לוגו - רמות.png

חברת Young Startups

כיתות ה' - ו', בית ספר רמות, הוד השרון

חץ.png
חץ.png
 

אנחנו, תלמידי כיתות ה' - ו' בבית ספר רמות, החלטנו להקים חברת הזנק, במסגרת בית ספרית, כדי ללמוד חשיבה יזמית. חברת ההזנק לא תהיה רשומה בפנקס החברות ולא תנהל כספים, בפועל, אלא באמצעות הדמיה - כדי להכיר את כללי המשחק העסקי.

הצהרת הכוונות של כל תלמיד

א. אפעל בדיוק על פי כללי הקוד האתי שמתואר באתר זה; 

ב. אכבד את כל הגדרות התפקידים השונים אשר מתוארים באתר זה;

ג. ברור לי שהצלחת חברת ההזנק שהשתתפתי בהקמתה, תלויה באיכות הקשרים ושיתופי הפעולה שאני אקיים עם שאר התלמידים, המורים ומומחי התוכן - השותפים שלי למיזם...

ההוכחה שהסכמתי לשלושת סעיפי הצהרת הכוונות הללו (והורי מקבלים את ההגדרות האלה) מתבטאת בעובדה ששמי מופיע ברשימת התלמידים המצורפת. רשימת התלמידים ניתנת לצפייה, למורשים בלבד.

שימו לב כי לוח הזמנים של המשימות שלנו מתקצר מדי יום. הקישור מתאר את הזמן הנותר לקראת הרצאת TED שלך... 

תיאור המבנה הארגוני

של חברת הזנק

בעלי התפקידים הם תלמידים

 

המבנה הארגוני של חברת ההזנק שהשתתפתי בהקמתה ואני מתחייב להצלחתה, מוצג בתרשים הבא.

 

המלבנים התכולים מציינים מחלקות בחברת ההזנק שלנו. הקליקו עליהם כדי לגלוש אל מידע נוסף.

המלבנים החומים מציינים מומחי תוכן - אנשי מקצוע שעזרו לנו להשיג את מטרותינו. הקליקו על המלבנים החומים כדי לגלוש אל מידע נוסף שקשור למנחים המקצועיים שלנו.

 
יצירתיות ברובד הרוחני.png
יצירתיות ברובד החברתי.png
יצירתיות ברובד הנפשי.png
יצירתיות ברובד הגשמי.png

סרטוני הדרכה

חשיבה יזמית.png

השם Young Startups נקבע ברוב קולות, על ידי 19 מצביעים (מבין 43 תלמידי כיתות ה-ו),

כפי שנראה בתרשים משמאל.

כל הקולות שבחרו בשם "שפירא" עברו לשם שקיבל את מספר הקולות הרב ביותר.

לכן, השם Young Startups קיבל 63.1% מהקולות.

למרות זאת, עדיין אפשר לשנות את השם, אם תלמידים נוספים יצביעו.

חץ.png