מערכת לניהול תצורה (CMS - Configuration Management System)

מערכת לניהול בקרת התצורה של מסמכי הפרויקטים במובן של בקרת שינויים ורישום כל פעולה אשר מבוצעת בכל מסמך, ניהול הרשאות וכדומה.