top of page

ניהול על פי תוצאות (MBR - Management By Results)

תפיסת עולם ניהולית המייחסת ערך עליון לשורה התחתונה – לתוצאה הסופית. ניהול על פי ההישגים מתבטא, כמובן, בשיטות ההערכה והתגמול. על פי שיטה זו, ממקדים את הפעילות בבקרת התוצר הסופי ואת התפוקה ומייחסים חשיבות משנית לתהליך. בדרך זו, מנוונים את שלב הפקת הלקחים בתהליך האבולוציוני, אשר הופך את הארגון לארגון לומד.

כל ארגון יכול לפעול באחד משמונה מצבי פעילות. ארגון במצב בשלות (10,10,10)=(SMI) נחשב לארגון מאוזן אשר מאפשר תפקוד יעיל ואפקטיבי בהיבטים האסטרטגיים, הניהוליים והביצועיים כאחת. מגוון הפעילויות הללו מאפשר לארגון מאוזן להיערך לקראת שינויים פנימיים וחיצוניים כדי לקיים את עצמו ולהשיג לפחות חלק ממטרותיו. המטרה הטבעית והעיקרית של ארגון עסקי (אחד מארבעת המגזרים הפעילים במשק) היא להיות רווחי ולמקסם את הישגיו. לפיכך, ניהול על פי תוצאות היא הבחירה הטבעית מבין גישות הניהול האחרות.

עד כאן התיאוריה. ומה באשר לחיים האמיתיים?

 

ובכן, חולשתו של ארגון במצב בשלות (מצב פעילות = SMI) מתבטאת, למרבה הפלא, דווקא בהשפעת היזמות הפנים ארגונית על יעילות העבודה והשינויים הנדרשים עקב כך.

יזמות עלולה לפגוע ברווחיות פעילות השגרה בגלל הדרישה לשינויים בתכיפות גבוהה מדי, שעלולה להפריע בשגרת הייצור. שחקני S (שעשויים להוביל להצלחות בעתיד) ושחקני M (שמובילים להצלחות מיידיות) הם בעלי מאפיינים קונפליקטיביים שעלולים לפתח סיכסוכים ביניהם, על רקע מקצועי, ולפגוע אגב כך בהישגי הארגון בטווח המיידי.

לשחקני M קיים יתרון על פני שחקני S בזכות ההשפעה המיידית שלהם על תזרים המזומנים ולכן שכרון הכוח של טיפוסי M והאמונה בדרכם המוכחת (אי אפשר להתווכח עם הצלחות), עלול לנוון את השפעת שחקני S. לפיכך, השפעת S קטֵנה בהדרגה. באופן טבעי, ארגון במצב בשלות, הופך להיות ארגון במצב שליטה (0MI).

 

ארגון במצב שליטה (0MI) עשוי להיות רווחי מאוד מכיוון שבידיו הכילים לפעול ביעילות ובאפקטיביות מירביים. בארגון כזה אין הפרעות מצד בעלי רעיונות יזמיים (וזה עלול להתפס על ידי הדרג הניהולי כיתרון). ארגון במצב שליטה ימשיך להצליח ולשגשג בסביבה חסרת איומים שבה היתרון היחסי של הארגון אינו מעורער.

 

אך אַלְיָה וְקוֹץ בָּהּ. שינויים חיצוניים (כמו מתחרה חדש ברשת הערך, פיתוח של מוצר חדש, שינויים ברגולציה, שבירת פטנט, תקלה חמורה המחייבת שינוי דרמטי - כל אלה עלולים לגרום לקריסת הארגון בשליטה בגלל חוסר יכולתו להתמודד עם האתגר עקב מחסור במעצבים. ארגון מאוזן (במצב פעילות SMI) אם כך, עלול להדרדר למצב של ארגון בשליטה (במצב פעילות 0MI) בגלל הקונפליקטים האפשריים שעלולים לעורר סערה בין בעלי הנטייה הניהולית (טיפוסי M) לבין בעלי הנטייה העיצובית (טיפוסי S).

ארגון במצב שליטה אינו, בהכרח, יציב מסיבות פנימיות וחיצוניות כאחת. שחיקת מומחים או מנהלים (בגלל העבודה המלחיצה) מתבטאת בבריחת מוחות, בעקבות חוסר שביעות רצון או יחס פוגעני לעושים במלאכה.

כל אלה עלולים לפגוע ביתרונות הארגון בגלל מחסור במעצבים.

בנוסף, שינויים ברשת הערך מחייבים לערוך שינויים בפעילות הפנימית של הארגון. את השינויים הפנימיים יכולים ליזום שחקני S, שאינם פעילים או שהם כנועים ומדוכאים במצבי שליטה

 

מעבר לכך, על פי תפיסת MBR ותחושת שכרון הכוח (כי ההצלחה הרי מוכחת) - המטרה עלולה לקדש את האמצעים. במקרה כזה, עלולה להפגע תפיסת הקוד האתי של הארגון. פגיעה בסולם הערכים היא תחילתה של הדרדרות מוסרית שעלולה להוביל להידרדרות במישור העסקי.

©

©

©

©

©

©

האם המטרה

מקדשת את האמצעים?

ניקולו מקיאוולי

האם זו הדרך?

הנסיך - ניקולו מקיאוולי

bottom of page