים פחד לביטחון?

פחד הורג חלומות

התקף חרדה

פרופ' לאון גרינהאוס

התמודדות עם מתח, חרדה ולחץ נפשי, ד"ר שמי שגיב

פחדים וחרדות

לעבור דרך הפחד - טוני רובינס

2 דקות, ספטמבר 2018

bottom of page