ניתוח חולשות ועוצמות - איומים והזדמנויות (SWOT Analysis)

SWOT הוא ראשי תיבות של ארבע קבוצות של מאפיינים אשר מייצגים את רמת הקימות של שחקן

Strengths, Weaknesses מבטאים את החולשות והחוזקות של שחקן - את חוסנו הפנימי.

Opportunities, Threats מייצגים את האיומים וההזדמנויות שמספקת רשת הערך (הסביבה הקיומית) של השחקן.

מדובר בעובדות המיוחסות לשחקן בזמן נתון.

המטרה היא להבין את תמונת מצב השחקן במטרה לשפר את רמת הקימות שלו בחמישה שלבים:

  • זיהוי מאפייני החוסן הפנימי שיש באפשרותך לשנות:

     שלב 1:     זהה (כפרט או כארגון)

  • את חולשות השחקן (על בסיס תשעת ממדי החוסן של מפת החוסן כמו, למשל, איכות קשרי הגומלין בין חברי ההנהלה) ;

  • את עוצמות השחקן (על בסיס ערכי תשעת ממדי החוסן של מפת החוסן כמו, למשל, מיתוג השחקן/ המוצר/השירות, איכות תהליכי הליבה)

  • זיהוי מאפייני הסביבה החיצונית שאין אפשרות לשנות:

     שלב 2:     זהה (כפרט או כארגון)

  • את האיומים שמספקת לך רשת הערך (כמו, למשל, המצב הכלכלי של הלקוחות, המצב הביטחוני של הספקים, מותג מתחרה);

  • את ההזדמנויות שמספקת לך רשת הערך (כמו, למשל, נאמנות לקוחות, אמינות שותפים, פריצה טכנולוגית, פיתוח פנימי של מוצר ייחודי);

  •  חזק את העוצמות שלך:

      שלב 3:  הקם צוותי חשיבה;

      שלב 4: בצע ארגון מחדש - שבץ מנהלים ומבצעים בעיסוקים על פי כישוריהם;

      שלב 5: גייס מנהלים ואנשי מקצוע חדשים;

      שלב 6:  הגדל תקציבי הדרכה, עדכן תכניות הדרכה וממש אותן;

  •  היערך לקראת מימוש סיכונים:

     שלב 7:  עדכן תכניות עבודה בהתאם למסקנות ניתוח הסיכונים;

המודל מספק, למעשה, את המידע הדרוש לצורך תכנון עסקי דינמי.

ניתוח SWOT מתייחס לארבע קבוצות של מאפיינים העוזרים לאבחן את יכולתו של שחקן לספק ערך (וכך לשרוד) לשחקנים אחרים ברשת הערך שלו. ארבעת המאפיינים של חוסן מתבטאים בעוצמות ובחולשות פנימיות וכן באיומים ובהזדמנויות שמספקת רשת הערך חדשות לבקרים.

עיינו גם במודל פורטר ובניתוח TOWS

עיינו גם ב:

ניהול ומנהיגות- ניתוח SWOT  

ניהול ומנהיגות- ניתוח SWOT  

אימון עסקי - מודל swot

תכנית עסקית - ניתוח SWOT