תחומי פעילות: פיתוח ארגוני (Organizational Development)

פיתוח ארגוני הוא תהליך חוצה ארגון - פנים ארגוני, שנועד להגדיל, בצורה הדרגתית, את רמת הקימות של השחקן - בשני רבדים עיקריים:

הגידול ההדרגתי ברמת הקימות מתבטא בשלושה היבטים עיקריים: אסטרטגיה, ניהול וביצוע.

תהליך הפיתוח הארגוני מכוון לשיפור היעילות (במיקוד פנים) והאפקטיביות (במיקוד חוץ).

תכנית הפיתוח הארגוני מבוססת על תהליך אבולוציוני. ניסיוננו מלמד ששילוב הנועץ/מאומן בכל שלבי הפיתוח הארגוני, מוביל להסתברות גבוהה יותר של שיתוף פעולה בתהליך ההתערבות ובהצלחת השיפור הארגוני המצופה. 

פתרונות Win3 מספקת שירותי פיתוח ארגוני, בכל רבדי הקימות, כפי שהם מתבטאים במודל SMI. תמהיל השירותים משפיע על חוסן הארגון: והוא מתבטא בשלושת הרבדים:

      o  פעילות ברובד האסטרטגי (S - Strategy);

      o  פעילות ברובד הניהולי  (M - Management);

      o  פעילות ברובד הביצועי (I - Implementation).  

 

דוגמאות של תהליכים המיושמים במהלך פיתוח ארגוני:

 • עדכון האסטרטגיה והתאמתה לפעילות ברשת הערך;

 • שינוי מטרות העל;

 • שינוי מדיניות הניהול והביצוע של מטרות העל;

 • רענון ושיפור מיומנויות ניהול;

 • שיפור עבודת הצוות;

 • שיפור מיומנויות התקשורת הפנים ארגונית;

 • העצמת המוטיבציה;

 • שיפור תהליכי הבטחת האיכות;

 • רענון ושיפור הידע המקצועי;

 • שיפור תשתיות הליבה;

 • שיפור תהליכי הפיקוח והבדיקות;

 • ועוד ועוד...

כל אחד מהתהליכים הנ"ל יכול להתבצע באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

חברת פתרונות Win3 מאפשרת ללקוחותיה לבחור בשיטות ובכלים המתאימים לתרבות הארגונית הקיימת, בהיותה רגישה לדרישות ולצורכי הלקוח.

אחת המטרות החשובות שהצבנו לעצמנו היא להפחית בצורה סיסטמטית את תלות הלקוח במלווים שלנו, בידיעה כי אופטימיזציה של תהליכי האנוש יובילו לעצמאות ניהולית וארגונית מהירה, ללא וויתור על המטרות העסקיות, הניהוליות והאישיות.

דוגמא 1:

תהליך הפיתוח הארגוני, על בסיס גישת ברייר, כוללת עשרה שלבים אשר מיושמים בשישה עשר מפגשים.

כל הזכויות שמורות  לעופר ברייר.

בסיום תהליך האבחון עומדים לרשות מומחי פתרונות Win3 ולרשות הלקוח, מאגר של נתונים, מידע וידע במידה מספקת כדי להבין את מפת הארגון הן ברמת התרבות הארגונית (והאישית) והן ברמת התִפְקוּדִים הפונקציונליים השונים של הארגון/הפרט ובכלל זה, מערכת הצרכים והאינטרסים, הציפיות, והערכים של השחקנים השונים.

האתגר שלנו בתהליכי הפיתוח והליווי האישי והארגוני, הוא מתן מענה משולב למערכת האינטרסים האישיים והארגוניים כאחת.

 

אנו בפתרונות Win3 מתאימים, לכל אחד מלקוחותינו, תהליך מובחן מסודר וידוע מראש. 

תהליך האבחון, כמו גם התהליכים הנגזרים ממסקנות ניתוח האבחון, מוצגים באמצעות המשאבים הנדרשים להשגת מטרות ויעדים כמותיים ספציפיים, אשר נקבעים בהחלטה משותפת. המשאבים מיוחסים לזמן (אבני דרך המוגדרות היטב, כולל מדדי הצלחה),  תקציב, תשתיות ואנשים.


 

בדרך זו אנו צועדים, יד ביד עם הלקוח, קדימה ומתפתחים תוך כדי בחינה מתמדת וביקורתית את התהליך והתוצרים של כל שלב - כדי להגדיל את הסיכוי להצלחה.

דוגמא 2:

תהליך אבולוציוני של פיתוח ארגוני המורכב משבעה שלבים, המוצגים בתרשים הבא.

עקרונות המישחוק בלמידה ופיתוח ארגוני

פיתוח ארגוני

בתהליכי שינוי וצמיחה

אתגרי משאבי האנוש

בעולם המשתנה