לימודי ניהול יזמות - בית ספר רמות, הוד השרון

ניהול כללי - מנכ"לים משותפים

לוגו - רמות.png
חץ.png

אלישע רווה

מיכאל דיין

איתי בן עמי

בדקו את מצב לוח הזמנים

מומחה תוכן

חיים שפירא

מנכ"ל של חברה הוא האדם הבכיר ביותר בחברה ועליו מוטלת האחריות הגדולה ביותר לביצועיה. פעילות המנכ"ל מתבטאת בנושאים הבאים:

  • תכנון הפעילויות השונות בחברה כדי להגדיל את רמת הקימות שלה, על בסיס התכנית האסטרטגית שקבע הדירקטוריון, בשני היבטים:

            > הגדלת החוסן הפנימי של החברה במובן של חולשות ועוצמות;

            > הגדלת ערך החברה בסביבה הקיומית שלה (ברשת הערך) במובן של שימוש בחון החברה כדי להגיב בצורה אפקטיבית לאיומים ולהזדמנויות

               שמציעים השחקנים האחרים בקהילה ובשוק המטרה.

  • קבלת ההחלטות הקשורות לאסטרטגיה של ניהול הליבה, במובן של מוצרים, שירותים, תשתיות ליבה ותהליכי ליבה
    ומעקב אחר ביצוע ההחלטות;

  • קבלת ההחלטות הקשורות לניהול משאבי החברה (תקציב, משאבי זמן, תשתיות, משאבי אנוש, משאבי אנרגיה וכדומה)
    ומעקב אחר ביצוע ההחלטות;

  • קביעת סדרי עדיפויות.

המנהל הכללי אינו אחראי, באופן ישיר, על תחומי פעילות אחרים כמו פיתוח, ייצור, שיווק, כספים וכדומה. תפקידו לנהל את המנהלים אשר אחראיים על תחומי הפעילות אלה. תפקיד המנכ"ל הוא לתאם בין מנהלי המחלקות האחרים והסמנכ"לים בחברה על בסיס המדיניות שקבע הדירקטוריון, בצורה שהעבודה המבוצעת בחברה תשיג את מטרת העל שנקבעה על ידי הדירקטוריון. 

המנכ"ל יתאר בפני אורחים המגיעים להתרשם ממבנה חברת ההזנק ומפעילותיה והחלטותיה. אורחים יכולים להיות הורי התלמידים, נציגי העירייה ואנשי מקצוע.

הצלחה של מנכ"ל נמדדת על פי ההישגים של מנהלי המחלקות השונים. לפיכך, מנכ"ל נכשל כאשר אחד מהמנהלים האחרים נכשל.

מטרת הניהול הכללי היא להשיג את המטרות שההנהלה הציבה לעצמה, באמצעות המשאבים שעומדים לרשות חברת ההזנק.

למעשה, המשאבים הם האילוצים.

ככל שהמשאבים מצומצמים יותר, כך האתגר גדול יותר

והסיפוק לאחר השגת המטרה יהיה רב יותר.

מענה לשבע שאלות הזהב מסביר את כל מה שנדרש כדי להבין מאת משמעות ומורכבות הניהול הכללי. 

הניהול הכללי אינו מתאים רק למגזר העסקי, אלא לכל ארבעת המגזרים במשק

בשורות הבאות נשיב על שבע שאלות הזהב ונגבה את התשובות בסרטונים ובמאמרים.

1. מה הם תפקידי המנכ"ל והסמנכ"לים?

א. ;

ב. ;

ג.  ;  

2. מדוע צריך מנהל כללי? האם אי אפשר להתבסס על האחריות של כל מחלקה שתתאם את עבודתה עם המחלקות האחרות?

העבודה בחברת הזנק,

3.  מי יבצע את העבודה כאשר בראש החברה עומדים שני מנכ"לים משותפים? האם זה לא עלול לפלג את החברה ולמוטט אותה?

גם 

4. מתי יבצעו כל אחד מהתפקידים שמתוארים בשאלה 1?

המוצר

5. היכן יבצעו כל אחד מהתפקידים שמתוארים בשאלה 1??

את 

ניהול כמו כף יד

פרופ' יצחק אדיג'ס

 8 דקות

תרגיל קצר ושימושי

במנהיגות ניהולית

אוקטובר 2012 5 דקות

5. כיצד מבצעים כל אחד מהתפקידים שמתוארים בשאלה 1?

את 

7. ניתוח סיכונים (מענה לשאלה "מה אם")

השאלה היא מה עלול לגרום לכשל של חברה

תפיסת תפקיד המנהל הכללי

מנכ"ל נדרש לראות את החברה שהוא מנהל מלמעלה - הוא נדרש לבחון אותה בצורה הוליסטית. רק ממבט זה אפשר להבין את תחומי האחריות של המנכ"ל. ההסבר שמוצג בשורות הבאות מיועד אך ורק להמחיש את ריבוי הנושאים שמנכ"ל צריך להיות מעורב בהם אך בשום פנים ואופן אינו חייב להיות מומחה בהם.

בהמשך מוצגים הסברים כלליים ובתוכם שילבתי קישורים אל פירוט רב יותר. אינכם חייבים לעיין בהסברים הנוספים, אלא אם כן אינכם עומדים בפיתוי והסקרנות "אוכלת אתכם" :-)

ארבעת תחומי הפעילות העיקרית של כל חברה, מוצגים בצד הימני של התרשים למטה (פעילות בתחומי הליבה, ההון, התרבות והיזמות האישית של כל אחד מהמעורבים:

 1. ליבה:  הסיבה שלשמה הוקמה החברה - הרעיון של היזם אמור לקרום עור וגידים בפעילות הליבה. שאר שלושת התחומים האחרים הם "מאפשרים" התומכים בתרגום הרעיון לפרקטיקה. יהיה קשה מאוד לממש את הרעיון המרכזי, ללא סיוע בנושאי הון, תרבות ויזמות.;

 2. הון:  מגוון של משאבים שמאפשרים להפוך חלום למציאות. רמז: לא מדובר רק בכסף... מרכיבי ההון משפיעים על ההצלחה או הכישלון של האנשים ושל החברה עצמה;

3. תרבות:  התנהגות העובדים והמנהלים האחד כלפי האחר, כלפי לקוחות, כלפי שותפים ומתחרים - כל אלה מוכרים בשם תרבות ארגונית. התרבות הארגונית מייצגת את אופי ההחלטות, את היחס לערכים, לאינטרסים ולחוק. התרבות הארגונית משפיעה על ההצלחה או הכישלון של האנשים ושל החברה עצמה;

4. יזמות:  אמנם יזמות מייצגת, בצורה זו או אחרת את התרבות הארגונית אבל משמעותה כל כך גבוהה שהיא נבחרה כגורם שווה ערך לתרבות הארגונית עצמה. היקף ואיכות היזמות של כל אחד מהמשתתפים בחגיגה של חברת ההזנק, משפיע על ההצלחה או הכישלון של האנשים ושל החברה עצמה;

הפעילות של כל אחד מארבעת התחומים הללו, מתקיימת בארבעה רבדים שונים של חיינו, ואלה משפיעים האחד על האחר ועל כל אחד מתחומי הפעילות, כפי שמוצג בתרשים למטה:

1. הרובד הגשמי  נוגע בדברים מוחשיים, שמתבטאים באחד או יותר מחמשת החושים הבסיסיים שלנו (למשל מוצרים שאפשר לראות, לשמוע להריח או למשש וכן רווח או הפסד כספי שאף הם דברים מוחשיים. מקובל להניח כי אינטרסים אישיים קשורים יותר לרובד הגשמי אך אינטרסים יכולים להתפתח גם ברבדים  נוספים, כפי שנראה מיד;

2. הרובד הנפשי   מתייחס לעולם הרגשי שלנו, אשר משפיע על האופן שבו אנו מתנהגים, מגיבים לאירועים ולמצבים בכל אחד מארבעת תחומי הפעילות;

3. הרובד החברתי  מתייחס לקשרי הגומלין בין אנשי הצוות, בין אדם לחברו, במהלך מימוש כל אחד מארבעת תחומי הפעילות.

4. הרובד הרוחני  מתייחס למערכת האמונות והאידאולוגיות שלנו אשר מושפעת מסולם הערכים שלנו ובמקביל משפיעות על הרגשות שלנו. כל אלה משפיעים על ההישגים בארבעת תחומי הפעילות.

חץ.png

כל אחד מארבעת תחומי הפעילות, יכול להיות מטופל בארבעה סגנונות פעילות, כפי שמוצג בתרשים הבא. 

1. חשיבה אסטרטגית  שמתייחסת אל הטווח הרחוק ובעזרתה קובעים את חזון החברה ואת מטרות העל ואת מדדי ההצלחהאסטרטגיה מתחשבת במגמות של אירועים בחברה, בארץ ובעולם, בטרנדים והשפעתם על חברות אחרות, על אירועים עתידיים וכדומה. האסטרטגיה מתארת את הדרך אל עתיד מסוים שהחברה בחרה, מתוך מגוון של עתידים אפשריים. התכנית האסטרטגית מניעה את העובדים והמנהלים לפעול למען חזון משותף ומטרות משותפות. מנהיגים ומעצבי מדיניות עוסקים בחשיבה אסטרטגית. זו דרך החשיבה של מנהיגים מקומיים (אתם).

2. ניהול  הוא סוג של פעילות שתכליתה ארגון, תיאום בין עבודות של אנשים שונים או מחלקות שונות, הנחייה, הדרכה, עידוד, נתינת משוב ופיקוח. ניהול הוא תרגום תוצרי האסטרטגיה (חזון ומטרות על) לתכניות כמו תכניות עבודה, תכנית עסקית (שבצורתה הפשוטה היא מענה לשבע שאלות הזהב) ומעקב אחר ביצוען, על פי אמות מידה שנקראות מדדי הצלחה.

3. ביצוע  הוא תהליך של תרגום התכניות למוצרים ו/או לשירותים. הביצוע הוא חלק חשוב ומרכזי בהצלחה של ילד, אדם מבוגר, חברה, מדינה ועם. הביצוע מעיד על יכולת לתרגם את החלום לדבר מה שמביא תועלת לאחרים - לצרכן. הביצוע אמנם חשוב ומרכזי אך לא החשוב ביותר. שרשרת ההצלחה כוללת ארבע חוליות - אסטרטגיה, ניהול, ביצוע וצרכנות. חוזק השרשרת (מידת ההצלחה של החברה) נקבע על פי החוליה החלשה ביותר...

4. צרכנות  היא מבחן ההצלחה של שלוש החוליות האחרות. מוצר או שירות ללא צרכנים שמפיקים תועלת מהשימוש במוצר או בשירות, לא יתקיים לאורך זמן.

המנכ"ל צריך לוודא כי מתכננים, מבצעים ובודקים את כל אחד מארבעת תחומי הפעילות (ליבה, הון, תרבות, יזמות ומרחבי פעילות), בכל אחד מארבעת סגנונות הפעילות (אסטרטגיה, ניהול, ביצוע וצרכנות), כפי שנראה בתרשים הבא. על פי זה אפשר להבחין בצוותי תכנון, ביצוע ובקרה של כל אחד מתחומי הפעילות. 

כל אחד מארבעת תחומי הפעילות (ליבה, הון, תרבות ויזמות) מנוהל על ידי אנשי מקצוע אחרים, בעלי תחומי ידע ומיומנויות שונות, כפי שנראה בתרשים הבא. על פי זה אפשר להבחין בצוותי תכנון, ביצוע ובקרה של כל אחד מהם בנפרד. על פי זה אפשר להבין מה היקף הפעילות הרצוי. בתחום הליבה, למשל, צריך לתכנן, לבצע ולבדוק כל אחד מהמוצרים, כל אחד מהשירותים, כל אחת מהתשתיות שבאמצעותם מיצרים את המוצרים וכל אחד מהתהליכים השונים שבמהלכם מייצרים את המוצרים (או מפתחים אותם, מוכרים אותם, מספקים תמיכה טכנית וכדומה...).

דוחות תקופתיים של כל אחד מנוהל על ידי אנשי מקצוע אחרים, בעלי תחומי ידע ומיומנויות שונות, כפי שנראה בתרשים הבא:

סיכום

האם תחומי האחריות של המנכ"ל נראים רבים מדי או מורכבים מדי? לדעתי, אין דברים מורכבים מדי (כשם שאין דברים פשוטים מדי). כל משימה מורכבת אפשר לחלק למשימות קטנות ופשוטות יותר.

אם היזם לבדו היה נדרש לבצע את כל הפעולות האלה, שאת חלקן הגדול אינו ממש אוהב לעשות, ואת חלקן אינו ממש יודע לעשות, אז הסיכוי לספק את ציפיות הצרכן היה נמוך מאוד - כי העבודה הנדרשת אמנם רבה ומורכבת מדי לאדם בודד.

אבל אם מתגבש צוות שמורכב מאוסף של ילדים שכל אחד מהם נחוש לממש אפילו משימה קטנה אחת מתוך אוסף של משימות רבות, אז הסיכוי לסיים את העבודה גדל. ואם כל ילד מפתח תשוקה עזה לסיים את המשימה שבחר ובזמן ביצוע המשימה ילמד איך לבצע אותה טוב יותר ויותר, גם אם בתחילת הדרך לא ידע בדיוק איך להתחיל - דיינו...

תפקיד המנכ"ל הוא להתאים משימה לכל אחד מאנשי הצוות ולפעול כדי שכולם יסיימו את משימותיהם בזמן.  זה הכול... תפקידו לדאוג למימוש תמהיל הכדאיות, התשוקה והמשאבים, כפי שנראה בתרשים למטה...

חץ.png