משוב הורים, מומחי תוכן

חיים (צ'יבי) שפירא                            

           haim@winwinwin.co

           Mobile: 054-755-5511

           Office:   077-425-0524