לוגו - רמות.png
ענת נצר - משאבי אנוש.png

ענת נצר

משאבי אנוש

בית ספר רמות, הוד השרון

חץ.png
חזרה למחלקה.png

מומחה התוכן היא גב' ענת נצר. תפקיד מומחה התוכן ללוות ולסייע לתלמידים להשיב על שבע שאלות הזהב, אשר קשורות לצוות שעוסק בניהול משאבי אנוש ולתרומת המחלקה הזו לתפקוד שאר מחלקות החברה ולמנכ"לים המשותפים לצורך קבלת החלטות.

מטרות התלמידים

 1. להשיב על שבע שאלות הזהב;

 2. להבין את משמעות שבע התשובות שהם ינסחו;

 3. לסייע בהכנת ראיון שיצולם בווידאו, בנושא שבע שאלות הזהב. הסרטון יישמר באתר לדורות הבאים.

 4. להציג את התשובות, בהרצאה של 2-3 דקות מתכונת TED, בפני קהל שבין מוזמניו יהיה נוכח ראש העיר (ההכנות מפורטות בסעיף מתודולוגיה, בהמשך);

שלבי התהליך

 1. אחריות מומחה התוכן - הבנה ויכולת להסביר את המשמעות וההשלכות של התנהגות בכלל ולעבודת צוות בפרט על ההצלחה או הכישלון של החברה. השיח עם התלמידים יתנהל בגובה העיניים ויותאם לפעילות יזמית - לא ברמה של ילדים! ;

 2. הקמת קבוצת WhatsApp ייעודית בשם משאבי אנוש - רמות. בקבוצת ה-WhatsApp ישתתפו:
  א. כל התלמידים אשר יפעלו במחלקת משאבי האנוש;
  ב. 
  מומחה התוכן;
  ג. מְרַכֵּז לימודי החשיבה היזמית;

 3. פגישת היכרות אחת בבית הספר. הפגישה תימשך כשעה וחצי, בהשתתפות כל תלמידי מחלקת משאבי האנוש;

 4. מענה לשאלות התלמידים בקבוצת מייל משותפת ובקבוצת ה-WhatsApp (בזמן הפנוי בלבד של מומחה התוכן)
  בימי א' - ה' עד שעה 21:00 וביום שישי עד שעה 14:00.

מתודולוגיה

תהליכי הליווי והסיוע לתלמידים יתקיימו במתכונת שעיקריה רשומים להלן:

 1. האחריות על ביצוע והשלמת העבודה, מוטלת על התלמידים בלבד;

 2. עיקר העבודה תבוצע בבתי התלמידים עצמם ובשיתוף פעולה ביניהם;

 3. מומחה התוכן יסייע לתלמידים להגיע בכוחות עצמם למידע ולתובנות הקשורות לשבע שאלות הזהב;

 4. מומחה התוכן יסייע לתלמידים לחשוב מבלי לספק להם תשובה ישירה לשאלותיהם, אלא בעיקר הפנייה למקורות מידע;

 5. מומחה התוכן יעזור לתלמידים להציג את התשובות לשאלות הזהב, באמצעות מצגת באורך 3-4 דקות, במתכונת TED - בעברית. 

 6. להרצאות ה-TED שלושה מועדים, כפי שמצוין בלוח הזמנים:
  מועד א': הרצאה בפני התלמידים והמורים;
  מועד ב': הרצאה בפני ההורים;
  מועד ג': הרצאה בפני ראש העיר ופמלייתו.

 7. מומחה התוכן לא יטפל בענייני משמעת אך ידווח, בהקדם האפשרי, אל מְרַכֵּז לימודי החשיבה היזמית ; 

 8. מקורות המידע שמומחה התוכן יספק לתלמידים, צריכים להיות נגישים לתלמידים וברמה המתאימה ליזמים מתחילים;

 9. אם אפשרי, רצוי להפנות לסרטוני וידאו ולא למלל משפטי כבד;

 10. מומחה התוכן יסביר, במילים השוות לכל נפש, את משמעות התכנים שהתלמידים התקשו להבין;

 11. עיקר התקשורת תתקיים באמצעות קבוצת ה - WhatsApp הייעודית; 

 12. במקרה הצורך, אפשר יהיה לשלוח קבצים במייל לקבוצה שחבריה הם חברי קבוצת ה - WhatsApp; 

שאלה: מה, לדעתך, התכונות החשובות ביותר שנדרשות ממנהל משאבי אנוש מצליח? ומה צריכים להיות מדדי ההצלחה שלו?

מקורות מידע

 1. מודל א.פ.ר.ת;

משאבי אנוש ופיתוח ארגוני

פרופ' אילן משולם

ינואר 2016, 38 דקות

ניהול משאבי אנוש

פברואר 2019, 36 דקות

פאנל משאבי אנוש - תואר ראשון BA במ.ל.א

מאי 2018, 13 דקות

ההנהלה ומשאבי אנוש בארגון האג'ילי המודרני

אוגוסט 2018, 15 דקות

ניהול משאבי אנוש של המחר

יולי 2015, 26 דקות

השפעות הטכנולוגיה על עתיד העבודה - הרצאה למנהלי משאבי אנוש

מרץ 2018, 32 דקות