top of page

אַגְרֵסִיבִי (Aggressive)

סגנון התנהגות תּוֹקְפָנִי, מִתְגָּרֶה וּמִסְתַּעֵר עַל אֲחֵרִים (אבן שושן).

תוקפן, מתגרה (בבילון).

שחקן בעל תכונה האופיינית לבעלי יתרון יחסי כאשר הם פועלים כדי לכפות שינוי.

התנהגות אגרסיבית יכולה להצליח בטווח הקצר בזכות השימוש באמצעים כפייתיים, כאשר קיים שימוש ביתרון היחסי. התנהגות אגרסיבית מתמשכת יוצרת התנגדות הנובעת מתסכול וכעס מצטברים אשר גורמים להתפרצות יצרים בטווח הארוך. 

עיינו גם במודל הרווחה הארגונית

אגרסיביות בעסקים

אגרסיביות בספורט

צוות מטגל

אימון אגרסיבי

bottom of page