מדדי פעילות ביצועית (Implementation Activity Indexes)

פעולות הביצוע של שחקן מבטאות את היקף ואיכות הביצועים, בזמן נתון, אשר משפיעים על הטווח המיידי והרחוק כאחת (במושגים של שעות, ימים, ולעיתים אף שנים).

תהליכי הביצוע מתבטאים בתרגום תכניות לתוצרי ליבה (מוצרים ושירותים) הנמסרים ללקוחות ברשת הערך או ללקוחות פנימיים (ראו תוצרי ביניים). 

פעילות ביצועית מיושמת על ידי מבצעים;
פעילות ביצועית מספקת מענה לציפיות של המעצבים והמנהלים;
במהלך הביצוע מפיקים את תוצרי השחקן;
תוצרי פעילות הביצוע הם מוצרים ו/או שירותים;

תוצאות הפעילות הביצועית מתבטאות ביעילות ובאפקטיביות של תהליכים בשתי רמות:

איכות תוצרי השחקן משפיעה על הערך שהשחקן מספק לשחקנים האחרים ברשתות הערך שלו ובאופן זה קובע את מיקומו היחסי במדרג הערך - כלומר איכות תוצרי השחקן משפיעה על פוטנציאל הקימות שלו.

 

פעילות המבצעים בונה את מעמדם  בקהילה שלהם ובשוק המטרה שלהם ותורמת לחולשותיהם ולעוצמותיהם.

הצבע החום מייצג את מגוון התהליכים ותוצרי  הפעילות הביצועית של שחקן.