top of page

מֵיזָם (Enterprise, Project)

פרויקט. מיזם הוא פעילות המוגבלת בזמן (תאריכי ההתחלה וסיום הפעילות נקבעים מראש).

מטרת המיזם היא לספק מוצר ו/או שירות (גם במונחים פנים ארגוניים - כתוצרי ביניים), באמצעות משאבים מוגדרים.

 

מיזם אמור להיות מאורגן בתוכנית עבודה הכוללת לוחות זמנים. עיין גם במושגים יזם, יזמות,

bottom of page