top of page

סִגְנוֹנוֹת ניהול (Management Styles)

צורות התנהגות של מנהלים.

להלן דוגמאות של טיפולוגיות שנעשה בהן שימוש למטרות מגוונות:

 קבוצת מיון / טיפוסים

.פירוט בהמשך - { SMI, 0M0, 0MI, 00I, S0I, SM0, S00, 000 } - SMI

המנהל הדמוקרט, הסמכותי, האדיש

קבוצת הסמכות, קבוצת השווים, קבוצת הנמוכים

מנהל תוקפן, מתייחס, משתף, מנהלן

מנהל משימתי P, יצירתי E, מנהלן A, מתכלל I. סגנונות האלה מְכַּכְבִים בתורת אדיג'ס

המנהל הַמּוֹכֵר, המספר, המשתף, המאציל

מנהיג חברתי, מנהיג משימתי

שם החוקר

חיים (צ'יבי) שפירא

קוק לוין

ארנסט בקר, 1973

רוברט ביילס, 1949

רדין, 1970

Allen J. Row

קנת הרטלי בלנצארד, 1985

בספר תבונה ורגישות בניהול, מוצגת טיפולוגיה של שמונה סגנונות ניהול המבוססים על שלושת מאפייני הפעילות SMI:
{ SMI, 0M0, 0MI, 00I, S0I, SM0, S00, 000 }. חולשה של אחד או יותר ממאפייני הפעילות (S ו/או M ו/או I) מייצגת מנהל המתנהג בצורה שונה בזכות התמהיל השונה של שלושת מאפייני הפעילות:

000     המנהל המנותק

S00     המנהל המתייעץ:

SM0    המנהל הריכוזי:

S0I     המנהל המגיב:

00I     המנהל ההיסטרי:

0MI    המנהל השתלטן:

0M0    המנהל הריכוזי:

SMI      המנהל המאוזן

           (הרציונלי):

בן אדם שהוטל עליו תפקיד ניהולי אך הוא אדיש לתפקידו. מנהל מהסוג הזה אינו משקיע חשיבה בנושא (S=0), אינו מתכנן תכניות עבודה שבתחום אחריותו ואינו עוקב אחר ביצוע העבודה (M=0). יתכן שמנהל במצב פעילות זה הוא בעל יכולות ביצוע, אך למעשה הוא אינו תורם לקידום העבודה שבאחריותו (I=0). מנהל כזה מנותק מתחומי אחריותו ומחברי הצוות - מנוהליו. במקרה הזה, אנשי הצוות מקבלים חופש פעולה מלא שפועלים, למעשה, ללא מנהל. 

פרופיל הפעילות של המנהל המנותק הוא 000;

מצב עוברי מאפיין את סגנון פעילותו של המנהל המתייעץ. מנהל בעל סגנון S00, הוא בעל חזון ומעוף אך מתקשה לתרגם את רעיונותיו לצעדים פרקטיים בשטח. המנהל המתייעץ מתקשה לקבל החלטות וביצועיו נמוכים. מנהל כזה נוטה להיוועץ עם אנשי הצוות ועם כל שחקן אחר ברשת הערך, אשר מוכן להשקיע מזמנו (עיינו במושג ניהול משאב הזמן) כדי לחוות את התלהבותו מהרעיונות (המתחלפים, חדשות לפרקים). המנהל המתייעץ לא נותן אמון עיוור בהמלצות השחקנים האחרים אלא מעמיד את עמדתם במבחנים חוזרים ונשנים. המנהל המתייעץ מעדיף את גישת הניהול על פי ערכים MBV.

המנהל המתייעץ הוא אדם יצירתי מאוד, בעל חשיבה אסטרטגית ויזם בנשמתו. מיומנויות הניהול שלו נמוכות ולכן הוא עובד ללא תכנון מראש.

מצב אינקובציה מאפיין את סגנון פעילותו של המנהל הריכוזי. מנהל מסוג זה הוא בעל ידע תיאורטי, יצירתי מאוד (בעל מאפייני S גבוהים) ובמקביל נהנה מכישורי ניהול גבוהים (בעל מאפייני M גבוהים) ולכן הוא מקבל את ההחלטות בעצמו, אינו משתף אלא קובע עובדות, אינו מגלה רגישות לאנשי הצוות. הוא סמכותי ואינו מאפשר חופש ביטוי לאנשי הצוות - למרות שמיומנויות הביצוע שלו נמוכות (I=0). כפועל יוצא, הישגי הצוות נמוכים. הלחץ שהוא מייצר בתגובותיו מעורר תסכול רב ומפחית את המוטיבציה. תהליכי התכנון של המנהל הריכוזי עלולים להתארך מעבר לנדרש, למרות רגישותו לנושא. המנהל הריכוזי נעזר בעקרונות גישת הניהול על פי ערכים MBV, מנסה להשתמש בעקרונות העבודה על פי יעדים MBO אך בפועל, בגלל שהוראותיו משתנות חדשות לבקרים, הוא מתקשה לקבוע תכנית עבודה ברורה הניתנת לבקרה.

עוזר/מלווה אישי או סְגָן בעלי סגנון 0MI (סגנון המנהל השתלטן) משלימים את תכונות המנהל הריכוזי. בעבודה משותפת הם יכולים לפעול ביעילות כצוות משלים. התכונה המשותפת שלהם - M, מהווה בסיס לתקשורת בינאישית ברמה גבוהה.

מצב ילדי מאפיין את סגנון פעילותו של המנהל המגיב. מנהל בעל סגנון S0I עוסק בכיבוי שרפות מכיוון שכישורי הניהול שלו נמוכים. הוא נוטה להגיב לאירועים במקום ליזום פעולות שיקדמו את הצוות בעתיד. המנהל המגיב מניע את השחקנים לטפל בנושאים דחופים ולהזניח את הנושאים החשובים. המנהל המגיב מעדיף את גישת הניהול על פי הוראות MBI על פני גישות אחרות.

מצב ינקות מאפיין את סגנון פעילותו של המנהל ההיסטרי. בדומה למנהל המגיב, גם המנהל ההיסטרי עוסק בכיבוי שרפות אלא שבמקרה הזה הקפיצות מפעילות אחת לאחרת אינן מבוססות על ניתוח אירועים ותגובה מושכלת אלא כתגובה ללחצים שמופעלים מהשטח. בנסיבות כאלה מעדיף המנהל ההיסטרי את גישת הניהול על פי הוראות MBI.

מצב שליטה מאפיין את סגנון פעילותו של המנהל השתלטן. סגנון הניהול הזה מאוד תכליתי וממוקד מטרה בצורה קיצונית משום שהאמצעים מקדשים, להערכתו, את המטרה. פעילותו ממוקדת בטווח הקרוב ומאופיינת בחוסר סבלנות וחוסר הקשבה. המנהל השתלטן מאציל סמכויות ונעזר בגישת הניהול על פי יעדים MBO כדי להשליט את דרכו. המנהל השתלטן מצליח מאוד בתהליכי שגרה אך שינויים ברשת הערך, אשר מחייבים שינויים ברמה אסטרטגית, עלולים להכשילו.

מצב דמנציה (שיטיון) מאפיין את סגנון פעילותו של המנהל הריכוזי - האוטוקרטי. המנהל הריכוזי מעדיף אומרי-הן (Yes men) ממושמעים. עובדים כאלה נאמנים בצורה עיוורת לממונה הישיר ולארגון. בנסיבות כאלה המנהל אינו מנצל את יצירתיות העובדים, ולכן הצוות, כיחידה אינטגרטיבית, מוגבל במגוון הפתרונות שהוא מסוגל לספק. גישת הניהול על פי הוראות MBI היא הגישה המועדפת עליו. 

מצב בשלות מאפיין את סגנון פעילותו של המנהל המאוזן (הרציונלי). למעשה, סגנון הניהול הזה מייצג את המנהל (והאדם) האידיאלי. המנהל המאוזן מפעיל בצורה מאוזנת את החשיבה האסטרטגית שלו, את כישורי הניהול שהוא התברך בהם ואת מיומנויות הביצוע שלו. ככזה, המנהל המאוזן מבורך בכישורים חברתיים גבוהים. הוא מסוגל להנהיג עבודת צוות איכותית וחשיבה אסטרטגית שמתבטאת בהעצמת חברי הצוות, שקיפות, שיתוף וניתוח חלופות, לפני קבלת כל החלטה. המנהל המאוזן בוטח בחברי הצוות, מאציל סמכויות ומאפשר להם לקבל החלטות. 

סגנון ניהולי כזה אינו מולד אלא נרכש בתהליך התנסותי הכולל כשלים וטעויות ניהוליות.

Six Leadership Styles

סגנונות ניהול

סגנונות הניהול עפ"י אדיג'ס

Which Leadership Style

Is This?

Situational Leadership Types: Examples

Leadership Styles

bottom of page