top of page

חֲשִׁיבָה בִּיקּוֹרְתִית (Cogitation)

תהליך של חשיבה אשר מתבטא בניסיון לבחור עמדות וערכים באופן מושכל ולא באופן אוטומטי (ריצ'רד פול - מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה).

 

שחקן אשר נעזר בחשיבה ביקורתית כדי לערער את הבנתו האישית ואת תפיסת עולמו הפרטית, הוא בעל גמישות מחשבתית, פתוח לרעיונות חדשים וסתגלן אשר מקדים לשאול מדוע לפני השאלה כיצד ומעצים, אגב כך, את הערך העצמי שלו. שחקן מסוג זה נהנה מצמיחה בעולם הגשמי, הנפשי, החברתי והרוחני.

ראו גם קריאה ביקורתית.

לעיון נוסף

ספרים

חשיבה ביקורתית

(אמת בפרסום)

מי באמת ערך את הסרטון

ביבי , גנץ או יאיר לפיד?

ד"ר אמיר הלמר

פברואר 2020, 13 דקות

האם הכוכבים יכולים לנבא את גורלנו? האם ביקרו חייזרים בכדור הארץ? האם האבולוציה היא "רק תיאוריה"? האם מתורת הקוונטים עולה שמחשבות יוצרות מציאות? מהו סוד כוחו של אורי גלר? כיצד פועלת הרפואה האלטרנטיבית, והאם הגרפולוגיה היא מדע?

על שאלות אלו ועוד רבות עונה יקי מנשנפרוינד בספרו עידן הבורות, וסוקר בביקורתיות את האמונות הטפלות הנפוצות של "העידן החדש".

ספר - עידן הבורות.png

חשיבה בקורתית חלק ב' 

כשלים לוגים

חשיבה בקורתית חלק א' 

אומנות השכנוע

חשיבה חדה

בעידן ההצפה במידע

חשיבה ביקורתית

מבוססת ראיות

בשנת 1847 גילה רופא הונגרי ד"ר איגנץ זמלווייס כי נטילת ידיים בחומר חיטוי בין חולה לחולה, מצמצמת את ההידבקות במחלות. ד"ר זמלווייס פרסם את ממצאיו, אבל הממסד המדעי בז לו והוא זכה לכינוי "הטיפש מפשט" (על שם מחוז מגוריו). הדחייה גרמה לו להתמוטטות עצבים והוא אושפז בבית חולים פסיכיאטרי, שם סיים את חיו לאחר שהוכה למוות על-ידי איש צוות. שנים רבות, מאוחר יותר, הוכחה צדקתו וכינויו שֻׁנָּה ל"מציל האימהות".

bottom of page