הִתְעֲרְבוּת (intervention)

התערבות היא השתתפות של גורם חיצוני (כמו מאמן עסקי, למשל, או מטפל) בתהליכים פנים ארגוניים.

התערבות מתבטאת בהשתתפות פעילה בתהליכי קבלת החלטות של מנהל או בישיבת הנהלה, תוך כדי שימוש בכלים טיפוליים שנועדו לסייע למאומן.

 

כלים המקובלים בתהליכי התערבות הם הצגת שאלות ממוקדות, נתינת משוב מיידי, הצגת הערות, הארות ופרשנות, שיקוף, תמיכה, ועוד. כלים אלו דורשים שליטה ומיומנות.

התערבות היא, למעשה, ניסיון של שחקן לעזור לשחקן אחר שנקלע למשבר, באמצעות תמיכה וסיוע מקצועי בתהליך שינוי שיוביל לשיפור מצבו. 

בשלב אפיון

עבודת גמר

התערבויות ייעוציות

עבודת גמר

התערבויות ייעוציות

התערבויות ייעוציות

הפרט והקבוצה

עבודה בקורס

התערבות ייעוצית