ניתוח (Analysis)

בדיקת מידעים במטרה לשרטט תמונת מצב קיים. על בסיס מסקנות הניתוח מפיקים לקחים והמלצות לביצוע.

שלב ניתוח הנתונים, בתהליך האבולוציוני, מהווה חלק מתהליך האבחון אחרי שלב ארגון הנתונים ולפני שלב עיצוב המדיניות.

בהיבט העקרוני, ניתוח נתונים מתקיים במהלך התחקירים של שלב הביצוע כהכנה לשלב הפקת הלקחים.

 

תהליכי הניתוח המקובלים בכל המגזרים של המשק הם ניתוח שוק, ניתוח פיננסי, ניתוח כלכליניתוח סיכונים (אירועים בלתי רצויים), ניתוח גורמי סיכון, ניתוח אירועים, ניתוח תקלות, ניתוח כמעט תקלות, ניתוח הצלחותניתוח כישורים (יכולות), ניתוח עלויות, ניתוח עיסוקים, ניתוח צרכים, ניתוח תוצאות

ראו גם ניתוח כשלים על פי ALD,  חקירה, בדיקה, מה זה ניתוח נתונים, שרשרת הערך

כיצד לבצע

ניתוח שורש לתקלות ייצור?

קורס ניתוח טכני פיננסי

שיעור ראשון - מגמה