לוגו - רמות.png

לו"ז - לוח זמנים

לוח הזמנים שעמד לרשותנו, הוסר מדף זה. הזמן חלף עבר לו וסיימנו את שנת הלימודים התש"פ - 2020. כל מי שידע לנצל את ההזדמנות, זכה ונחשף לידע שעשוי לסייע לו בהמשך לימודיו ובמהלך חיו הבוגרים. התלמידים ומומחי התוכן שהשתתפו בפרויקט ובשיעורים, קיבלו תעודות.

דוגמה של תעודת גמר, תש"פ - 2020

חץ.png