אִינְטֵלִיגֶנְצִיָּה (Intelligence)

מכלול הכישורים והמיומנויות שבאמצעותם ניתן לפתור בעיות הדורשות חשיבה בצורה יעילה (ויקיפדיה).

אינטליגנציה (IQ) מייצגת, למעשה, את הפוטנציאל של שחקן - את יכולתו להתמודד עם אתגר חדש שהוא לא נחשף אליו מעולם.

 

אינטליגנציה, על פי גישת WinWinWin, משפיעה על חוסנו של שחקן - במיוחד ברובד ההון האנושי של מדרג הקימות אך השפעתה ניכרת בכל הרבדים האחרים של מדרג הקימות.

באמצעות אבחון קוגניטיבי מנסים להעריך את האינטליגנציה של בן אדם.

ארבעת סוגי הכישורים המשמעותיים ביותר אשר משפיעים על חוסנו של שחקן הם {IQ, EQ, PQ, SQ}.

אינטליגנציה, IQ - חלק ב'

אינטליגנציה, IQ - חלק א'