לימודי חשיבה יזמית

בית ספר רמות, הוד השרון

דירקטוריון - חבר הנאמנים

לוגו - רמות.png

דירקטוריון הוא צוות המורכב ממנהלי-על של החברה:

 • מנהלת בית הספר - יו"ר הדירקטוריון;

 • יו"ר וועד ההורים;

 • מנהלת משאבי קהילה והתנדבות;

 • צוות המורים לחשיבה יזמית;

 • המאמן העסקי אשר מלווה את המורים אינו משמש כדירקטור, בפועל, אלא כיועץ חיצוני.

מטרת הדירקטוריון של חברת ההזנק אשר הוקמה על ידי התלמידים, היא להמחיש ולתרגל התנהלות של חברה עסקית במסגרת חינוכית.

החברה לא הוקמה למטרות רווח כספי אלא למטרות לימודיות וחינוכיות בלבד.

הניהול השוטף של החברה מתבצע על ידי המנכ"ל (שהוא תלמיד. למעשה, צוות של מנכ"לים משותפים, כולם תלמידים הנעזרים במומחה תוכן - איש מקצוע).

חברי הדירקטוריון (הורים ומורים) אחראיים על קביעת מטרות אסטרטגיות ופיקוח על אופן ניהול החברה ברמת על.

מספר הדירקטורים נקבע על פי תקנון החברה.

תחומי אחריות 

 • התווית מדיניות החברה;

 • פיקוח על ביצוע מדיניות החברה;

 • קביעת עקרונות מימון;

 • קביעת סדרי עדיפויות;

 • בדיקה ופיקוח המאזן הכספי של החברה ואישור דוחות כספיים;

 • אחריות על דיווח באסיפה השנתית של בעלי המניות (הורי התלמידים, במקרה שלנו);

 • הענקת סמכויות נוספות לחברי דירקטוריון על פי תקנון החברה.

חריגות

 • יו"ר הדירקטוריון אינו יכול לנהל את החברה;

 • אין מדיניות שכר מכיוון שהחברה מוקמת ללא מטרות רווח. התגמול אינו כספי;

 • לחברה אין מסגרת אשראי;

 • המבנה הארגוני נקבע על בסיס החלטות התלמידים ונטיות לבם;

חץ.png